ILCO-fonden och projekt

Vi har under åren haft flera projekt, bland annat med stöd från Allmänna Arvsfonden. Barn- och familjeprojektet och stöd- och rådgivningsprojektet är några. På denna sidan har vi också samlat olika reportage inom våra områden och här finns också en del intressanta forskningsprojekt.

ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan du söka stipendium till forskning med mera.

Tidigare projekt

Här sammanställer vi projekt som ILCO tidigare varit delaktiga i/genomfört. Denna sammanställning är under bearbetning.

Sidan redigerades senast: 2024-03-04