Välkommen till Gävleborgs länsförening

Kontakt

ILCO Gävleborgs länsförening, Södra Centralgatan 10, 802 50 Gävle
Telefon: 026-64 29 92     E-post: gavleborg@ilco.nu
Bankgiro: 5253-2066

 • Bo-Inge Andersson

  Ordförande

  0706-75 31 75

 • Gun Lundgren

  Sekreterare

 • Lars Erik BJörk

  Kassör

 • Carina Hallenberg, Ola Norberg, Kerstin Pettersson

  Ersättare