Västra Götaland

Välkommen till region Västra Götaland

Vi har tre lokalföreningar och en ILCO-grupp Fyrbodal.
Du kan gå direkt till deras egna sidor från vänstermenyn.

Aktuellt

Senaste information om kompresser.

Glädjande besked från regionen angående kompresserna:
"Vår leverantör har signalerat att de inom kort ska kunna leverera som vanligt så vi bör inom kort kunna släppa på begränsningarna och återgår till normala rutiner igen." meddelar Peter Amundin.

Jag är glad över det bra samarbetet med Peter Amundin på Läkemedelsnära Produkter på regionen, snabba besked och nu snart återställt igen.

Er ordförande Eva

--------------------------------------------------- 

Mamma Mia the party

Söndagen 15 november kl 14 har vi biljetter till Mamma Mia the party på Rondo/Liseberg i Göteborg och inbjudan kommer att sändas till medlemmarna efter sommaren. Det finns inte så många biljetter så först till kvarn gäller här. Vi hoppas naturligtvis att pandemin lagt sig så vi kan genomföra detta och vi håller tummarna och följer myndigheternas rekommendationer. 

Årsmötet 2020

Onsdagen den 26 augusti genomfördes ett årsmöte med ordförande, kassör och ledamot från Sjuhärad. Vi öppnade kuverten och mailen med röster, räknade dem och förde protokoll. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet och ny styrelse valdes, se nedan under kontakt.

Den nya styrelsen kommer att ha ett styrelsemöte den 24 september och planera verksamhet för våren 2021 då vi inser att vi inte kommer att kunna ha någon verksamhet under hösten-vintern. 

Här på sidan får du fortlöpande information.

Barn- och familjeverksamheten

I Västra Götalands regionförening har vi en verksamhet för familjer med barn inom våra områden. 

Göteborgs lokalförening sköter verksamheten men vi inbjuder alla familjer med barn i ålder 0-18 år i Västra Götaland,  till våra aktiviteter.

Kontaktperson för denna verksamhet är Jennie Nilsson, tel 0702-07 11 93

Kontakt och styrelse 2020

Vi har kansli gemensamt med Göteborgs lokalförening och vi finns på Dalheimers hus,
Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.
Kansliet är säkrast öppet tisdag och torsdag 9-12 och 12.30-17.30, fredag 13-15.45.

OBS. Kansliet är inte öppet för närvarande då vår kanslist arbetar hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra telefontider är som vanligt. 

Tel.tid till kansliet 031-24 84 18 tisdagar, torsdagar och fredagar kl 13-15.

Övriga tider finns telefonsvarare. Du kan även kontakta ordförande vid behov, se nedan.  

Postadress:
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Region Västra Götaland 
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

E-post: vastragotaland@ilco.nu

VG-magasinet

Medlemstidning VG-magasinet 2015 och 2016.

           

Medlemstidning VG-magasinet 2017 och 2018.

VG-magasinet 2017           VG-magasinet 2018

Medlemstidning VG-magasinet 2019

VG-magasinet 2019

VG-magasin 2020 är nu under bearbetning och beräknas utkomma till medlemmarna i november. 

Medlemsenkät om upphandling

Västra Götalandsregionen (VGR) är ett av de två landsting i Sverige som har valt att upphandla stomiprodukter och inte tillhandahålla dessa genom det nationella förmånssystemet.

Den första stomiupphandlingen i VGR startade den 1 maj 2013. I samband med denna informerades oroliga ILCO medlemmar att upphandling, istället för tillgång till produkter via det nationella systemet med leverans från apoteken, inte skulle innebära några neddragningar av sortiment. Inte heller skulle det påverka möjligheten att få produkter motsvarande det som fanns i det nationella systemet. Upphandlingen 2013 omfattade ca 2100 produkter, till antalet i stort sett det samma som fanns tillgängligt inom den nationella förmånen.

2017 genomfördes en ny upphandling i regionen och då utgick ca 700 produkter. Det innebar att i den andra stomiupphandlingen valde man att minska sortimentet med en tredjedel.

Fakta om undersökningen

Enkäten bestod av 18 frågor samt en punkt för Övriga kommentarer. Den sändes ut till 680 medlemmar, (digitalt till 387 och postalt till 293 medlemmar). Svarsfrekvensen var 50 procent (202 svar per brev och 139 digitalt).  Det inkom totalt 341 svar vilket motsvarar ca 6 procent av stomibrukarna i Västra Götalandsregionen. Enligt TLV rapporten 2017 finns ca 5 400 stomibrukare i regionen.

Du kan ladda ner hela sammanfattningen av VGR:s enkätundersökning om upphandling av stomihjälpmedel

Här presenterar vi en del information som vi får från olika myndigheter och gäller främst Västra Götaland.

Regionala Cancercentra publicerar 2020-06-09: Opererande enheter hjälps åt med kolorektarcancerkirurgin på grund av coronapandemin.

Västra Götalandsregionen planerar ny upphandling av stomihjälpmedel som ska träda i kraft 1 mars 2021.