Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

 

Årets Tarmcancerpris tills professor Anna Martling vid Karolinska Universitetssjukhuset

2019.04.08

Anna Martling, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2019” av patientföreningen ILCO Tarm - uro - stomiförbundet.

TLV:s projekt tillsammans med ILCO

2019.04.05

Projektet som innebär större förståelse för stomiopererade

Sveriges universitetskliniker bör ha en tarmsviktsenhet

2019.03.19

Ojämlik vård och bristande kunskap och kompetens. Det är vardagen för många patienter med korttarm.

Invigning av Tarmsviktscentrum i Göteborg

2019.03.06

Tarmsviktscentrum ska vara en självklar del i vården av patienter med tarmsvikt.

Notiser

Barn- och tonårsläger för dig mellan 10-18 år

På lägret växer självkänslan och självförtroendet i takt med att barnen lär sig mer om sina diagnoser och att själva klara och sköta medicinering, sondning, lavemang eller stomi. 
Årets läger anordnas vecka 26, 24-30 juni, på Uskavigården, som ligger strax utanför Nora.

Läs mer om lägret och anmälan senast den 28 april.

Presentation av enkäten från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

I våras publicerade vi en enkät i denna grupp. Enkäten var del av ett samarbete mellan ILCO och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 

Presentationen

Ojämlik tillgång till läkemedel och bristande kompetens i vård av tarmsviktspatienter

Felremitteringar, patienter som hamnar på fel klinik och som drabbas av allvarliga komplikationer i form av sepses. Kompetens saknas i vården för att upptäcka och behandla tarmsviktspatienter. 

Läs mer: 

Ordförande har ordet nr 3 2018

Vet Sverige verkligen bäst?

ILCO var även i år på plats i Almedalen och hade ett seminarium om tarmcancer under rubriken Vet Sverige verkligen bäst . Där diskuterade vi om ojämlikheter för vård som ges i olika landsting, och om hur det för de av våra medlemmar som har fått spridd tarmcancer, kan handla om att överleva. Så kallat RAS-test vid spridd tarmcancer har funnits i många år, det rekommenderas i de europeiska riktlinjerna: RAS-test ska göras direkt vid diagnos spridd tarmcancer. Resultatet visar vilken behandling patienten ska ha.

I Sverige används RAS-test bara på ett fåtal sjukhus. Det får mig att undra hur doktorn kan veta vilken behandling som är lämplig... Läs mer

Seminarie i Almedalen

Som nämnts tidigare deltog ILCO under Almedalsveckan 2018.
Här kan ni finna en film ifrån ett seminarie där ILCO deltar.

Aktuellt

Nya ILCO-magasinet ute vecka 10

2019.03.07

Inte medlem?

Rundabordsmöte 19 november 2018

2018.12.11

Patienter med tarmsvikt – rundabordsmöte i samarbete med ILCO och SNIF-gruppen

Container anländer till ILCO Zimbabwe

2018.11.07

Ytterligare en container med bland annat insamlat stomimaterial har anlänt till ILCO Zimbabwe.

Stomipriset för 2018 tilldelades Stomimottagningen på Ersta sjukhus

2018.10.06

Förbundsordförande Bo Karlsson delar ut 2018 års stomipris till Lena Wistmar och Annica Wistedt på Stomimottagningen på Ersta sjukhus Stockholm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.