Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

 

Mathilda har stomipåse på magen: ”Skäms inte i badtider”

2019.07.22

Min livskvalitet har blivit så mycket bättre, idag kan jag åka till stranden och resa utan att vara orolig över att bli dålig, säger hon.

Tio sjukdomar får standardiserade vårdförlopp nästa år

2019.07.15

Hjärtsvikt, reumatoid artrit och stroke hör till sammanlagt tio sjukdomsområden som får standardiserade vårdförlopp nästa år. Och fler är på gång.

En del patienter med spridd kolorektalcancer kan få förlängd överlevnad när de behandlades med en ny kombination av läkemedel, visar en ny studie.

2019.07.11

Behandlingen är den första målinriktade terapin för denna typ av cancer. En ansökan om godkännande av behandlingen förväntas inom kort.

Straffa de regioner som inte följer riktlinjerna

2019.06.28

Människor dör i onödan då vårdprogram och andra riktlinjer inte följs. Det är dags att ställa krav på sjukvårdsregionerna, skriver Margareta Haag, Nätverket mot cancer.

Notiser

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

Läs hela den intressanta artikeln  från forskning.se, om precisionsmedicin.

ILCO-magasinets nya redaktör

Vi välkomnar Fredrik som vår nya redaktör för ILCO-magasinet.

Här kan du läsa hans första redaktörsspalt

Ledaren i ILCO-magasinet 2-2019

Förbundsorförande Bo Karlsson skriver i ledaren om hur många ILCO-medlemmar fått sin handikappersättning indragen efter årsskiftet. 
Läs hela ledaren. 

Presentation av enkäten från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

I våras publicerade vi en enkät i denna grupp. Enkäten var del av ett samarbete mellan ILCO och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 

Presentationen

Ojämlik tillgång till läkemedel och bristande kompetens i vård av tarmsviktspatienter

Felremitteringar, patienter som hamnar på fel klinik och som drabbas av allvarliga komplikationer i form av sepses. Kompetens saknas i vården för att upptäcka och behandla tarmsviktspatienter. 

Läs mer: 

Aktuellt

ILCO-magasinet 2-2019 ute nu

2019.06.07

Tema Rehabilitering

Årets Tarmcancerpris till professor Anna Martling vid Karolinska Universitetssjukhuset

2019.04.08

Anna Martling, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2019” av patientfören...

Nya ILCO-magasinet ute vecka 10

2019.03.07

Inte medlem?

Rundabordsmöte 19 november 2018

2018.12.11

Patienter med tarmsvikt – rundabordsmöte i samarbete med ILCO och SNIF-gruppen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.