Barn- och familjeverksamheten

Har du ett barn med en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem? ILCO bedriver verksamhet för dessa barn med familjer, oavsett om barnet har stomi eller ej. Vi arrangerar temakvällar, barn- och tonårsläger och familjedagar varje sommar.

Inom vår barn- och familjeverksamhet finns möjlighet att möta andra i samma situation.

Vi arrangerar årligen familjedagar och läger för barn, unga och deras familjer. Vi arbetar med information och kunskapsspridning till sjukhus, läkare och även till andra delar av samhället, till exempel förskola och skola.

Vår målsättning är att alla familjer som har ett barn med en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem ska informeras om vår verksamhet och önska bli medlemmar. Genom att familjerna bland annat deltar på våra familjedagar får de möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Genom specialistsjukhusen möts ofta barnen och deras familjer och träffas sedan ofta igen på ILCO:s aktiviteter, vilket ger dem en styrka att kunna stötta varandra och att familjerna inte känner sig ensamma i sin situation. Sjukhusen är också viktiga för ILCO då de många gånger bidrar med föreläsare på våra aktiviteter.  

ILCO:s barn- och familjeverksamhet startade som ett treårigt projekt med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden. Sedan 2011 ingår verksamheten i det ordinarie ILCO-arbetet.

Läs mer om familjedagarna och våra barn- och tonårsläger längre ner på sidan.

OBS. Under rubriken: Har du fått en diagnos? kan du läsa mer om de olika diagnosgrupperna som ryms under ILCO:s paraply. Där finns också broschyrer att ladda ner. 

Kontakt

Vid frågor kring Barn- och familjeverksamheten, kontakta kansliet via uppgifterna nedan.

Familjedagar

I många år har ILCO i samarbete med Karlskoga folkhögskola arrangerat familjedagar under Kristi Himmelsfärdshelgen. Det är ett mycket uppskattat läger där hela familjen träffar andra i liknande situation. Det bjuds på föreläsningar blandat med skoj och lek.

Barn- och tonårsläger

Varje år vecka 26 arrangerar ILCO sommarläger med bad, sol och utflykter. På lägret växer självkänslan och självförtroendet i takt med att barnen lär sig mer om sina diagnoser och att själva klara och sköta medicinering, lavemang eller stomi. Kursgård kan variera från år till år.

ILCO:s läger 40 år

År 2020 var det 40-års jubileum för barn- och tonårslägret. Tyvärr fick vi ställa in det på grund av covid-19. Här visar vi lite foton från tidigare läger och jubileum. På lägret stärks självförtroendet och barnen får träffa nya kompisar som de kan känna igen sig i. Våga hoppa från trampolinen? Föräldrafritt, javisst!

Pojken med den pyttelilla naveln

Denna film handlar om ett barn med blåsexstrofi. Det är en varm och fin berättelse om just blåsexstrofi men också en berättelse om en pojke som är så mycket mer än sin blåsexstrofi, han är den bästa dykaren i hela vida världen.

Sidan redigerades senast: 2023-10-10