Stomier

Det finns permanenta och tillfälliga stomier. Anläggande av permanenta tarmstomier beror dels på vilken del tarm som är bortopererad, dels bakgrundssjukdom och även andra aspekter påverkar. Det finns tillfälliga stomier för att avlasta tarmen på grund av olika orsaker.  Det finns också urostomier, då urinblåsan är bortopererad. Ordet stomi  betyder mun eller öppning.

En tarm- eller urostomi är en kirurgiskt konstruerad konstgjord tarmöppning på bukväggen. Man kan också skapa en reservoar i bäckenbotten (bäckenreservoar IPAA), eller en kontinent ileostomi (Kocks reservoar). 

En stomi- eller reservoaroperation är en chans till ett andra liv och de allra flesta fortsätter att leva ett helt normalt liv efter operationen. Ett välfungerande bandage (stomipåse) är avgörande för att man ska ha bra livskvalité. 

 

 

Sidan redigerades senast: 2023-04-25