Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

 

Skrota experiment inom cancervården

2019.10.08

Så kallade standardiserade vårdförlopp snarare förvärrar än löser sjukvårdens problem.

När cancern försvann stängde vården dörren.

2019.10.05

Elisabeth Bolin, 74: Jag behöver opereras – men nu är jag en prio noll-patient.

Slutbetänkandet för mer jämlik vård

2019.10.01

Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

2019.09.18

Regeringen föreslår att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet.

Notiser

Sexuell hälsa, ämne på temadagen

På temadagen om urinblåsecancer talade sexolog Anna-Karin Larsson om sexuell hälsa. Det finns 24 auktoriserade sexologer i Sverige.
Läs mer om yrket i Vårdfokus

Stomiopererade förnedras och misstänkliggörs

Nej, vi missbrukar inte stomipåsar och katetrar. Det skriver ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet apropå tre regioners åtstramning av stomiprodukter.

Den byråkratisering och det misstänkliggörande av stomiopererade personer som pågår i flera regioner, är förnedrande. Det krävs exempelvis att vi ska planera in våra diarréer. Hälso- och sjukvårdslagen är för patienterna helt satt ur spel.

Läs hela artikeln från Dagens Samhälle

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

Läs hela den intressanta artikeln  från forskning.se, om precisionsmedicin.

ILCO-magasinets nya redaktör

Vi välkomnar Fredrik som vår nya redaktör för ILCO-magasinet.

Här kan du läsa hans första redaktörsspalt

Ledaren i ILCO-magasinet 2-2019

Förbundsorförande Bo Karlsson skriver i ledaren om hur många ILCO-medlemmar fått sin handikappersättning indragen efter årsskiftet. 
Läs hela ledaren. 

Aktuellt

Telia lanserar ny tjänst för barn med IBD

2019.10.11

Via en app i mobilen kan patienter på egen hand göra mätningarna av inflammationsmarkören f-kalprotektin.

Nya ILCO-magasinet ute nu

2019.10.01

Som medlem får du den med posten

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

2019.09.24

Cancer i urinblåsan är den sjunde vanligaste cancerformen i Sverige.

ILCO-magasinet 3-2019

2019.09.10

Snart kommer nästa nummer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.