Stöd och rådgivning

Ibland kan situationer i livet kännas svåra att hantera, då kanske du behöver någon att prata med? Som medmänniska finns vi i ILCO för dig – genom vår stöd- och rådgivningsverksamhet och olika Facebookgrupper. Här får du också information om samhällets stöd, stomimottagningar och annat.

Vi finns för dig!

Ibland behöver man dela sina upplevelser, tankar och känslor med någon som lyssnar – var man än befinner sig i livet. Oavsett om du behöver stöd, motivation, råd om var du kan söka hjälp eller om du har en fundering. Kanske behöver du stöd i din roll som närstående?

Stöd- och rådgivningsverksamheten är öppen för drabbade såväl som för vänner och anhöriga som har funderingar. Alla är välkomna att höra av sig!

Vi som svarar är vanliga medmänniskor. Vi har egen erfarenhet av olika diagnoser i tarm och urinvägar.

 

Kontakt

Inom denna verksamhet är vi flera personer som finns för dig. Samordnare är Annki Löfvenius.

Stödtelefonen är öppen söndag till torsdag kl 17-21, på tel 070 - 980 01 81 
Om du inte kan ringa på dessa tider, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Du kan också sända ett e-postmeddelande och få en annan tid att bli uppringd, stodverksamhet@ilco.nu

Om du istället för att ringa vill nå oss med frågor, kan du sända ett e-postmeddelande, då svarar vi inom 1-2 arbetsdagar. Adressen är: stodverksamhet@ilco.nu

Facebook


Denna länk går till vår slutna grupp där vi idag har ca 1 650 medlemmar. Bli medlem du också och få många vänner med erfarenhet och kunskap och du kan ställa frågor inom vårt område.

Stomimottagningar

Lite historik

År 1974 inrättades den första stomiterapeuttjänsten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det var Inger Palselius som fick denna tjänst och den hade hon till sin pension 1997. Inger hade utbildats i Ohio, USA och var den enda i Sverige som hade en stomiterapeututbildning. Inger arbetade starkt för att Sverige skulle få liknande utbildning. Tillsammans med professor Leif Hultén grundades Skandinavisk skola för utbildning av stomiterapeuter vid Universitetet i Göteborg.

Den första kursen i "Stomivård och rehabilitering" arrangerades i Göteborg 1980. ILCO var också en starkt, drivande kraft mot landstingen med krav om denna utbildning. Utbildningen har sedan fortsatt och gör så än i dag.

De flesta sjukhusen inrättade tjänster för de nyutbildade stomiterapeuterna vilket gjorde att de stomiopererade fick tillgång till specialutbildade sjuksköterskor. I och med att det måste vara individuellt utprovade stomihjälpmedel så blev den stomiopererade omhändetagen på ett tryggt och säkert sätt. Stomiterapeuten informerade och testade innan operationen och efter operationen följdes patienten upp noggrant. Allt för att den nyopererade skulle kännas sig säker och trygg med sitt stomihjälpmedel. Vikten av en specialutbildad sjuksköterska är av största vikt när en människa står inför en stomioperation.

Därför är det viktigt att regioner och landsting tillsätter tjänsten när en stomiterapeut, som har tjänsten, slutar eller går i pension. Det är viktigt för de stomiopererade för att de ska få det stöd och den hjälp som behövs inför och efter en stomioperation.

Lista över stomimottagningar 2021  Då kommer du till Stomiterapeuternas hemsida och får klicka dig vidare till deras aktuella lista över stomimottagningar. 

Samhällets stöd

Stöd och ersättning kan fluktuera klicka här nedan för viktig information om utvecklingen på senaste tiden.

Merkostnadsersättning för vuxna

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har stora merkostnader kan du efter prövning vara berättigad till merkostnadsersättning. Har du flera sjukdomar som ger dig merkostnader skall du göra en ansökan som täcker in samtliga merkostnader du har. Du har möjlighet att söka merkostnadsersättning från du har fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar. Din funktionsnedsättning kan antas bestå mer än ett år.

