Västra Götaland

Välkommen till region Västra Götaland

Vi har tre lokalföreningar och en ILCO-grupp Fyrbodal.
Du kan gå direkt till deras egna sidor från vänstermenyn.

Aktuellt - namninsamling

2 800 stomiopererade måste byta bandage

TIS, OKT 20, 2020 12:30 

Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av stomiprodukter. Det finns drygt 6000 patienter som berörs av upphandlingen varav närmare 2 800 kommer att behöva byta hjälpmedel.

– Som berörd patient blir man kontaktad av vården och får då information om hur bytet av stomihjälpmedel ska gå till. Det ges också möjlighet till instruktioner via digitala möten, säger Peter Amundin, läkemedels- och hjälpmedelschef Koncernkontoret, VGR.

Läs hela informationen från regionen

ILCO VG kommer att på olika sätt agera inför ovanstående beslut. Om du, som stomiopererad, är en av dem som måste byta stomiprodukt och inte känner dig nöjd, tag vänligen kontakt med ordförande i ILCO VG Eva Kindvall Vinkvist infovg@ilco.nu

Namninsamling

Vi har startat en namninsamling, där vi protesterar mot ovanstående neddragning av stomihjälpmedel.

Om du också vill vara med så har du länken här: Namninsamling ILCO Västra Götaland, stomihjälpmedel

Årsmötet 2020

Den nya styrelsen hade styrelsemöte den 24 september och där beslutades att vi ska försöka genomföra de aktiviteter under 2021, som vi inte kunde genomföra 2020. Se verksamhetsplan. 

Mamma Mia the party är framflyttat till den 2 maj och vi hoppas att den går att genomföra. Inbjudan kommer till medlemmarna under början av 2021.

Ny styrelse, se kontakt här på sidan.

Barn- och familjeverksamheten

I Västra Götalands regionförening har vi en verksamhet för familjer med barn inom våra områden. 

Göteborgs lokalförening sköter verksamheten men vi inbjuder alla familjer med barn i ålder 0-18 år i Västra Götaland,  till våra aktiviteter.

Kontaktperson för denna verksamhet är Jennie Nilsson, tel 0702-07 11 93

Kontakt och styrelse 2020

Vi har kansli gemensamt med Göteborgs lokalförening och vi finns på Dalheimers hus,
Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.
Kansliet är säkrast öppet tisdag och torsdag 9-12 och 12.30-17.30, fredag 13-15.45.

OBS. Kansliet är inte öppet för närvarande då vår kanslist arbetar hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra telefontider är som vanligt. 

Tel.tid till kansliet 031-24 84 18 tisdagar, torsdagar och fredagar kl 13-15.

Övriga tider finns telefonsvarare. Du kan även kontakta ordförande vid behov, se nedan.  

Postadress:
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Region Västra Götaland 
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

E-post: vastragotaland@ilco.nu

VG-magasinet

Medlemstidning VG-magasinet 2015 och 2016.

           

Medlemstidning VG-magasinet 2017 och 2018.

VG-magasinet 2017           VG-magasinet 2018

Medlemstidning VG-magasinet 2019 och 2020.

VG-magasin 2019VG-magasin 2020

 

Medlemsenkät om upphandling

Västra Götalandsregionen (VGR) är ett av de två landsting i Sverige som har valt att upphandla stomiprodukter och inte tillhandahålla dessa genom det nationella förmånssystemet.

Den första stomiupphandlingen i VGR startade den 1 maj 2013. I samband med denna informerades oroliga ILCO medlemmar att upphandling, istället för tillgång till produkter via det nationella systemet med leverans från apoteken, inte skulle innebära några neddragningar av sortiment. Inte heller skulle det påverka möjligheten att få produkter motsvarande det som fanns i det nationella systemet. Upphandlingen 2013 omfattade ca 2100 produkter, till antalet i stort sett det samma som fanns tillgängligt inom den nationella förmånen.

2017 genomfördes en ny upphandling i regionen och då utgick ca 700 produkter. Det innebar att i den andra stomiupphandlingen valde man att minska sortimentet med en tredjedel.

Fakta om undersökningen

Enkäten bestod av 18 frågor samt en punkt för Övriga kommentarer. Den sändes ut till 680 medlemmar, (digitalt till 387 och postalt till 293 medlemmar). Svarsfrekvensen var 50 procent (202 svar per brev och 139 digitalt).  Det inkom totalt 341 svar vilket motsvarar ca 6 procent av stomibrukarna i Västra Götalandsregionen. Enligt TLV rapporten 2017 finns ca 5 400 stomibrukare i regionen.

Du kan ladda ner hela sammanfattningen av VGR:s enkätundersökning om upphandling av stomihjälpmedel

Nytt från myndigheter

Här presenterar vi en del information som vi får från olika myndigheter och gäller främst Västra Götaland.

Regionala Cancercentra publicerar 2020-06-09: Opererande enheter hjälps åt med kolorektarcancerkirurgin på grund av coronapandemin.