Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

Kansliet har stängt för julledighet från 23 december och öppnar åter den 7 januari.

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar vi er alla. 

 

”Tarmcancerscreening – byråkrati går före liv”

2019.12.07

Det är beklämmande att se hur regionpolitiker inte genomför tydliga uppmaningar från myndigheter centralt om screening för tarmcancer, skriver Bo Karlsson, Tarm-, uro- och stomiförbundet.

Möjligt minska stomi efter cancer i ändtarm

2019.12.05

Vid operation av cancer högt upp i ändtarmen bör man undvika att göra en tillfällig stomi. Dels är nyttan tveksam i denna patientgrupp, samtidigt som det ofta leder till att fler har permanent stomi på sikt.

Ärendekö tvingar personal till övertid

2019.11.28

Försäkringskassans handläggningstider för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har ökat. Nu har personalen beordrats övertid fram till jul.

Rehabilitering efter bäckencancer - ett eftersatt område

2019.11.21

Bäckencancerrehabmottagningen i Stockholm tar emot personer med besvär efter behandling av cancer i lilla bäckenet.

Notiser

Träffpunkt och patienter och närstående i Dalarna

Först Livsgnistan i Örebro, sedan Ljuspunkten i Gävleborg, och under hösten har ett projekt för patientsamverkan startats upp även i Dalarna. Fyra regionala patientföreningar – ILCO, Sarkomföreningen, Mun- och halscancerföreningen och ProLiv – samverkar kring projektet och driver det gemensamt.

Läs hela artikeln

Snart kommer ILCO-magasinet nr 4 ut

Forskning, genterapi och reportage från stomidagen är några av de intressanta ämnen som är med i detta nummer.

Du får tidningen om du är medlem.

Slutreplik om Skånelistan

Att stomiterapeuterna i Skåne behöver hjälp av byråkrater för att förse stomipatienterna i Skåne med för dem lämpliga stomhjälpmedel förefaller osannolikt, slutreplikerar företrädare för ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet.
Läs hela artikeln

Sexuell hälsa, ämne på temadagen

På temadagen om urinblåsecancer talade sexolog Anna-Karin Larsson om sexuell hälsa. Det finns 24 auktoriserade sexologer i Sverige.
Läs mer om yrket i Vårdfokus

Stomiopererade förnedras och misstänkliggörs

Nej, vi missbrukar inte stomipåsar och katetrar. Det skriver ILCO, Tarm-uro- och stomiförbundet apropå tre regioners åtstramning av stomiprodukter.

Den byråkratisering och det misstänkliggörande av stomiopererade personer som pågår i flera regioner, är förnedrande. Det krävs exempelvis att vi ska planera in våra diarréer. Hälso- och sjukvårdslagen är för patienterna helt satt ur spel.

Läs hela artikeln från Dagens Samhälle

Aktuellt

TLV får ny generaldirektör

2019.11.28

Agneta Karlsson har utsetts till generaldirektör på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Hon börjar jobbet nästa vecka.

Regelverket för handikappersättning har med tiden blivit otidsenlig

2019.11.13

RTP-S frågade Ulrika Wahlberg, områdeschef, på avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Följdsjukdomar efter cancerbehandling måste lyftas

2019.10.28

Varje år behandlas fler än 25 000 patienter i Sverige för cancer i lilla bäckenet och kunskapsläget om seneffekter är fragmenterad i vården

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

2019.10.16

Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller användning av beslutsstöd för tidig diagnostik av cancer i primärvården

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.