Välkommen till region Västra Götaland

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 kommer att genomföras post/digitalt den 27 mars. På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation kan vi inte heller i år ha en fysiskt möte. Hoppas du ändå känner dig delaktig i vår verksamhet och skriver ner dina val i Dagordningen. 

Här har vi lagt ut årsmöteshandlingar, till dig som är medlem.

Du har fått kallelsen via din lokalförenings utskick eller från regionföreningen i ett vanligt brev eller digitalt om du bor i Fyrbodal.
Du kan också ladda ner Kallelsen till årsmöte där det också finns mer information. 

 

Dagordning i Word, om du vill kryssa i den i datorn, spara och sända den till vastragotaland@ilco.nu i mail 

Dagordning i tidigare Wordversion, att kryssa i och sända i mail

Dagordning 

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk redovisning 2020

Balansräkning 2020

Revisionsberättelse 2020

Förslag budget 2021

Förslag verksamhetsplan 2021

Tack att du är medlem i ILCO Västra Götaland. Vi hoppas snart kunna träffas fysiskt på något arrangemang. 

Vänliga hälsningar från ordförande Eva Kindvall Vinkvist.

Aktuellt

2 800 stomiopererade måste byta bandage 

Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en upphandling av stomiprodukter. Det finns drygt 6 000 patienter som berörs av upphandlingen där cirka 2 800 kommer att behöva byta hjälpmedel.

– Som berörd patient blir man kontaktad av vården och får då information om hur bytet av stomiprodukter ska gå till. Det ges också möjlighet till instruktioner via digitala möten, säger Peter Amundin, läkemedels- och hjälpmedelschef Koncernkontoret, VGR.

ILCO VG har under januari-februari 2021 haft dialog med Peter Amundin. ILCO har framfört önskningar om bland annat text i brev (se nedan) som sänts till berörda, vilket har beaktats. Vi har haft en bra dialog och kommer att fortsätta med digitala möten framledes för att följa upp hur byten av stomiprodukter fungerar. Du som behöver byta stomiprodukt kommer att kunna göra det hela detta året ut.

Följande text fick ILCO med i det brev som sänt till berörda: "Det finns rutiner för förskrivaren att tillgodose medicinskt motiverade behov som kräver användning av produkt utanför avtal. Detta ska ses som en sista utväg när alla andra alternativ provats."

OBS. Om du inte fått något brev från regionen om byte, behöver du alltså inte oroas.

Om du, som stomiopererad, är en av dem som måste byta stomiprodukt och inte känner dig nöjd, tag gärna kontakt med ordförande i ILCO VG Eva Kindvall Vinkvist  eva.vinkvist@ilco.nu

Namninsamling

Namninsamlingen är avslutad och den inbringade 906 namn och flera med kommentarer. 

Tack till er alla för ert engagemang. Nu fortsätter vi i ILCO VG jobbet med att få ut information om vad det innebär att vara stomiopererad, till beslutsfattarna inom VGR. 

Barn- och familjeverksamheten

I Västra Götalands regionförening har vi en verksamhet för familjer med barn inom våra områden. 

Göteborgs lokalförening sköter verksamheten men vi inbjuder alla familjer med barn i ålder 0-18 år i Västra Götaland,  till våra aktiviteter.

Kontaktperson för denna verksamhet är Jennie Nilsson, tel 0702-07 11 93

Kontakt och styrelse 2020

Vi har kansli gemensamt med Göteborgs lokalförening och vi finns på Dalheimers hus,
Slottsskogsgatan 12 i Göteborg.
Kansliet är säkrast öppet tisdag och torsdag 9-12 och 12.30-17.30, fredag 13-15.45.

OBS. Kansliet är inte öppet för närvarande då vår kanslist arbetar hemifrån enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra telefontider är som vanligt. 

Tel.tid till kansliet 031-24 84 18 tisdagar, torsdagar och fredagar kl 13-15.

Övriga tider finns telefonsvarare. Du kan även kontakta ordförande vid behov, se nedan.  

Postadress:
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet Region Västra Götaland 
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

E-post: vastragotaland@ilco.nu

VG-magasinet

Medlemstidning VG-magasinet 2015 och 2016.

           

Medlemstidning VG-magasinet 2017 och 2018.

VG-magasinet 2017           VG-magasinet 2018

Medlemstidning VG-magasinet 2019 och 2020.

VG-magasin 2019VG-magasin 2020

 

Medlemsenkät om upphandling

Västra Götalandsregionen (VGR) är ett av de två landsting i Sverige som har valt att upphandla stomiprodukter och inte tillhandahålla dessa genom det nationella förmånssystemet.

Den första stomiupphandlingen i VGR startade den 1 maj 2013. I samband med denna informerades oroliga ILCO medlemmar att upphandling, istället för tillgång till produkter via det nationella systemet med leverans från apoteken, inte skulle innebära några neddragningar av sortiment. Inte heller skulle det påverka möjligheten att få produkter motsvarande det som fanns i det nationella systemet. Upphandlingen 2013 omfattade ca 2100 produkter, till antalet i stort sett det samma som fanns tillgängligt inom den nationella förmånen.

2017 genomfördes en ny upphandling i regionen och då utgick ca 700 produkter. Det innebar att i den andra stomiupphandlingen valde man att minska sortimentet med en tredjedel.

Fakta om undersökningen

Enkäten bestod av 18 frågor samt en punkt för Övriga kommentarer. Den sändes ut till 680 medlemmar, (digitalt till 387 och postalt till 293 medlemmar). Svarsfrekvensen var 50 procent (202 svar per brev och 139 digitalt).  Det inkom totalt 341 svar vilket motsvarar ca 6 procent av stomibrukarna i Västra Götalandsregionen. Enligt TLV rapporten 2017 finns ca 5 400 stomibrukare i regionen.

Du kan ladda ner hela sammanfattningen av VGR:s enkätundersökning om upphandling av stomihjälpmedel

Nytt från myndigheter

Här presenterar vi en del information som vi får från olika myndigheter och gäller främst Västra Götaland.

Regionala Cancercentra publicerar 2020-06-09: Opererande enheter hjälps åt med kolorektarcancerkirurgin på grund av coronapandemin.

 

Sidan redigerades senast: 2021-03-07