Stöd och rådgivning

Som medmänniska finns vi till för dig, genom bland annat stöd- och rådgivningsverksamheten och våra Facebookgrupper. Ibland kan situationer i livet kännas svåra att hantera, då kanske du behöver någon att prata med?

Vi finns för dig!

Ibland behöver du dela dina upplevelser, dina tankar och känslor med någon som lyssnar. Var du än befinner dig i livet. Oavsett om du behöver stöd, motivation, råd om var du kan söka hjälp eller om du har en fundering. Kanske behöver du stöd i din roll som närstående?

Stöd- och rådgivningsverksamheten är även till för personer som har anhöriga eller vänner som har funderingar. Alla är välkomna att höra av sig!

Vi som svarar är vanliga medmänniskor. Vi har egen erfarenhet av olika diagnoser i tarm och urinvägar.

 

Kontakt

Inom denna verksamhet är vi flera personer som finns för dig. Samordnare är Annki Löfvenius.

Vi finns tillgängliga helgfria dagar, måndag - torsdag, mellan 18.00-22.00, på tel 0709-80 01 81 

Om du inte kan ringa på dessa tider, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Du kan också sända ett e-postmeddelande och få en annan tid att bli uppringd, stodverksamhet@ilco.nu

Om du istället för att ringa vill nå oss med frågor, kan du sända ett e-postmeddelande, då svarar vi inom 1-2 arbetsdagar. Adressen är: stodverksamhet@ilco.nu

Facebook


Denna länk går till vår slutna grupp där vi idag har ca 1 650 medlemmar. Bli medlem du också och få många vänner med erfarenhet och kunskap och du kan ställa frågor inom vårt område.

Samhällets stöd

Merkostnadsersättning för vuxna

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har stora merkostnader kan du efter prövning vara berättigad till merkostnadsersättning. Har du flera sjukdomar som ger dig merkostnader skall du göra en ansökan som täcker in samtliga merkostnader du har. Du har möjlighet att söka merkostnadsersättning från du ar fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar. Din funktionsnedsättning kan antas bestå mer än ett år.

Funktionsnedsättningen måste du fått innan 65 års ålder men du kan få behålla ersättningen även efter 65 år fyllda så länge dina merkostnader är desamma eller högre. Merkostnadsersättningen är skattefri och följer prisbasbeloppet. Din inkomst påverkar inte storleken på eventuell ersättning.

Du ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan. Du behöver läkarintyg som intygar din sjukdomsbild samt de problem som föranleder de merkostnader som du tar upp i din ansökan. Viktigt att tänka på är att det görs en personlig bedömning utifrån din situation och dina behov.

Mer utförlig information om Merkostnadsersättning från juni 2021

Läs mer om Exempel på merkostnader 

Här kan du länka ner Räkneexempel för merkostnader som skrivs om i Exempel på merkostnader

För mera information kan du länka till Merkostnadsersättning från Försäkringskassan

 

Omvårdnadsbidrag för barn

Omvårdnadsbidrag kan du söka om du ger ett barn omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättning i minst sex månader. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som för vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Vårdbidrag kan betalas ut från det barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn. På så sätt kan du få bidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till omvårdnadsbidrag.

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt. Rätten till omvårdnadsbidrag omprövas i normalfallet vart annat år. Bifoga ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning.

Ansökan görs på Försäkringskassan. Viktigt att tänka på är att det görs en individuell bedömning.

För mer information på Omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan

Läs mer information om Merkostnadsersättning för barn också från Försäkringskassan.

 

Tandvårdsbidrag

Det finns ett särskilt tandvårdsbidrag för de som har de inflammatoriska tarmsjukdomarna Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Särskilt tandvårdsbidrag utgår från Försäkringskassan med 600 kronor per halvår. Pengarna dras från summan du betalar vid ditt tandvårdsbesök. Du måste använda bidraget senast 30 juni och 31 december innevarande år. Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget.

Du har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Vad gäller bidraget?

  • Endast förebyggande tandvård
  • Undersökningar, information och förebyggande behandling, t ex rengöring och fluorbehandling.

Mera information om Tandvårdsbidraget från Försäkringskassan.

Mera information om Tandvårdsbidraget på 1177

 

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan den söka som är funktionshindrad. Då har den enligt lag rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Bidraget skall täcka skäliga kostnader för anpassningen. För stomiopererade är det främst till anpassning av toalett- och badrum bidrag ges.

Det är kommunen som ansvarar för bidraget, som beslutar om bidraget och som står för kostnaderna.

Viktigt att tänka på är att det kan vara stora olikheter i bedömningarna mellan olika kommuner.
För att få mer information vänder du dig till din hemkommun.

Lär mer på Boverkets hemsida

Patientförsäkring Löf

Om du drabbas av en skada i samband hälso-, sjukvård- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

En patientförsäkring för alla

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig till dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på.

Sidan redigerades senast: 2021-05-29