Nyhetsarkiv

2021.05.15

VGR: Precisionsmedicin måste samordnas

Helgenomsekvensering och andra genetiska verktyg är nu så snabba och billiga att precisionsmedicin verkar vara inom räckhåll. Men stora utmaningar återstår. Koordinatorn Per Sikora i Göteborg vill se mer nationell samordning och större ekonomiska satsningar för att svensk vård ska bli både modern och jämlik.

2021.05.14

Det går att stoppa ärftlig cancer

Om flera personer i din familj insjuknat i tjocktarmscancer, livmodercancer, bröstcancer eller äggstockscancer bör du fundera på om det kan finnas ärftliga bakomliggande faktorer.

2021.05.13

Forskning visar vägen ut ur krisen

Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar. Den slutsatsen drar stiftelsen Forska!Sverige som i en rapport identifierar tio åtgärder som krävs för att bättre kunna dra nytta av forskning och utveckling i händelse av kris.

2021.05.07

1,8 miljoner till forskning inom mag- tarm och leversjukdomar

Fem forskare får dela på totalt 1,8 miljoner när Mag-Tarmfonden delar ut årets stipendier i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås den 4-6 maj. Gunilla Falks stipendium, som är på en miljon kronor och specifikt syftar till att främja forskning på ulcerös kolit, går till Jonas Halfvarson vid Örebro universitet

2021.05.06

Behov av att öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen

Under 2020 uppgick kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till cirka 34,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter. Regeringen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan göra mer för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, visar Riksrevisionens granskning.

2021.05.05

Tarmpolyper hos nära släktingar kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är en av de dödligaste formerna av cancer, och under senare år har allt fler yngre drabbats. I den hittills största registerstudien visar forskare vid Karolinska Institutet och Harvard University i USA på ett möjligt samband mellan tarmpolyper hos nära släktingar och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer.

2021.05.03

Translationell cancerforskning i fokus

Den 23 april hölls för nionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen, som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. På grund av det rådande smittläget genomfördes dagen denna gång helt digitalt. Tema var translationell cancerforskning.

2021.04.30

Nytt återrapporteringskrav införs i regleringsbrevet till FK

Regeringen har beslutat om en ändring i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Syftet är att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna när det gäller förmånerna merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag.

2021.04.26

Fyra av tio läkemedel når aldrig Sverige

Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys.

2021.04.20

Immunterapi – nytt hopp för vägen framåt

Den 13 april, lanserades en rapport om immunterapi och den svenska cancervården. Syftet med rapporten är att öka kunskapen och hitta nya vägar för framtidens cancervård i Sverige.

2021.04.19

Brister i särskild celltyp kan vara orsak till ulcerös kolit

Det finns många varianter av så kallade bägarceller i tarmen, visar en ny studie från Göteborgs universitet, som också visar att dessa celler har olika funktioner. Studien pekar på att brister hos en viss typ av bägarcell kan vara en bidragande orsak till den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit.

2021.04.19

Kommunikation och patientutbildning ger bättre livskvalitet vid ändtarmscancer

Sofie Walming disputerade den 16 april 2021 inom ämnet kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

2021.04.18

Ojämlik vård hot mot cancervård

Tidig upptäckt genom artificiell intelligens och nya behandlingsformer kan avgöra framtidens cancervård. Ett stort problem är den stora ojämlikheten i cancervården, anser Nätverket mot cancer som i en ny rapport efterlyser en ökad nationell styrning av cancervården.

2021.04.17

”Precisionsmedicin är den enda vägen framåt”

Säg precisionsmedicin och de flesta tänker på kostsamma läkemedel och tuffa etiska överväganden. Men enligt årets cancerforskare Anna Martling är detta arbetssätt snarare något vi inte har råd att vara utan – och definitivt den enda vägen framåt för svensk sjukvård.

2021.04.17

Sverige ligger långt efter

För att gastroenterologin i Sverige ska komma upp i internationell nivå behövs ytterligare hundratals specialister. Men också krav på att utbildningen ska hålla internationell standard och att varje specialist får ägna arbetet åt rätt saker.

2021.04.16

Så kan bristen på specialistläkare åtgärdas

För att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare krävs handling. Det skriver Läkarförbundet som presenterar flera förslag på åtgärder. Dagens Samhälle

2021.04.16

Ökad statlig styrning av vården

Kristdemokraterna har i dag presenterat en rapport som är tänkt att vara förslag till utredningsdirektiv för statlig styrning av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller en analys och förslag till en reformerad svensk ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun avseende hälso- och sjukvården.

2021.04.12

Webbinarium om merkostnadsersättning för barn

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning och vill få koll på merkostnadsersättning för barn? Se Försäkringskassans webbinarium där de går igenom hur ersättningen fungerar och förklarar delar som kan vara knepiga att förstå. Helt enkelt bra saker att känna till innan du skickar in din ansökan.

2021.04.05

Testning för tjock- och ändtarmscancer införs i Västra Götaland

Under 2021 kommer testning för tjock- och ändtarmscancer börja införas i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att införa testningen i sju steg under åren 2021-2028 för alla invånare i åldrarna 60-74 år.

