Nyhetsarkiv

2023.12.20

Juluppehåll i nyhetsrapporteringen!

Nu tar ILCO:s nyhetsrapportering uppehåll över jul och nyår - vi ses igen 2024!

2023.12.13

Nytt läkemedel för endometriosbehandling

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner nu läkemedlet RYEQO® (Relugolix GnRH-antagonist + E2/NETA) för endometriosbehandling. Detta innebär att personer med endometrios nu får ett nytt medicinalternativ för långvarigt bruk.

2023.12.04

Ökad risk för att föda för tidigt även vid symtomfri IBD

Gravida med aktiv inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper ökad risk att föda tidigt. Nu pekar ny forskning från Göteborgs universitet på att risken även gäller vid symtomfri IBD.

2023.12.01

Samtal om vitsen med hälsodata och biosimilarer

Vad har biosimilarer för roll i sjukvården? Hur kan hälsodata vara till nytta för patienten? Hur avgörande är kompetensförsörjningen för cancervården? Se Folkhälsodalens senaste sändningar här!

2023.11.30

Handbollsproffset om livet som elitidrottare med stomi

I en ny kortdokumentär på SVT delar Jenny Carlson med sig av sina erfarenheter av att ha stomi och samtidigt spela handboll på elitnivå. Här kan du se dokumentären.

2023.11.27

Digital föreläsning och chatt om tarmcancer

Den 6 december bjuder Cancerfonden in till en kortare digital föreläsning om tarmcancer och hur forskningsläget ser ut.

2023.11.06

Snabbare besked om urinblåsecancer

Genom att se över rutiner kan Helsingborgs lasarett nu ge sina patienter besked kring urinblåsecancer betydligt snabbare.

2023.11.03

Familjevistelse på Ågrenska i maj 2024, tema PIPO

Nu har anmälningsperioden öppnat för den familjevistelse med tema PIPO (Pediatrisk intestinal pseudoobstruktion) som Ågrenska anordnar i maj 2024.

2023.10.31

Strålbehandling kan ge kronisk inflammation i tarmen

Låggradig kronisk inflammation i tarmens nedre del, kan finnas så länge som i upp till två decennier efter strålbehandling mot bäckenet, detta rapporterar Onkologisk tidskrift. Att tarmens tunna slemlager skadas av strålning, tros vara en av anledningarna bakom inflammationen.

2023.10.18

Ogynsamma bakterier i tunntarmen vanligare hos IBS:are

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) innebär att ogynsamma bakterier växer och breder ut sig i tunntarmen. Forskning visar att personer med IBS ofta också har SIBO, detta rapporterar Tandskadeförbundets tidning TF-bladet.

2023.10.10

Cancerscreening på arbetstid kan rädda liv

Tillsammans med fackförbund uppmanar nu Cancerfonden arbetsgivare att införa cancerscreening på betald arbetstid. Detta efter att en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Cancerfonden, visat att 1 av 8 förvärvsarbetare på grund av sitt jobb någon gång stått över att gå på undersökning efter kallelse till cancerscreening.

2023.10.06

TLV om priset på läkemedel för sällsynta sjukdomar

Företrädare för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) argumenterar i ny debattartikel i DN om att tillgången till läkemedel för sällsynta hälsotillstånd behöver stärkas - även om detta innebär högre kostnad för samhället.

2023.10.03

Ny studie: hur cancer påverkar familj och föräldraskap

En ny studie, som är en del av CONNECTED-projektet, är klar. I studien har föräldrar med cancer intervjuats om deras familjeliv, föräldraskap och mående, i syfte att undersöka deras upplevelser kring föräldraskap under cancern - och om deras behov av stöd.

2023.09.26

Använda cellgifter som antibiotika? Forskning pågår

Forskare vid Linköpings universitet hoppas kunna använda så kallade nukleosidanaloger, som bland annat används vid cancerbehandling, som alternativ till antibiotika. Detta för att kunna bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.

2023.09.13

Öronmärkta pengar för cancervård - mot regionernas vilja

Regeringen avsätter ytterligare 1,5 miljarder kronor till cancervården under de närmsta åren, detta rapporterar bl.a. Expressen. I satsningen ingår öronmärkta pengar till regionerna, trots att regionerna bett om färre öronmärkta bidrag.

2023.09.01

Statinbehandling kan skydda IBD-patienter mot tarmcancer

Blodfettssänkande statiner verkar kunna skydda personer med ulcerös kolit mot att utveckla och avlida i tjock- och ändtarmscancer, detta enligt en ny studie från Karolinska Institutet.

2023.08.25

Personer med IBD eller tarmsvikt kan få särskilt tandvårdsstöd.

Har man IBD, såsom Crohns eller ulcerös kolit, löper man ökad risk för tand- och munrelaterade problem såsom infektioner och sår. För att förebygga detta samt minska kostnaderna, kan man vid IBD därför få ett särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget kan även ges till de med tarmsvikt.

2023.08.24

Webbinarium om tarmhälsa efter bäckenbottencancer

Onsdag den 13 september anordnar Nätverket mot gynekologisk cancer ett webbinarium med Annika Sjövall om tarmhälsa/tarmohälsa efter cancer i bäckenbottenområdet!

