Kalmar

Välkommen till Kalmar länsförening

Aktuellt

Även om vi, när detta läggs ut på den nya hemsidan, har begränsade möjligheter till aktiviteter p.g.a coronaviruset vill vi påminna om att vi har planerat en resa till Malmö och Glada Änkan den  5-6 november 2020. Vi håller tummarna för att den går att genomföra. 

Läs mer om Glada Änkan i Malmö

Kontakt

Kontakta gärna ordförande om du vill veta mera om länsföreningen eller har något förslag och synpunkter på länsföreningens verksamhet.