Påverkansarbete

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt genom att bland annat påverka samhällsplaneringen för att tillgodose medlemmarnas sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur mm.

Hur arbetar vi intressepolitiskt?

Några områden som ILCO arbetar med är bland annat att det ska vara en jämlik tarmcancervård oavsett var i landet man bor. ILCO deltar i och arrangerar själv olika mötesplatser för information och diskussion med politiker och andra beslutsfattare, både nationellt och regionalt. Det finns flera områden som du kan läsa mer om.

Webbinarium, seminarium

Den 10 mars 2021 arrangerades ett högaktuellt riksdagsseminarium om medicinteknikens betydelse för personers vardag och vad det betyder för de som lever med stomi. ILCO:s förbundsordförande var inbjuden att bland annat tala om bättre vård och livskvalité för personer med stomi.

Sidan redigerades senast: 2022-04-13