Vad gör vi?

Barn- och familjeverksamheten

Har du ett barn med en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem? ILCO bedriver verksamhet för dessa barn med familjer, oavsett om barnet har stomi eller ej. Vi arrangerar temakvällar, barn- och tonårsläger och familjedagar varje sommar.

Unga vuxna

Är du i åldern 18-35 år? Har du någon sjukdom i urinvägar eller tarmkanal? Har du genomgått någon operation på grund av problem i urinvägar eller tarmkanal? Har du stomi? Vår huvuduppgift är att ordna roliga och intressanta träffar för dig mellan 18 och 35 år.

ILCO-magasinet

Vår medlemstidning ILCO-magasinet utkommer med fyra nummer per år. Varje nummer innehåller ett intressant tema inom våra områden. Redaktionen har god kunskap om hur det är att leva med stomi och tillgång till god expertis inom våra andra olika intresseområden.

Stöd och rådgivning

Som medmänniska finns vi till för dig, genom bland annat stöd- och rådgivningsverksamheten och våra Facebookgrupper. Ibland kan situationer i livet kännas svåra att hantera, då kanske du behöver någon att prata med?

ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan du söka stipendium till forskning med mera.

Årliga aktiviteter

Stomidag, världsstomidag (WOD-dag) och tarmcancerdag. För barn och familj finns familjedagar och för barn 10-18, barn- och tonårsläger. Unga vuxna 18-35 har ett sommarläger. De är återkommande arrangemang varje år för oss. På olika platser arrangerar länsföreningarna föreläsningar och olika aktiviteter dessa dagar.

Regionala cancercentrum, RCC

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Det finns sex cancercentum i Sverige, Mellansverige - Norr - Stockholm Gotland - Syd - Sydöst och Väst. Samverkansgruppen är rådgivande instans i cancerfrågor till SKR, Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

Vilka samarbetar vi med?

Att samarbeta med andra är viktigt. Då blir man starkare i sitt budskap. Att samarbete med organisationer som arbetar mot liknande mål som vi har, känns meningsfullt. Vi är stolta över att på olika sätt samarbeta med Funktionsrätt Sverige, Nätverket mot Cancer och andra. ILCO-förbundet är också en av Cancerfondens 28 huvudmän.

Forskning, projekt och reportage

Vi har under åren haft flera projekt, bland annat med stöd från Allmänna Arvsfonden. Barn- och familjeprojektet och stöd- och rådgivningsprojektet är några. På denna sidan har vi också samlat olika reportage inom våra områden och här finns också en del intressanta forskningsprojekt.

Kok- och inspirationsboken

"Vissa har andra utvägar" är en lustfylld och konstnärlig kokbok för stomiopererade som producerats av kirurg- och urologkliniken på Danderyds sjukhus med stöd bl.a. från ILCO. Boken har översatts till många språk och fått flera priser runt om i världen.

Webbshop

I vår webbshop kan du köpa tarmpins samt vår kok- och inspirationsbok både på svenska och engelska. Nu kan du också köpa digitala Bingolotter direkt här på sidan. Då stödjer du samtidigt ILCO med 15:- per lott.

Intressepolitik

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt genom att bland annat påverka samhällsplaneringen för att tillgodose medlemmarnas sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur mm.

Stomimottagningar

På många sjukhus i Sverige finns stomiterapeuter eller stomisköterskor som är sjuksköterskor med en specialistutbildning inom stomiområdet. ILCO utövade stor påtryckning på landstingen under 70-talet för att sjukhusen skulle inrätta en tjänst för stomiterapeuter och under 80- och 90-talet var tjänsterna besatta på de flesta sjukhus.

Informationsmaterial

ILCO har enkla informationsbroschyrer i pdf-filer för de olika stomityperna tillgängliga för dig att ladda ner. Vi har också broschyrer gällande barn- och familjeverksamhet och projekt.

Internationellt

Här kan du läsa om vårt samarbete med de nordiska stomiföreningarna. Vi har även ett internationellt samarbete inom stomiorganisationerna i Europa. Ett ILCO-projekt har vi startat i Zimbabwe och det har resulterat i att stomiorganisationen ILCO-ZIM bildats.

Sidan redigerades senast: 2020-12-30