Primär skleroserande kolangit (PSC)

Primär skleroserande kolangit, PSC, är en kronisk inflammationssjukdom som drabbar gallvägarna. I de flesta fall har de som drabbas också en  inflammatorisk tarmsjukdom, då oftast ulcerös kolit. Ulcerös kolit vid PSC benämns ofta som PSC-IBD.

Den bakomliggande orsaken bakom sjukdomen är ännu okänd men den anses inte vara ärftlig. Om man drabbas av PSC debuterar sjukdomen generellt när man är ung vuxen och två tredjedelar av de som utvecklar PSC är män.

Symtom och behandling

Många är asymtomatiska, alltså utan några särskilda symtom, när de får diagnosen PSC. I sådana fall upptäcks sjukdomen ofta i samband med utredning av förhöjda levervärden.

PSC är en sjukdom som vars förlopp sker i skov. Skoven i sin tur varierar från person till person. Om sjukdomen inte är asymtomatisk är några av de vanligaste symtomen gulsot, klåda och högersidiga krampliknande smärtor i buken.

Personer med PSC löper en hög risk för att utveckla levercirros och/eller gallvägscancer. I dagsläget är levertransplantation det enda behandlingsalternativet för svårartad PSC.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02