Gallsaltsmalabsorption

Vad är gallsaltsmalabsorption?

Gallsaltsmalabsoprtion, eller gallsaltsdiarré som det ibland också kallas, innebär att man har en högkoncentration av gallsalter i kolon i tjocktarmen. I kolon har gallsalter en laxerande effekt, vilket innebär att man vid gallsaltsmalabsorption har problem med kronisk diarré.

Gallsalterna är nödvändiga för resportionen av fett från tarmen. Majoriteten av dem (95%) återresorberas redan i tunntarmen och skickas därefter tillbaka till levern. Vid gallsaltsmalabsorption har man dock som sagt en högre koncentration av gallsalter i kolon, vilket är vad som orsakar diarrén.

Det saknas epidemiologiska studier kring gallsaltsmalabsorption/diarré, men det är vanligare än man tidigare har trott. Idag beräknar man att upp till 30% av patienter med kronisk diarré kan ha gallsaltsmalabsorption.

Vad är orsaken bakom gallsaltsmalabsorption?

Gallsaltsdiarré delas upp i tre olika typer:
 

  • Typ 1 är sekundär till annan sjukdom i terminala ileum, såsom Chrons sjukdom.
  • Typ 2 är idiopatiskt, vilket innebär att den inte uppstått på grund av någon annan sjukdom eller tidigare operation.
  • Typ 3 är associerad till andra tillstånd såsom kronisk pankreatit och mikroskopisk kolit.

Vad har gallsaltsmalabsorption för symtom, och hur behandlas det?

Det främsta symtomet på gallsaltsmalabsorption/diarré är kroniska, oblodiga, vattniga diarréer. På grund av diarréernas konsistens kan man också få problem med analinkontinens och diarré även nattetid.

Ett vanligt sätt att utreda för gallsaltsmalabsorption är genom det så kallade 75SeHCAT-testet, eller Gallsyremalabsorptionsscintigrafi. Läs mer om detta här

Ett alternativt diagnossätt är att diagnosticera utifrån behandlingsförsök med kolestyramin-medicinering. Detta rekommenderas dock enbart i undantagsfall.

Behandling sker främst genom gallsaltsbindane medel (Kolysteramin eller Kolestipol). Man rekommenderar även generellt en fettreducerad kost, samt i vissa fall även kombination med läkemedel såsom Dimor och Imodium.

Långtidsprognosen för personer med gallsaltsmalabsorption är understuderad, men tillståndet kräver oftast långtidsbehandling. Behandlingseffekten är vanligtvis både god och bestående.


Källor:
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/gallsaltsdiarre/
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/gallsyremalabsorptionsscintigrafi/ 

Sidan redigerades senast: 2023-01-02