Välkommen till ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte.

 

Analys av fritt cirkulerande DNA i blodet från patienter som opererats för tarmcancer kan påvisa återkomst tidigare.

2019.05.11

Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Johns Hopkins University School of Medicine som publiceras i tidskriften JAMA Oncology.

Hopp om bättre livskvalitet för mag- och tarmsjuka

2019.05.11

Ett nytt forskningsprojekt som leds av örebroforskaren Jonas Halfvarsson har beviljats 30 miljoner kronor.

Nya upptäckter kring urinblåsecancer

2019.04.25

Cancer i urinblåsan är den fjärde vanligaste cancern bland män och åttonde bland kvinnor i Sverige. Nu visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro att cellgifter före operation inte påverkar risken för komplikationer vid urinblåsecancer. Av de runt 3200 som får sjukdomen årligen är det drygt 10 procent som behöver en större operation där urinblåsan tas bort.

Årets Tarmcancerpris till professor Anna Martling vid Karolinska Universitetssjukhuset

2019.04.08

Anna Martling, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2019” av patientföreningen ILCO Tarm - uro - stomiförbundet.

Notiser

Presentation av enkäten från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

I våras publicerade vi en enkät i denna grupp. Enkäten var del av ett samarbete mellan ILCO och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. 

Presentationen

Ojämlik tillgång till läkemedel och bristande kompetens i vård av tarmsviktspatienter

Felremitteringar, patienter som hamnar på fel klinik och som drabbas av allvarliga komplikationer i form av sepses. Kompetens saknas i vården för att upptäcka och behandla tarmsviktspatienter. 

Läs mer: 

Ordförande har ordet nr 3 2018

Vet Sverige verkligen bäst?

ILCO var även i år på plats i Almedalen och hade ett seminarium om tarmcancer under rubriken Vet Sverige verkligen bäst . Där diskuterade vi om ojämlikheter för vård som ges i olika landsting, och om hur det för de av våra medlemmar som har fått spridd tarmcancer, kan handla om att överleva. Så kallat RAS-test vid spridd tarmcancer har funnits i många år, det rekommenderas i de europeiska riktlinjerna: RAS-test ska göras direkt vid diagnos spridd tarmcancer. Resultatet visar vilken behandling patienten ska ha.

I Sverige används RAS-test bara på ett fåtal sjukhus. Det får mig att undra hur doktorn kan veta vilken behandling som är lämplig... Läs mer

Seminarie i Almedalen

Som nämnts tidigare deltog ILCO under Almedalsveckan 2018.
Här kan ni finna en film ifrån ett seminarie där ILCO deltar.

Ny redaktör till ILCO-magasinet

Monica Karlstein är utbildad journalist, redaktör och statsvetare. Med nästan 10 års erfarenhet som skrivande journalist och redaktör/redaktionschef för magasin, dagstidningar och kundtidningar. Hon har också en bakgrund som redaktör och skribent för Stockholms läns landsting.

Aktuellt

Nya ILCO-magasinet ute vecka 10

2019.03.07

Inte medlem?

Rundabordsmöte 19 november 2018

2018.12.11

Patienter med tarmsvikt – rundabordsmöte i samarbete med ILCO och SNIF-gruppen

Container anländer till ILCO Zimbabwe

2018.11.07

Ytterligare en container med bland annat insamlat stomimaterial har anlänt till ILCO Zimbabwe.

Stomipriset för 2018 tilldelades Stomimottagningen på Ersta sjukhus

2018.10.06

Förbundsordförande Bo Karlsson delar ut 2018 års stomipris till Lena Wistmar och Annica Wistedt på Stomimottagningen på Ersta sjukhus Stockholm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.

Ta del av våra nyheter och viktig information samt inbjudan till event.