Påverkansarbete

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning, bland annat genom att påverka samhällsplaneringen för att tillgodose medlemmarnas sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur mm.

Hur arbetar vi intressepolitiskt?

Aktuella sakfrågor

Sidan redigerades senast: 2023-04-13