Ileostomi

Vid en ileostomi har man tagit bort hela tjock- och ändtarmen och tunntarmsmynningen läggs ut genom bukväggen. Ileum är det latinska namnet för tunntarm. Stomi betyder mun eller öppning.


Vem kan få ileostomi?

En tillfällig, så kallad, loopileostomi görs för att man t.ex. ska kunna utföra en annan operation i tarmsystemet eller att tarmen bör vila. En permanent ileostomi är den kirurgiska lösningen då medicinsk behandling inte fungerar eller när annan operation, som bäckenreservoar eller Kocks blåsa inte är möjlig. Bakgrundssjukdomarna ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller familjär adenomatös polypos är de vanligaste anledningarna till en permanent eller tillfällig ileostomi.

Operationen

Före operationen skall platsen för stomin märkas ut helst av stomisköterska.
Detta är viktigt då Ileostomi, tecknadstomibandaget skall sitta säkert och tryggt på buken. I de flesta fall är ileostomin anlagd på höger sida.

Läkaren tar bort tjock- och ändtarm och cirka sex centimeter av den övre änden av tunntarmen dras ut genom stomihålet och krängs sedan så att insidan av tarmen kommer utåt. Tarmkanten sys sedan till stomihålets hudkant. Färgen på stomin är ungefär som tungans. Den framlagda ut- och invända tarmen blir då cirka tre centimenter lång. Det är viktigt att den inte är för kort då det kan bli svårt med bandageringen.

Bandage och andra hjälpmedel

Om du har någon form av allergi bör en hudtest utföras före operationen.
För att samla upp det tunnflytande tarminnehållet används tömbara påsar i lukttät plast med en förslutningsklämma i botten.

Det finns endelsbandage och där sitter häftytan fast på påsen. Fördelen med detta bandage är att allt är färdigt för påsättning runt stomin. Stomihålet finns i flera olika storlekar eller kan lätt klippas till så att det passar.

Det finns också tvådelsbandage som består av en häftande basplatts samt en tömbar påse. Basplattan fästs på huden runt stomin och på den finns en ring i plast där påsen trycks på. Fördelen med detta bandage är att man kan byta påsen flera gånger och basplattan kan sitta kvar ända upp till en vecka. Detta minskar naturligtvis risken för hudskador.

Det finns flera olika företag som tillverkar stomipåsar och det är viktigt att man provar sig fram om man inte känner sig nöjd. Tag stomisköterskan till hjälp med att få prova andra fabrikat i en mindre förpackning.

Andra hjälpmedel som kan behövas är kompresser, eventuelle lösningsmedel, hudskyddsmedel, eventuellt bälte, sax, bandage- och stängningsklämma och avfallspåse.

Komplikationer
Läckage, hudproblem, diarré, magknip och stopp kan förekomma

Länk till produktföretagen på hemsidan

Samliv och familjeplanering

Anpassning till ett normalt liv efter ileostomioperationen innebär sällan några problem. En ileostomi innebär inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten kan dock minska som vid alla större bukoperationer. Operationen innebär i de flesta fall inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. Spontan förlossning är som regel vanligast.

När man är nyopererad och fått en stomi är man oftast osäker innan man vet hur allting fungerar och det tar några månader innan kroppen ställer om sig. Om man tycker att något händer som man blir orolig för, så bör man kontakta sin stomisköterska och höra sig för.

Vidare finns det i många av ILCOs länsföreningar stomiopererade medlemmar som har lång erfarenhet av stomi och som svarar på frågor. Tag gärna kontakt med dem.

Länk till Stomiterapeuternas hemsida

Sidan redigerades senast: 2023-01-02