Ileo rektal anastomos, IRA

Det är en direktkoppling av tunntarmen till övre delen av ändtarmen. Funktionen kontrolleras av patientens egna slutmuskler.

Metoden ger som regel ett gott funktionellt resultat. De flesta patienter är nöjda med operationen, men metoden är inte helt fri från nackdelar. Även denna lösning är idag ett annat alternativ vid ulcerös kolit och familjär adenomatös polypos, FAP.

Vem kan få IRA?

IRA-operationen är i princip förbehållen patienter med ulcerös kolit och familjär adenomatös polypos, FAP. En IRA-operation är inte lämplig om patienten tidigare genomgått operation där viktiga delar av tunntarmen tagits bort. Det är endast i undantagsfall som metoden kan rekommenderas till patienter med Crohns sjukdom. Ett gott resultat beror i hög grad på slutmusklernas tillstånd. Mätning av slutmuskelfunktionen bör därför göras.

Operationen

Grovtarmen avlägsnas. I de flesta fall görs först en operation då grovtarmen avlägsnas och en ileostomi konstrueras. Vid den efterföljande operationen fästs tunntarmen vid ändtarmen ca 15 cm innanför anus.

En informationsfilm finns på Swibreg som ger bra information om IRA. informationsfilm om fördelar/nackdelar med IRA/bäckenreservoar

 

Komplikationer

Komplikationer som läckage, hudproblem, diarré, magknip och stopp kan förekomma.

Samliv och familjeplanering

En IRA-operation innebär oftast inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten påverkas inte i normalfallet. Operationen innebär i de flesta fall inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. För kvinnor med bäckenreservoar, som ska föda barn, rekommenderas kejsarsnitt eftersom en vanlig förlossning innebär för stora påfrestningar. Vid IRA är det som regel vanligast med spontan förlossning.

När man är nyopererad är man oftast osäker innan man vet hur allting fungerar och det tar några månader innan kroppen ställer om sig. Om man tycker att något händer som man blir orolig för, bör man kontakta sin läkare.

Vidare finns det i många av ILCOs länsföreningar opererade som har lång erfarenhet och som svarar på frågor. Tag gärna kontakt med dem.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02