Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

Världscancerdagen 4 februari

2020.01.16

10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer

Ökad risk för död i kolorectal cancer vid ulcerös kolit

2020.01.11

Vår studie bekräftade tidigare rapporter om att den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år.

Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv

2020.01.10

Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.

4,7 miljarder till hälso- och sjukvården

2019.12.19

Det handlar om en uppdaterad kömiljard för ökad tillgänglighet, satsningar på cancervården, förbättrad patientsäkerhet samt ökad tillgänglighet inom mödrahälso- och förlossningsvården.

Notiser

Varför vill inte Västra Götaland införa metod som vill rädda liv?

2013 uppmanade Socialstyrelsen alla regioner att starta tarmcancerscreening. 2018 kom en ny uppmaning från myndigheterna. Västra Götalandsregionen påbörjar eventuellt tarmcancerscreening under nästa år. Men fullt införd är inte tarmcancerscreening förrän 2026. Det är 13 år efter Socialstyrelsens uppmaning.…Orsak: byråkrati har gått före liv!

Det skriver Bohuslänningen. Läs hela artikeln

Jennie kissar genom ett hål i naveln

2019-12-22 18:05  Aftonbladet av Claes Olsson, Matilda Aprea Malmqvist

Det har ofta varit svårt för Jennie Karlsson, 24, att prata om sin medfödda sjukdom. Men nu är hon helt öppen med det: hon kissar helt enkelt genom naveln. Bara tre till fyra personer i Sverige föds varje år med blåsextrofi.

Läs artikeln

Vårdanalys: Mer insatser krävs för en jämlik cancervård

Katrin Trysell, Läkartidningen
katrin.trysell@lakartidningen.se

I den rapport som nu publiceras ger Vårdanalys ett antal rekommendationer till regeringen och landets regioner för att uppnå en mer jämlik cancervård. 

Det handlar bland annat om att intensifiera arbetet för att minska regionala skillnader i cancervårdens utformning. Men också om att fortsätta utveckla primärvården för att möjliggöra tidigare upptäckt av cancer samt stärka det förebyggande arbetet – vilket för övrigt även Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och regioner nyligen tryckte på i en intervju i Läkartidningen.

Läs hela artikeln.

Träffpunkt och patienter och närstående i Dalarna

Först Livsgnistan i Örebro, sedan Ljuspunkten i Gävleborg, och under hösten har ett projekt för patientsamverkan startats upp även i Dalarna. Fyra regionala patientföreningar – ILCO, Sarkomföreningen, Mun- och halscancerföreningen och ProLiv – samverkar kring projektet och driver det gemensamt.

Läs hela artikeln

Snart kommer ILCO-magasinet nr 4 ut

Forskning, genterapi och reportage från stomidagen är några av de intressanta ämnen som är med i detta nummer.

Du får tidningen om du är medlem.

Aktuellt

TLV får ny generaldirektör

2019.11.28

Agneta Karlsson har utsetts till generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Hon börjar jobbet nästa vecka.

Regelverket för handikappersättning har med tiden blivit otidsenlig

2019.11.13

RTP-S frågade Ulrika Wahlberg, områdeschef, på avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Följdsjukdomar efter cancerbehandling måste lyftas

2019.10.28

Varje år behandlas fler än 25 000 patienter i Sverige för cancer i lilla bäckenet och kunskapsläget om seneffekter är fragmenterad i vården

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

2019.10.16

Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller användning av beslutsstöd för tidig diagnostik av cancer i primärvården

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.