Välkommen till region Västra Götaland

Vi har tre lokalföreningar och en ILCO-grupp Fyrbodal.
Du kan gå direkt till deras egna sidor från vänstermenyn.

Aktuellt

Vårt årsmöte var planerat till 22 mars men fick flyttas fram pga coronaviruset. Vi fick också skjuta på en planerad Må-bra-helg på Mösseberg vilket har gjort att höstens planering har fått kastas om lite. 

Vi kan i alla fall informera om att söndagen 15 november kl 14 har vi biljetter till Mamma Mia the party på Rondo/Liseberg i Göteborg och inbjudan kommer att sändas till medlemmarna efter sommaren. Det finns inte så många biljetter så först till kvarn gäller här. 

Vårt årsmöte måste vi arrangera så snart som möjligt och vi kommer att sända ut kallelse efter sommaren och även publicera den här. 

Tillsammans med ILCO-förbundet planerades Tarmcancerkvällen men fick också flyttas fram till hösten.  Stomidagen planeras till den 2 oktober i Göteborg.  Mer information publiceras här senare. 

När Må-Bra helgen blir av kommer vi att besluta snarast i styrelsen. 

Årsmöteshandlingar för årsmötet genom poströstning 5 augusti - 23 augusti.

Du som är medlem har rösträtt och kan sända in ditt svar före den 5 augusti men tänk på att vi måste senast ha ditt svar poststämplat senast 23 augusti (vid postgång) och e-post sänt senast 23 augusti kl 23.59, för att din röst ska gälla. 

Verksamhetsberättelse för 2019.

Ekonomisk redovisning för 2019.

Balansräkning för 2019.

Revisionsberättelse för 2019.

Budget för 2020.

Verksamhetsplan för 2020.

Nominering till VG:s styrelse 2020.

Barn- och familjeverksamheten

I Västra Götalands regionförening har vi en verksamhet för familjer med barn inom våra områden. 

Göteborgs lokalförening sköter verksamheten men vi inbjuder alla familjer med barn i ålder 0-18 år i Västra Götaland,  till våra aktiviteter.

Kontaktperson för denna verksamhet är Jennie Karlsson, tel 0702-07 11 93

Kontakt och styrelse 2020

Vi har kansli gemensamt med Göteborgs lokalförening och vi finns på Dalheimers hus,
Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.
Kansliet är säkrast öppet tisdag och torsdag 9-12 och 12.30-17.30, fredag 13-15.45.

Tel.tid till kansliet 031-24 84 18 tisdagar, torsdagar och fredagar kl 13-15.

Övriga tider finns telefonsvarare. Du kan även kontakta ordförande vid behov, se nedan.  

Postadress:
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Region Västra Götaland 
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

E-post: vastragotaland@ilco.nu

Medlemsenkät om upphandling

Västra Götalandsregionen (VGR) är ett av de två landsting i Sverige som har valt att upphandla stomiprodukter och inte tillhandahålla dessa genom det nationella förmånssystemet.

Den första stomiupphandlingen i VGR startade den 1 maj 2013. I samband med denna informerades oroliga ILCO medlemmar att upphandling, istället för tillgång till produkter via det nationella systemet med leverans från apoteken, inte skulle innebära några neddragningar av sortiment. Inte heller skulle det påverka möjligheten att få produkter motsvarande det som fanns i det nationella systemet. Upphandlingen 2013 omfattade ca 2100 produkter, till antalet i stort sett det samma som fanns tillgängligt inom den nationella förmånen.

2017 genomfördes en ny upphandling i regionen och då utgick ca 700 produkter. Det innebar att i den andra stomiupphandlingen valde man att minska sortimentet med en tredjedel.

Fakta om undersökningen

Enkäten bestod av 18 frågor samt en punkt för Övriga kommentarer. Den sändes ut till 680 medlemmar, (digitalt till 387 och postalt till 293 medlemmar). Svarsfrekvensen var 50 procent (202 svar per brev och 139 digitalt).  Det inkom totalt 341 svar vilket motsvarar ca 6 procent av stomibrukarna i Västra Götalandsregionen. Enligt TLV rapporten 2017 finns ca 5 400 stomibrukare i regionen.

Du kan ladda ner hela sammanfattningen av VGR:s enkätundersökning om upphandling av stomihjälpmedel

Här presenterar vi en del information som vi får från olika myndigheter och gäller främst Västra Götaland.

Regionala Cancercentra publicerar 2020-06-09: Opererande enheter hjälps åt med kolorektarcancerkirurgin på grund av coronapandemin