Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

 

Sjukhusen i Malmö/Lund ska spara 590 miljoner

2019.11.18

Men något varsel är i nuläget inte aktuellt, enligt sjukhuschefen

Patienter får träning 30 minuter efter operation

2019.11.12

Träning redan 30 minuter efter en canceroperation. Det sker just nu på USÖ i Örebro i en ny studie som aldrig tidigare gjorts i Sverige.

Rekordmånga anmälningar under Donationsveckan

2019.11.11

Socialstyrelsens donationsregister fick över 21 000 anmälningar under årets donationsvecka. Det innebär nytt rekord för antalet anmälningar under kampanjveckan

Välkommen till den nationella patientdagen 4 dec

2019.11.07

Syftet är att lyfta fram patientdelaktighet och bidra till erfarenhetsutbyten mellan vårdmedarbetare, patienter, invånare och beslutsfattare.

Notiser

Snart kommer ILCO-magasinet nr 4 ut

Forskning, genterapi och reportage från stomidagen är några av de intressanta ämnen som är med i detta nummer.

Du får tidningen om du är medlem.

Slutreplik om Skånelistan

Att stomiterapeuterna i Skåne behöver hjälp av byråkrater för att förse stomipatienterna i Skåne med för dem lämpliga stomhjälpmedel förefaller osannolikt, slutreplikerar företrädare för ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet.
Läs hela artikeln

Sexuell hälsa, ämne på temadagen

På temadagen om urinblåsecancer talade sexolog Anna-Karin Larsson om sexuell hälsa. Det finns 24 auktoriserade sexologer i Sverige.
Läs mer om yrket i Vårdfokus

Stomiopererade förnedras och misstänkliggörs

Nej, vi missbrukar inte stomipåsar och katetrar. Det skriver ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet apropå tre regioners åtstramning av stomiprodukter.

Den byråkratisering och det misstänkliggörande av stomiopererade personer som pågår i flera regioner, är förnedrande. Det krävs exempelvis att vi ska planera in våra diarréer. Hälso- och sjukvårdslagen är för patienterna helt satt ur spel.

Läs hela artikeln från Dagens Samhälle

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

Läs hela den intressanta artikeln  från forskning.se, om precisionsmedicin.

Aktuellt

Regelverket för handikappersättning har med tiden blivit otidsenlig

2019.11.13

RTP-S frågade Ulrika Wahlberg, områdeschef, på avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Följdsjukdomar efter cancerbehandling måste lyftas

2019.10.28

Varje år behandlas fler än 25 000 patienter i Sverige för cancer i lilla bäckenet och kunskapsläget om seneffekter är fragmenterad i vården

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

2019.10.16

Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller användning av beslutsstöd för tidig diagnostik av cancer i primärvården

Telia lanserar ny tjänst för barn med IBD

2019.10.11

Via en app i mobilen kan patienter på egen hand göra mätningarna av inflammationsmarkören f-kalprotektin.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.