Aktuella sakfrågor

God och jämlik livs- och vårdkvalitet för stomister

En av våra ständiga sakfrågor är rätten till god och jämlik livs- och vårdkvalitet för stomister - oavsett var i landet man bor. Här nedan kan du läsa mer om projekt och satsningar vi gör i relation till detta.

Ökad kunskap kring tarmsvikt

Tarmsvikt är ett tillstånd där tarmarnas längd eller funktion inte räcker till för att ta upp den vätska eller näring som kroppen behöver. Vi jobbar för att öka kunskapen kring tarmsvikt för såväl individ som vårdgivare. Grundpelaren i detta är en informationsbroschyr vi tagit fram i samarbete med Takeda.

Stärkt urinblåsecancervård

Urinblåsecancervården i Sverige i behov av förbättrad nationell koordinering och ökat fokus på jämlikhet. För att belysa detta är urinblåsecancer varit ett av ILCO:s fokusområden. Här nedan kan du läsa mer om projekt och satsningar vi gör i relation till den här frågan.

Förbättrad tarmcancervård

Tarmcancer är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Nyligen har samtliga regioner infört tarmcancerscreening för att fånga upp riskgrupper och rädda liv, något ILCO varit engagerade i att genomdriva. Här nedan kan du läsa mer om projekt och satsningar vi gör i relation tarmcancer.

Sidan redigerades senast: 2023-03-03