2023.08.18

"Vårdtagarna får betala när regionerna sparar in på läkemedel"

Sjukvårdens ekonomiska utsatthet leder till att det istället för de rekommenderade läkemedlen istället oftare används billigare "off label"-alternativ, detta skriver Inger Westborg (ögonspecialist Umeå universitet och Region Norrbotten), Thomas Magnusson (ordförande Diabetes Sverige) och Alexandra Charles von Hofsten (ordförande 1,6- och 2,6-miljonerklubben för kvinnors hälsa) i en debattartikel i Altinget.

2023.08.15

Tarmcancer ökar bland unga - kosten en bidragande faktor

Tjock- och ändtarmscancersfallen bland personer under 50 år ökar, detta rapporterar Sveriges Radio (SR). En stor del av ökningen härleds till kost och livsstil.

2023.07.07

Nyheterna tar sommaruppehåll!

Nu tar nyheterna här på hemsidan sommaruppehåll. Rapporteringen börjar igen i mitten av augusti.

2023.07.06

B-12 injektion inte längre tillgänglig inom läkemedelsförmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att inte godkänna den ansökta prishöjningen för Hydroxocobalamin Alternova (härefter benämnt som HY-A). Företaget som producerar HY-A, Orifarm Generics AB, har i sin tur meddelat att de vid avslag väljer att ta bort produkten från läkemedelsförmånen.

2023.06.27

Ändtarmscancer tidigt fokus i satsning på nationell vårdförmedling

Regeringen i samarbete med SD satsar på en nationell, statlig vårdförmedling. Förhoppningen är att korta landets vårdköer genom att ge patienter som väntat längre än 90 dagar, vård i en annan region.

2023.06.21

Region Jönköpings län kommer att gå över till det nationella förmånssystemet för stomihjälpmedel

Från och med 1 november 2023 går Region Jönköpings län över till det nationella förmånssystemet för stomihjälpmedel.

2023.06.19

IBD ökar risken för stroke

Forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet har i en rikstäckande svensk studie sett ett samband mellan IBD och ökad risk för stroke.

2023.06.15

Nya framsteg för individanpassad ändtarmscancerbehandling

Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, har genom analyser av tumörprover kommit ett steg närmre målet om individanpassad behandling vid ändtarmscancer.

2023.06.14

Nytt material väcker hopp för behandling av urinblåsecancer

Cancer i urinblåsan är komplicerad att diagnostisera och behandla och består flera olika molekylära undergrupper. Forskare vid Lunds universitet hoppas nu att systematisk biobankning och RNA-sekvensering kommer leda till genombrott för behandling, prognos och diagnostik.

2023.05.31

Tarmens immunsystem hos barn med IBD kartlagt i ny studie

Forskare från Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska Institutet har kartlagt immunsystemet i tarmen hos barn med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

2023.05.19

Möt några av SWIBREGS eldsjälar!

Med anledning av IBD-dagen vill vi uppmärksamma det nationella kvalitetsregistret SWIBREG, där ILCO finns representerade!

2023.05.15

Ökad risk för komplikationer vid graviditet efter tjocktarmscancer

En ny studie från Karolinska Institutet och Washington University i USA, visar att kvinnor som har haft tjocktarmscancer och senare blir gravida löper ökad risk för komplikationer – såväl för sig själva och för barnet.

2023.05.05

”Utan data kan vi inte veta om vården är jämlik”

Carl-Henrik Sundin, ordförande i Blåscancerförbundet, och Truls Gårdmark, överläkare och urolog vid Danderyds sjukhus, skriver debatt i Dagens Medicin. Anledningen är behovet av en rikstäckande registrering i kvalitetsregistret INCA, gällande användningen av immunterapier.

2023.04.28

Bäckenbottenbesvär och samlagssmärtor vanligt efter förlossning

En ny avhandling vid Umeå universitet visar att nära fyra av tio fyra av tio förstföderskor har besvär med smärta vid samlag en längre tid efter förlossningen.

2023.04.25

IBD ökar risken för lymfom

En ny studie visar att risken att drabbas av lymfkörtelcancer är något förhöjd vid inflammatorisk tarmsjukdom. På senare år har cancerformen ökat hos personer med Chrons.

2023.04.17

Ny studie visar kostens betydelse för tarmfloran

Forskare vid Umeå universitet har i en ny studie påvisat att kosten har en starkare påverkan på tarmmikrobiotans sammansättning än tarmens egna försvarsmolekyler.

2023.04.04

Många får avslag på ansökan om merkostnadsersättning

Mellan 50-92% av de som ansöker om merkostnadsersättning nekas, detta rapporterar tidningen Syre.

2023.03.28

Forskningsrön: Urinprov kan avslöja blåscancer långt i förväg

Genom att undersöka genetiska mutationer i urin går det att upptäcka blåscancer år innan symtom uppträder, detta visar en ny studie.

2023.03.22

Sammanfattning familjevistelse blåsexstrofi Ågrenska

Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, har publicerat en dokumentation om deras senaste familjevistelse med fokus blåsexstrofi.