2021.03.31

Politisk styrning efterlyses

Den politiska styrningen av läkemedelsområdet har upphört och makten har överlämnats till ett fåtal tjänstemän på statlig och regional nivå. Vi behöver en bredare politisk debatt om hur patienter ska ges möjlighet till behandling med godkända läkemedel, och om vilket land Sverige ska vara.

2021.03.26

Fysisk aktivitet viktigt för att klara operation

En ny avhandling visar att personer som är fysiskt aktiva när de får diagnosen tjock- och ändtarmscancer har bättre förutsättningar att klara operationen, både vad gäller återhämtning och risk för komplikationer.

2021.03.22

Sjukdom hotade karriären – nu är Carlson landslagsspelare

Jenny Carlson är 25 år gammal, men har redan hunnit med fler skade- och sjukdomsuppehåll än mängder av spelare har under en hel karriär. Utöver axel- och knäskador tvingades mittnian till en akut magoperation som gjort att hon nu spelar med stomipåse på magen

2021.03.17

All cancer ska upptäckas i stadium 1

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer – där PALEMA ingår – har skrivit en artikel där de kräver att larmsystem införs i vården med målet att all cancer ska upptäckas i stadium 1. Alldeles för ofta vittnar människor om tvåsiffriga antal besök inom de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

2021.03.17

Nu lanseras Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Idag lanserar RCC Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer, den tredje diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och på RCC:s webbplats för verksamheter som vill erbjuda patienterna Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i pappersformat

2021.03.15

Vården ur befolkningens perspektiv 2020

Vi har undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv.

2021.03.08

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper.

2021.03.04

Referensvärden för levnadskostnader ska underlätta för Försäkringskassan

Konsumentverket gör årligen beräkningar av kostnader för några av hushållens vanligaste utgiftsområden. Siffrorna kan ses som referensvärden för normala levnadskostnader för personer utan funktionsnedsättning.

2021.02.25

Nära vård kräver begripligt system

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

2021.02.24

Ny studie kan underlätta valet av behandling för patienter med IBD

I en ny studie har forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet jämfört två grupper av biologiska läkemedel som ges till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

2021.02.22

Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren.

2021.02.18

Bara en av tre har fast vårdkontakt

Ökad kontinuitet genom att fler patienter får en fast läkarkontakt blir knappast den rivstart för omställningen till en god och nära vård som varit politikernas förhoppning. Andelen med fast läkarkontakt i primärvården ligger kvar på en internationellt mycket låg nivå, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys.

2021.02.11

Ytterligare fem regioner startar screening för cancer i tarmen

Tarmcancer är en av våra dödligaste cancersjukdomar men överlevnaden skulle kunna förbättras om cancern hittades i tid. Under 2021 börjar därför äldre personer i region Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten screenas för sjukdomen.

2021.02.08

Intensiteten inte viktigast för träning under cancerbehandling

Det är känt att personer som genomgår cancerbehandling mår bättre av fysisk träning. Men spelar det någon roll hur hårt man tränar? En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att effekten blev ungefär densamma oavsett om man tränade intensivt eller på en lite lättare nivå.

2021.02.08

Tarmens sjukdomar och tänderna

Dålig tandhälsa och besvär med inflammation i tandköttet kan vara orsak till många olika sjukdomar. Det visar alltmer forskning.

2021.02.01

Därför blir du deppig med inflammation i kroppen

Forskare i Linköping tror att svar från hjärnans egen immuncell, mikroglia, ligger bakom nedstämdhet och obehagskänslor vid förkylning och annan inflammation i kroppen. Sak samma vid Parkinson, stroke och Alzheimers. Och kanske kan det också på sikt bli möjligt att behandla depression via just den cellen.

2021.01.29

Förmånsintyg från Försäkringskassan

Du som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få rabatter genom att visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

2021.01.28

Ny metod kan ge bättre träffsäkerhet vid cancer i urinblåsan

Det kan bli möjligt att i förväg se vilka patienter med cancer i urinblåsan som svarar på cellgiftbehandling. Därmed kan man istället direkt gå över till annan behandling för patienter som inte svarar på cellgifter, något som ökar chansen till överlevnad.

2021.01.26

Lägesändring – enkelt och billigt sätt att höja koloskopikvaliteten

Koloskopi är förstahandsmetod för att identifiera och resekera premaligna polyper som ett led i att reducera kolorektalcancerincidensen.

2021.01.11

Anna Martling utses till Årets Cancerforskare 2021

Professor Anna Martling tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2021. Priset delas ut i samband med den direktsända TV-galan Tillsammans mot cancer som sänds i TV4 den 11 januari

2021.01.07

Vaccin och IBD

Här vill ILCO lämna lite information med anledning av att det förekommer en del diskussioner i media om huruvida personer med IBD ska vaccineras mot covid-19 eller ej.

2021.01.01

Information om coronavirus till våra medlemmar

Coronaviruset påverkar oss fortfarande i stor utsträckning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vår verksamhet.

Sidan redigerades senast: 2021-01-18