Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

2018.11.08

RCC har tagit fram en vägledning i utredning och behandling av patienter med seneffekter efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är. Maria Hellbom är ordförande i den nationella arbetsgrupp som tagit fram vägledningen.

Regeringen ger medalj för arbete med cancervården

2018.08.24

Regeringen har beslutat att tilldela Katarina Johansson medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken. Katarina har bland annat varit med och startat upp Nätverket mot cancer.

ILCO utkräver politiskt ansvar

2018.07.05

ILCO utkräver politiskt ansvar för cancerpatienter som förvägras avgörande behandlingstester

Dags att införa allmän tarmscreening ihela Sverige.

2018.05.18

Starta införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening för alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 under nästa år. Den uppmaningen riktar Regionala cancercentrum i samverkan till landsting och regioner i en färsk utredningsrapport.

Notiser

Ordförande har ordet nr 3 2018

Vet Sverige verkligen bäst?

ILCO var även i år på plats i Almedalen och hade ett seminarium om tarmcancer under rubriken Vet Sverige verkligen bäst . Där diskuterade vi om ojämlikheter för vård som ges i olika landsting, och om hur det för de av våra medlemmar som har fått spridd tarmcancer, kan handla om att överleva. Så kallat RAS-test vid spridd tarmcancer har funnits i många år, det rekommenderas i de europeiska riktlinjerna: RAS-test ska göras direkt vid diagnos spridd tarmcancer. Resultatet visar vilken behandling patienten ska ha.

I Sverige används RAS-test bara på ett fåtal sjukhus. Det får mig att undra hur doktorn kan veta vilken behandling som är lämplig... Läs mer

Seminarie i Almedalen

Som nämnts tidigare deltog ILCO under Almedalsveckan 2018.
Här kan ni finna en film ifrån ett seminarie där ILCO deltar.

Ny redaktör till ILCO-magasinet

Monica Karlstein är utbildad journalist, redaktör och statsvetare. Med nästan 10 års erfarenhet som skrivande journalist och redaktör/redaktionschef för magasin, dagstidningar och kundtidningar. Hon har också en bakgrund som redaktör och skribent för Stockholms läns landsting.

Ny ungdomsredaktör till ILCO-magasinet

Jimmy Brorsson är sedan en tid tillbaka vår nya ungdomsredaktör samt adjugerad i förbundsstyrelsen, ansvarig för unga vuxna,

Aktuellt

Almedalen: Tarmcancervård - Vet Sverige verkligen bäst?

2018.07.01

Dagens Medicin Agenda, ILCO - Tarm- uro- och stomiförbundet, Merck har ett gemensamt seminarium i Almedalen

ILCO-fonden

2018.06.26

Information och stadgar för ILCO:s minnesfond

Kok- och inspirationsbok.

2018.05.22

Hur är det att leva med stomi? Kan man snorkla med en påse på magen? Påverkas samlivet? Kan man äta som vanligt eller finns det mat man bör undvika? S...

Pressmeddelande och redovisning av enkäten "Hur mår tarmen"

2018.04.22

Under stomidagen i Karstad 1 oktober redovisas enkäten "Hur mår tarmen" samtidigt som patienter med korttarmssyndrom berättar hur det är att leva med ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.