Förlossningsskador

Förlossningsskador kan ibland orsaka funktionsförändringar i tarm och/eller urinvägar. Här har vi samlat information som berör just detta. Här finns också länkar till andra hemsidor och resurser som kan vara av intresse för dig som är drabbad, eller dig som är anhörig till en drabbad.

Skador i underlivet efter förlossning är vanligt förekommande. För många ger dessa skador inte bestående men, även om läkningsprocessen kan vara lång. Andra får dock mer permanenta besvär och det är viktigt att få rätt hjälp och stöd i god tid.

Bristningar

En vanligt förekommande typ av förlossningsskada är sår i slidan, så kallade bristningar. Bristningar kan variera i omfattning, vilket är varför sjukvården brukar dela in dem i olika grader beroende på omfattning, från grad 1 till grad 4. 

Grad 1:

Vid grad 1 är bristningarna ytliga och berör slida och blygdläppar. Grad 1 bristningar är vanligt förekommande och läker oftast fort och utan att ge större besvär. 

Grad 2:

Vid en bristning av grad 2 har även muskler i slida eller mellangård påverkats och skadats. Denna typ av bristning är ganska vanlig när du föder barn för första gången. Till denna bristningsgrad räknas också klipp. Klipp innebär att läkaren eller barnmorskan har behövt dela de yttersta musklerna i slidans öppning, för att ge plats åt barnet. 

Grad 3 och 4:

Grad 3 och 4 är de mest omfattande graderna av bristning. Här har även ändtarmsmuskulaturen blivit påverkad. I dessa typer av bristningar kan även ändtarmskanalen ha blivit skadad. Den typen av bristningar brukar även kallas för sfinkterskador.

Klicka här för att läsa mer om förlossningsbristningar på 1177.se.

Långvariga tarm- eller urologiska besvär efter läkning

Det är inte alltid som de besvär man kan få efter förlossning går över. Även om såren i sig har läkt, kan man drabbas av ihållande tarm- eller urologiska besvär, såsom läckage av urin, avföring eller gaser och problem med att bajsa. 

Detta kan kännas väldigt jobbigt att berätta för någon eller prata om, men det är viktigt att söka hjälp.
Om du känner att du har problem med bäckenbotten, tarmarna, urinering eller underliv efter förlossning - kontakta en förlossningsavdelning, vårdcentral, barnmorskemottagning eller en gynekologisk mottagning. Du har rätt till vård och hjälp med dina besvär, och de flesta blir bra eller bättre efter att ha fått rätt behandling och vård. 

Råd och stöd

Om du upplever problem eller besvär med underliv eller tarm- och urinvägar efter förlossning har du rätt till stöd och hjälp. Det kan kännas svårt att veta vart man ska vända sig men ett bra ställe att börja är hos sin förlossningsavdelning, barnmorske/gynekologmottagning eller vårdcentral. Det finns också många hjälpsamma resurser på internet. Via länkarna nedan kan du hitta bra information och rådgivning kring den här typen av besvär.

https://backenbottenutbildning.se/index.php/utbildningsmaterial/tankesatt-vid-problem-efter-bristning 
https://backenbottenutbildning.se/index.php/metodik/patientinformation
https://mammastygn.se 

Sidan redigerades senast: 2023-01-02