Nyhetsarkiv

2021.02.26

Genetisk orsak till svår leversjukdom upptäckt

Idag är levertransplantation den enda tillgängliga behandlingen vid den svåra leversjukdomen PSC. Forskare vid Karolinska Inst och Oslo universitet har upptäckt vad som verkar vara den första rapporterade genetiska mutationen som orsakar PSC. Studien som publiceras i Science Translational Medicine ger nya förutsättningar för framtidens behandling.

2021.02.25

Nära vård kräver begripligt system

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

2021.02.24

Ny studie kan underlätta valet av behandling för patienter med IBD

I en ny studie har forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet jämfört två grupper av biologiska läkemedel som ges till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

2021.02.22

Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren.

2021.02.22

Ökat uppdrag minskar tillgängligheten till rehabilitering

I ett slag riskerar drygt 70 rehabverksamheter att helt eller delvis avvecklas eller integreras i husläkarmottagningar, skriver flera debattörer i Region Stockholm.

2021.02.19

Patienten som inte är patient

Att möta individer som inte ännu är sjuka men löper en ökad risk att bli, kräver något annat av vården än de är vana vid. ”Vi har lärt oss att den här typen av inbjudningar väcker en hel del cancerångest. Den måste vi vara beredda att ta hand om.”

2021.02.18

Bara en av tre har fast vårdkontakt

Ökad kontinuitet genom att fler patienter får en fast läkarkontakt blir knappast den rivstart för omställningen till en god och nära vård som varit politikernas förhoppning. Andelen med fast läkarkontakt i primärvården ligger kvar på en internationellt mycket låg nivå, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys.

2021.02.11

Ytterligare fem regioner startar screening för cancer i tarmen

Tarmcancer är en av våra dödligaste cancersjukdomar men överlevnaden skulle kunna förbättras om cancern hittades i tid. Under 2021 börjar därför äldre personer i region Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten screenas för sjukdomen.

2021.02.08

Intensiteten inte viktigast för träning under cancerbehandling

Det är känt att personer som genomgår cancerbehandling mår bättre av fysisk träning. Men spelar det någon roll hur hårt man tränar? En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att effekten blev ungefär densamma oavsett om man tränade intensivt eller på en lite lättare nivå.

2021.02.08

Tarmens sjukdomar och tänderna

Dålig tandhälsa och besvär med inflammation i tandköttet kan vara orsak till många olika sjukdomar. Det visar alltmer forskning.

2021.02.02

Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna?

Många patienter söker för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral innan de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

2021.02.01

Därför blir du deppig med inflammation i kroppen

Forskare i Linköping tror att svar från hjärnans egen immuncell, mikroglia, ligger bakom nedstämdhet och obehagskänslor vid förkylning och annan inflammation i kroppen. Sak samma vid Parkinson, stroke och Alzheimers. Och kanske kan det också på sikt bli möjligt att behandla depression via just den cellen.

2021.01.29

Fast kontakt i primärvården

I denna delrapport ges en nulägesbild av befolkningens erfarenheter och uppfattningar om fasta kontakter i primärvården och redogör för utvecklingen under det senaste decenniet.

2021.01.29

Förmånsintyg från Försäkringskassan

Du som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få rabatter genom att visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

2021.01.28

Ny metod kan ge bättre träffsäkerhet vid cancer i urinblåsan

Det kan bli möjligt att i förväg se vilka patienter med cancer i urinblåsan som svarar på cellgiftbehandling. Därmed kan man istället direkt gå över till annan behandling för patienter som inte svarar på cellgifter, något som ökar chansen till överlevnad.

2021.01.26

Lägesändring – enkelt och billigt sätt att höja koloskopikvaliteten

Koloskopi är förstahandsmetod för att identifiera och resekera premaligna polyper som ett led i att reducera kolorektalcancerincidensen.

2021.01.22

Fler regioner börjar screena för kolorektalcancer under året

Fem regioner ser ut att införa screening för tjock- och ändtarmscancer i vissa åldersgrupper i år, trots pandemin. Dalarna blir försökslän i en nationell modell med styrning från Region Stockholm.

2021.01.22

Ingen realtidsdata ger oklar lägesbild av cancervården

Pandemin har blottat bristen på realtidsdata för cancervården. Därmed riskerar cancervården att bli ett slagträ i debatten om hur vården klarar pandemin, konstaterar Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och chef för RCC, Regionala cancercentrum i samverkan.

2021.01.18

Livsviktigt att söka vård för cancersymtom trots pandemin

Cancervården i Sverige riskerar att råka ut för en rejäl puckel framöver då många med cancersymptom låter bli att söka vård på grund av coronapandemin. Oron är stor hos regionpolitiker kring hur cancervården ska klaras framåt.

2021.01.13

Nya små antikroppar visar lovande effekt mot covid-19-infektion

Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med forskare i Tyskland och USA, utvecklat nya små antikroppar, nano-antikroppar, som hindrar coronaviruset sars-cov-2 från att ta sig in i mänskliga celler.

2021.01.11

Anna Martling utses till Årets Cancerforskare 2021

Professor Anna Martling tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2021. Priset delas ut i samband med den direktsända TV-galan Tillsammans mot cancer som sänds i TV4 den 11 januari

2021.01.08

Ny pandemilag har klubbats igenom

Riksdagen har klubbat igenom den tillfälliga pandemilag som ska ge regeringen större befogenheter att besluta om bindande smittskyddsåtgärder. Den nya lagen börjar gälla på söndag.

2021.01.07

Vaccin och IBD

Här vill ILCO lämna lite information med anledning av att det förekommer en del diskussioner i media om huruvida personer med IBD ska vaccineras mot covid-19 eller ej.

2021.01.07

Förstatliga den svenska sjukhusvården

Den första fasen av coronapandemin – pre-vaccin – går mot sitt slut. Siffrorna visar att vårt land så långt drabbats hårdare än våra nordiska grannländer (snart 8 000 döda), eller för den delen Tyskland, Österrike, Baltikum och de mer utvecklade asiatiska länderna.

2021.01.01

Information om coronavirus till våra medlemmar

Coronaviruset påverkar oss fortfarande i stor utsträckning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vår verksamhet.

Sidan redigerades senast: 2021-01-18