Ge en gåva

Du kan hedra någon vid ett speciellt tillfälle genom att ge en minnesgåva till ILCO-fonden. Du har också möjlighet att stödja fonden genom att skänka en gåva. Läs mer längre ner på sidan.

Minnesgåva

När du skänker en gåva för att hedra någon vid ett speciellt tillfälle, stödjer du ILCO-fondern. Genom ILCO-fonden har ILCO-förbundet möjlighet att lämna bidrag till olika ändamål. Du kan läsa mer om fonden lite längre ner här på sidan och på vår ILCO-fondens sida.

När du ger en minnesgåva till ILCO-fonden får mottagaren en personlig hälsning från dig. 

Tänk på att du har följande uppgifter redo innan du börjar så går det snabbt att skapa din minnesgåva.

  • Namnet på den du vill hedra med din gåva.

  • En personlig hälsning som skrivs på minnesbladet.

  • Om du vill att vi sänder minnesbladet per post behöver du ha namn och adress till mottagaren (ibland är det en begravningsbyrå eller närmast anhörig).

  • På minnesbladet står inte gåvosumman.

Du kan fylla i formuläret nedan eller ringa till vårt kansli tel: 08-546 40 520 eller sända e-post: info@ilco.nu 

När vi fått informationen från dig skriver vi ett gåvobrev och sänder enligt de uppgifter du angivit.

Formulär minnesgåva
Genom att ge en gåva till ILCO-fonden...

......hjälper du oss att ge bidrag till:

  • forskning samt utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg till gagn för personer som stomiopererats eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.

  • utveckling av verksamhet för barn och ungdomar som stomiopererats eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.

  • enskild person eller länsförening för utveckling och spridning av ILCO-förbundets idéer.

  • att medel ur fondens kapital kan sökas till riksomfattande förbundsprojekt för utveckling av ILCO:s verksamhet. Sådant projekt ska ej ingå som del i förbundets ordinarie verksamhet.

Ge en gåva enkelt med swish eller PayPal

För att swisha behöver du ha scannat in QR-koden på din telefon.

Det går också bra att betala via plusgiro 59 32 66-0     Swishnummer: 1236021935