Mikroskopisk kolit

Vad är Mikroskopisk kolit?

Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för diarrésjukdomar där vars gemensamma nämnare är kronisk, oblodig diarré och med förändringar på kolonslemhinnan som enbart kan upptäckas genom mikroskopisk undersökning av biopsier. De vanligaste typerna av mikroskopisk kolit är kollagen kolit och lymfocytär kolit. 

Vad är orsaken bakom Mikroskopisk kolit?

Än så länge är orsaken till kollagen och lymfocytär kolit okänd och i de flesta fall hittar man ingen utlösande faktor till sjukdomarna. Bland de orsaker som hittills kunnat kopplas till mikroskopisk kolit hitta bland annat bakterieinfektioner, dock i enstaka fall. Såväl Gallsaltsmalabsoption som celiaki kan förekomma i samband med mikroskopisk kolit. Det har även förekommit fall där sjukdomen kunnat kopplas till specifika läkemedel.

Vad har mikroskopisk kolit för symtom?

Mikroskopisk kolit kännetecknas av oblodig diarré, nattlig diarré, analinkontinens, viktnedgång och trötthet. Det främsta symtomet på sjukdomen är kronisk diarré som ofta kan komma plötsligt.

Hur diagnostiseras mikroskopisk kolit och hur behandlas det?

Mikroskopisk kolit diagnostiseras genom mikroskopisk undersökning av biopsier tagna från kolonslemhinnan. Idag behandlas sjukdomen genom att hålla symtomen i schack, bland annat genom att se över kosten och eventuella samtidiga sjukdomar, samt genom läkemedelsbehandling.

Källor:
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/mikroskopisk-kolit/ 

Sidan redigerades senast: 2023-01-02