Tarmsvikt

Om tarmsvikt

Tarmsvikt är ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg så extra energigivande näringsämnen och/eller vätska behöver tillföras. Det är viktigt att tarmsviktspatienter remitteras till denna specialistvård för att bibehålla hälsan.
Tarmsvikt kan vara också av varierande allvarlighetsgrad och graderas från typ 1
till typ 3, där typ 1 är övergående, typ 2 är mer långdragen och typ 3 är kronisk. Att man får tarmsvikt kan bero på olika saker, exempelvis kirurgiska komplikationer, slemhinneskador och s.k. kärlkatastrof. Inflammatorisk tarmsjukdom ytterligare en av de bakomliggande orsakerna till tarmsvikt, där Chrons sjukdom är en av de vanligaste orsakerna till svår tarmsvikt. 

Behandling

Tarmsvikt kan bland annat behandlad genom s.k. Parenteral nutrition, vilket innebär att vätska och näring ges intravenöst. Utöver parenteral nutrition kan tarmsviktspatienter även behöva kirurgisk behandling såsom tarmförlängande kirurgi eller tarmtransplantation.
I vissa fall kan också farmakologisk behandling bli aktuellt. Preparatet teduglutid är idag godkänt men inte subventionerat för tarmsviktspatienter. På grund av den höga kostnaden är användningen av teduglutid inom tarmsviktsbehandling i Sverige i dagsläget starkt begränsad och ojämlikt fördelad.

Webbinarium om tarmsvikt

I samband med internationella HPN-dagen den 15 oktober 2023, anordnade ILCO i samarbete med Takeda ett webbinarium om tarmsvikt. I webbinariet möts patient och profession i ett samtal om behandling, vård, forskning och om livet med diagnosen. 

Till dig med tarmsvikt

ILCO har i samarbete med Takeda tagit fram en broschyr om tarmsvikt som riktar sig till dig som nyligen diagnostiserats. I den hittar du tips och råd, information om tarmsvikt samt om patienträttigheter och var du kan vända dig. 

Klicka på bilden nedan för att komma till broschyren!

Tarmsviktscentrum

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg finns Tarmsviktscentrum. Tarmsviktscentrum tar emot korttarms/tarmsviktspatienter från hela landet och du kan också själv skriva en egen remiss dit.

Sidan redigerades senast: 2023-11-02