Kontinent urostomi

Kontinent urostomi är en reservoar som genom kirurgiskt ingrepp har möjliggjort att patienten själv kan kontrollera tömningen med kateter och inte behöver bära urostomibandage. Denna reservoar, gjord av tunn- eller tjocktarm, ligger i bukhålan innanför bukväggen. Reservoarens mynning förs ut genom bukväggen och töms flera gånger dagligen genom katetern.

Vem kan få kontinent urostomi?

Då grundsjukdomen inte är cancer utan t.ex en nervstörning till urinblåsan, rekommenderas oftast en kontinent urostomi. Nedsatt njurfunktion är en faktor som vid kontinent urostomi ökar risken för saltbalansrubbningar, beroende på att urinen förvaras i reservoaren under flera timmar.

Operationen

Urinblåsan avlägsnas. Vid den fortsatta operationen används del av tunn- eller tjocktarmen för att göra en reservoar som förvarar urinen och konstruera en backventil för att förhindra spontant urinläckage. Reservoaren fästs på insidan av bukväggen och öppningen mynnar på utsidan av magen.

Bandage och andra hjälpmedel

Kateter för tömning av reservoaren och ett absorberande bandage att sätta över stmi förskrivs på hjälpmedelskort för uttag på apotek.
Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättning att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

Komplikationer

Bandagerings- och hudproblem kan förekomma. 

Samliv

Samlivet kan förändras efter operationen. Efter kirurgi i lillabäckenet finns det alltid viss risk för att den sexuella förmågan/känslan förändras hos både män och kvinnor. Hos mannen kan förmågan till erektion och utlösning minska. Läkaren som opererat kan, om besvären kvarstår efter de första månaderna, remittera till urolog för att prova ut hjälpmedel eller medicin. Kvinnor kan få besvär med flytning och smärta vid samlag. Vissa, såväl män som kvinnor, kan också komma att lida av en förändrad kroppsuppfattning med försämrad självkänsla, vilket också påverkar samlivet. Det stora flertalet upplever trots allt inga besvär utan lever det liv de levde innan operationen ur alla aspekter.

När man är nyopererad och fått en stomi är man oftast osäker innan man vet hur allting fungerar och det tar några månader innan kroppen ställer om sig. Om man tycker att något händer som man blir orolig för, så bör man kontakta sin stomisköterska och höra sig för.

Vidare finns det i många av ILCOs länsföreningar stomiopererade som har lång erfarenhet av stomi och som svarar på frågor. Tag gärna kontakt med dem.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02