Funktionsnedsättningen måste du fått innan 65 års ålder men du kan få behålla ersättningen även efter 65 år fyllda så länge dina merkostnader är desamma eller högre. Merkostnadsersättningen är skattefri och följer prisbasbeloppet. Din inkomst påverkar inte storleken på eventuell ersättning.

Du ansöker om ersättningen hos Försäkringskassan. Du behöver läkarintyg som intygar din sjukdomsbild samt de problem som föranleder de merkostnader som du tar upp i din ansökan. Viktigt att tänka på är att det görs en personlig bedömning utifrån din situation och dina behov.

Mer utförlig information om Merkostnadsersättning från juni 2021

Läs mer om Exempel på merkostnader    och här kan du ladda ner Räkneexempel för merkostnader 

Omvårdnadsbidrag för barn

Omvårdnadsbidrag kan du söka om du ger ett barn omvårdnad och tillsyn till följd av funktionsnedsättning i minst sex månader. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som för vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Vårdbidrag kan betalas ut från det barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Om du har flera barn med funktionsnedsättning kan du som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn. På så sätt kan du få bidrag även om varje barn för sig inte skulle ge rätt till omvårdnadsbidrag.

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt. Rätten till omvårdnadsbidrag omprövas i normalfallet vart annat år. Bifoga ett läkarutlåtande som beskriver barnets funktionsnedsättning.

Ansökan görs på Försäkringskassan. Viktigt att tänka på är att det görs en individuell bedömning.

För mer information på Omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan

Läs mer information om Merkostnadsersättning för barn också från Försäkringskassan.

 

Tandvårdsbidrag

Det finns ett särskilt tandvårdsbidrag för bl a de som har de inflammatoriska tarmsjukdomarna Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.

Särskilt tandvårdsbidrag utgår från Försäkringskassan med 600 kronor per halvår. Pengarna dras från summan du betalar vid ditt tandvårdsbesök. Du måste använda bidraget senast 30 juni och 31 december innevarande år. Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget.

Du har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Vad gäller bidraget?

  • Endast förebyggande tandvård
  • Undersökningar, information och förebyggande behandling, t ex rengöring och fluorbehandling.

Mera information om särskilt Tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.

Mera information om Tandvårdsbidraget på 1177

 

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan den söka som är funktionshindrad. Då har den enligt lag rätt till ett ekonomiskt bidrag för att anpassa sin bostad så att han eller hon kan leva ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Bidraget ska täcka skäliga kostnader för anpassningen. För stomiopererade är det främst till anpassning av toalett- och badrum bidrag ges.

Det är kommunen som ansvarar för bidraget, som beslutar om bidraget och som står för kostnaderna.

Viktigt att tänka på är att det kan vara stora olikheter i bedömningarna mellan olika kommuner.
För att få mer information vänder du dig till din hemkommun.

Lär mer på Boverkets hemsida.

Patientförsäkring Löf

Om du drabbas av en skada i samband hälso-, sjukvård- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

En patientförsäkring för alla

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig till dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på.

Funktionsrättsbyrån

 

I början av januari 2022 öppnade Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning. Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. 
Rådgivningen har telefontid två dagar i veckan: helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar 9–12. Telefonnumret till rådgivningen är 010-898 50 90. Du kan också när som helst kontakta rådgivningen via mejl, adressen är då: kontakt@funktionsrattsbyran.se 


Funktionsrättsbyrån kan:

- informera om rättigheter och funktionsrätt.

- hjälpa dig att ringa in problem och ge dig råd om hur du kan lösa dem.

- hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp.

Funktionsrättsbyråns rådgivare har tystnadsplikt.

 

Läs mer om Funktionsrättsbyrån och vad de kan göra för dig genom att klicka här.

 

Du kan även se ett webbinarium om rätten till ett jämlikt arbetsliv oavsett funktionsnetsättning här nedan. Webbinariet hölls av Funktionsrätt sommaren 2023 och innehåller mycket matnyttig information kring rättigheter i relation till arbetslivet. 

 

Sidan redigerades senast: 2023-08-24