GDPR

Så behandlar ILCO dina personuppgifter
Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när de gäller personlig integritet.


Vad betyder GDPR för dig som medlem, för ILCO och för ILCO:s region/länsföreningar?

Den25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Den ställer större krav på alla som hanterar personuppgifter. ILCO hanterar dina personuppgifter för ändamål kopplat till vår verksamhet.

Personuppgifter som GDPR gäller är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan uppgift kan identifiera dig som specifik person.


Vilka personuppgifter hanterar ILCO/ILCO:s region/länsföreningar?

Dina personuppgifter som du lämnat vid ansökan om medlemskap i ILCO; namn och adressuppgifter, e-post, födelsedata och diagnos registreras och lagras i vårt medlemsregister.

Genom din medlemsansökan bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

När intresseanmälan behandlats i medlemsregistret blir dina personuppgifter tillgängliga även för din region/länsförening i ILCO.

Såväl ILCO som ILCO:s region/länsföreningar har också de verksamhetsrelaterade personuppgifter som kan vara anmälningar till evenemang och tillhörande deltagarförteckningar samt namn och kontaktuppgifter till förtroendevalda. De uppgifterna hanteras i en extern databas och raderas efter genomförd aktivitet.


Var får ILCO personuppgifterna ifrån?

Det är de personuppgifter som du har lämnat vid din intresseanmälan att bli medlem samt när du anmäler dig till våra evenemang.
Det är du som medlem/anhörig som informerar om ändring av personuppgifter som postadress, e-post med mera.


Vad använder ILCO personuppgifterna till?

Alla personuppgifter behandlas för något särskilt ändamål som ytterst styrs av ILCO:s stadgar och den av kongressen beslutade verksamhetsplanen. Det kan vara administration av medlemsregister och distribution av medlemstidningen ILCO-magasinet, e-distribution av lokal information eller bokning av evenemang.


Vilka delar ILCO personuppgifter med?

ILCO delar medlemsregister med region/länsföreningen om du bor i ett län där vi har registeransvariga.
I övrigt delar vi medlemsnummer, namn och adress till tryckeri och distributör av ILCO-magasinet samt vid avisering om medlemsavgift.


Hur länge sparas uppgifterna?

De sparas så länge ändamålet för uppgifterna kvarstår, det vill säga så länge som du är medlem. Information som behövs för bokförings- och arkivregler sparas enligt gällande regelverk. Personuppgifter som rör kursverksamhet och liknande sparas bara till och med att verksamheten har genomförts.

Har du frågor är du välkommen att skicka dem till info@ilco.nu


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportablitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@ilco.nu Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Vill du läsa mer om GDPR (General Data Protection Regulation) kan du göra det på
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Sidan redigerades senast: 2020-11-12