2023.03.17

Viktiga nyheter angående urostomipåsar!

Attends sängpåse, som är en tömbar urinuppsamlingspåse, har tagits bort ur TLV:s sortiment av leverantören. Påsen har använts av många och passat till ett antal olika fabrikat av urostomipåsar, vilket lett till leveransbrist på bland annat Mcares nattpåse till urostomi. Mcares nattpåse ska dock nu ha kommit till Sverige igen och kommer att finnas tillgänglig för leverans inom de närmsta dagarna.

2023.03.17

Enkät: utvärdering av Min vårdplan

Just nu pågår en nationell utvärdering av Min vårdplan i 1177. RCC i samverkan vill förstå hur Min vårdplan fungerar och hur den kan bli bättre och dina åsikter och erfarenheter vore mycket värdefulla att få ta del av.

2023.03.10

Könsstympade kvinnor löper ökad risk för sfinkterskada vid förlossning

En ny studie gjord på data från Medicinska födelseregistret visar att kvinnor med diagnosen könsstympning löper ökad risk för ringmuskelskador vid vaginal förlossning.

2023.03.02

Tarmsjukdomar i fokus för ny EU-satsning

Nio forskare, bland annat från Örebro universitet, kommer att arbeta med projektet miGut-Health, som finansieras av EU:s Horizon Europe, detta rapporterar Dagens Medicin.

2023.03.01

Ny forskning innebär möjligheter till effektiv behandling av inflammatoriska sjukdomar

Forskare vid Karolinska Institutet (KI) har tack vare så kallade digitala tvillingar, fått en fördjupad bild av de av- och på-proteiner som styr inflammatoriska sjukdomar såsom IBD.

2023.02.24

Ny rapport visar begränsningar i tillgänglighet och kvalitet inom urologisk vård

En ny rapport framtagen av Regionala Cancercentrum (RCC) visar att begränsningarna ger negativa konsekvenser för patienter - bland annat gällande oro och livskvalitet. Rapporten visar att även sjukvården påverkas via bland annat ökad belastning.

2023.02.24

Ny forskning visar: Cellskelettets sammansättning i slemhinnan i tjocktarmen förändras vid IBD

Forskare i cellbiologi vid Åbo Akademi, har i samarbete med Åbo universitet och Åbo universitetssjukhus, observerat att sammansättningen av cellskelettet i tjocktarmens slemhinna förändras vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

2023.02.23

Ny studie: Djupa förlossningsskador kan leda till långvarit lidande

En ny studie vid Göteborgs universitet visar att kvinnor som får skada vid ändtarmsöppningen under förlossning, kan få bestående problem som orsakar svårt lidande långt efter skadans uppkomst.

2023.02.21

Funktionsrätt Sverige lanserar patientföreträdarutbildning

Funktionsrätt Sverige lanserar nu under februari Patientföreträdarutbildningen. Syftet med utbildningen är att vässa företrädarrollen och också möta den växande efterfrågan på patientperspektivet i vårdutvecklingen.

2023.02.15

"Alkohol och cancer - vad säger forskningen?"

SLAN (Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor) anordnade i februari ett kunskapshöjande webbinarium. Under webbinariet diskuterades bland annat kopplingar mellan alkohol och cancer. Här kan du se inslaget i efterhand.

2023.02.08

Viktiga nyheter om stomikatetrar

TLV har fattat beslut om stomikatetrar och läkemedelsförmånen.

2023.02.06

Fysioterapeuter ofta bortglömda inom vårdförlopp

Tidningen Fysioterapi lyfter att fyioterapins frånvaro från många vårdförlopp riskerar att drabba såväl patienter som fysioterapeuter.

2023.02.01

Digital föreläsning om tarmproblem efter tarmcancerbehandling

RCC Stockholm Gotland har spelat in en patientföreläsning tarmfunktionen efter cancerbehandling och vad man själv kan göra för att förbättra situationen. Föreläsare är docenten, överläkaren och kolorektalkirurgen Annika Sjövall, Karolinska Universitetssjukhuset. Här nedan kan du se hela föreläsningen!

2023.01.30

Delta i enkätundersökning om cancer, familjeliv och mående!

På Uppsala Universitet pågår just nu forskningsprojektet "CONNECTED". Projektet vänder sig till personer som under de senaste fem åren drabbats av cancer och som har barn under 18 år.

2023.01.20

Mer samordnad kommunikation krävs kring ärftlig cancerrisk

En ny avhandling vid Umeå universitet visar att såväl patienter som allmänhet anser att hälso- och sjukvårdens roll i kommunikationen kring ärftlig cancerrisk behöver förtydligas.

2023.01.13

Digital föreläsningsserie om urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer

Nationella arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering har tagit fram nio digitala föreläsningar kring urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer.

2023.01.09

Egenavgiften för läkemedel höjs

Årsskiftet innebar en höjning för egenavgiften i läkemedelsförmånen, närmare bestämt 200 kronor - den högsta höjningen på mer än ett decennium.

Sidan redigerades senast: 2022-01-27