Region/Länsföreningar

Välkommen till ILCO:s region- och länsföreningar

När man anmäler medlemskap i ILCO söker man det i riksförbundet men tillhörigheten blir i den region- eller länsförening, där man har sin hemort. Varje region/länsförening är bildad av dess medlemmar och har egen styrelse och ekonomi. Medlemmar inom en eller flera kommuner kan bilda en lokalförening inom sitt län. Region- läns- och lokalföreningarna lyder under ILCO-förbundets stadgar. Som medlem kan du delta på alla sammankomster, aktiviteter med mera som din region- läns- eller lokalförening arrangerar.

I region- och länsföreningarna förs en aktiv verksamhet och det kan skilja mellan olika föreningar. Några har till exempel barn- och ungdomsaktiviteter och andra kanske har svårt att få ihop deltagare till större aktiviteter. En del samarbetar över länsgränserna för att få till fler aktiviteter och ge medlemmarna ett större utbud. Exempel på aktiviteter som erbjuds är studiecirklar i olika ämnen, föreläsningar och resor. Ofta bjuds produktföretagen in att delta och informera om sina produkter. Dessa träffar brukar vara väldigt uppskattade.

Sidan redigerades senast: 2022-04-14