Nyhetsarkiv

2022.05.25

Avhandling ger ny kunskap om mikroskopisk kolit

Dr David Bergman vid Karolinska Institutets institution för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har skrivit sin avhandling om mikroskopisk kolit – en sjukdom som länge underdiagnostiserats på grund av bristande kunskap.

2022.05.19

Ytterligare två svenska sjukhus får europeisk kvalitetsstämpel för cancervård

I slutet av förra veckan fick Sahlgrenskas och Skånes universitetssjukhus godkänt som så kallade comprehensive cancer centre. Tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, som fick sin stämpel 2020, innebär det att Sverige nu har tre kvalitetsstämplade sjukhus för just cancervård.

2022.05.13

Cancerfondens generalsekreterare hoppfull gentemot Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Sverige kommer under sin tid som EU-ordförande nästa år att ha ett unikt tillfälle att leda det europeiska arbetet för att besegra cancer, det skriver Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i en opinionsartikel på Altinget.se.

2022.05.12

Nationella riktlinjer för rehabilitering kan vara på gång

Nationella riktlinjer för habilitering, hjälpmedelsförsörjning och rehabilitering ser ut att kunna bli verklighet, det rapporterar tidningen Fysioterapi. Detta efter besked att riksdagen vill att regeringen tar tag i frågan.

2022.05.11

Karolinska anordnar webbinarium om tjock- och ändtarmscancer

Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder till webbinarium om tjock- och ändtarmscancer! Webbinariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

2022.05.05

Brist på salva och suppositorier mot hemorrojder

Det är brist på vissa läkemedel som används för behandling av fissurer och hemorrojder, bland annat Xyloproct rektalsalva, som väntas återkomma först i september i år.

2022.04.26

Tarmcancerscreening drar igång i Region Västerbotten

Nu drar Region Västerbotten igång screening för tidig upptäckt av cancer i tjocktarmen och ändtarmen. De första länsborna som omfattas av screeningen kommer under maj månad maj månad ett erbjudande i brevlådan med provtagningsmaterial.

2022.04.21

Ny avhandling visar: Funktionella tarmbesvär vanliga efter operation för ändtarmscancer

Kolorektalkirurgen Emil Pieniowski har i sin avhandling undersökt olika aspekter av livskvalitet och funktionella tarmbesvär efter operation för ändtarmscancer. Hans forskning visar bland annat att funktionella tarmbesvär är vanligt förekommande även om det gått lång tid sedan operationen.

2022.04.19

Nya rön kring immuncellers inverkan i utvecklingen av IBD

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har kartlagt hur medfödda lymfoida celler (ILCs), en slags immunceller, spelar roll i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Förhoppningen är att fynden ska möjliggöra effektivare behandling av IBD.

2022.04.12

Nytt kunskapsstöd för att stärka förlossningsvården

Ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen, där flera rekommendationer för att stärka förlossningsvården föreslås, går nu ut på remiss. Förslagen rör bland annat mer stöd kring bristningar, ökad kontinuitet och bättre uppföljning tiden efter att barnet fötts.

2022.04.11

Allvarliga konsekvenser för patienter när tjock- och ändtarmscancer feldiagnosticeras

Fel diagnos ligger bakom hälften av alla vårdskador, uppger Forskning.se i en ny artikel. Såväl tjocktarmscancer som ändtarmscancer finns bland de diagnoser där diagnostiska fel inom primärvården får allvarliga följden för patienter.

2022.04.07

Nya informationsfilmer om inflammatoriska tarmsjukdomar och IBS

Svensk Gastroenterologisk Förening har tagit fram nya informationsfilmer om behandling vid IBD. Filmerna riktar sig i första hand till patienter och kan användas i undervisning.

2022.03.30

Nu införs tarmcancerscreening i Blekinge

Region Blekinge kommer under våren att införa tarmcancerscreening, men det finns viss oro för huruvida kapaciteten kommer att räcka till.

2022.03.28

Stora skillnader regioner emellan gällande risken för allvarliga förlossningsbristningar

Stora regionala skillnader finns vad gäller risken att drabbas av allvarliga förlossningsbristningar, rapporterar SVT. Störst problem har region Stockholm och region Sörmland, där dubbelt så många drabbas i jämförelse med den region som är bäst på att undvika allvarliga bristningar – Gävleborg.

2022.03.24

Få kvinnor med bestående underlivsproblem efter förlossning får hjälp av fysioterapeut

Enbart 15% av kvinnor som har kvarstående besvär i underlivet ett år efter förlossning har fått hjälp av fysioterapeut. Detta visar resultaten av Sveriges kommuner och Regioners (SKR:s) senaste Graviditetsenkät, rapporterar tidningen Fysioterapi.

2022.03.23

Försämrade ledtider för urologiska cancerdiagnoser i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Ledtiderna för cancerpatienter som utreds via standardiserade vårdförlopp (SVF) har inte blivit längre under pandemin – det konstateras i årsrapporten som RCC i samverkan publicerade i veckan. Ett område som sticker ut här är dock de urologiska cancerdiagnoserna, som fått försämrade ledtider.

2022.03.17

Ny studie: Risken för förlossningsskador minskar om två barnmorskor närvarar vid förlossningen

En ny klinisk studie ledd från Lunds universitet visar att risken för allvarliga förlossningsbristningar, så kallade sfinkterskador, minskar om två barnmorskor närvarar vid vaginal förlossning.

2022.03.15

TNF-hämmare allt vanligare bland IBD-drabbade

Läkemedelsverket har kartlagt läkemedelsanvändningen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kartläggningen visar att det sedan år 2010 är fler som fått diagnosen och likaså fler som hämtat ut TNF-hämmare och nyare läkemedel.

2022.03.08

Ny metod för att bota urinläckage testas i Borås

Borås blir först i Sverige med att använda elektrostötvågsbehandling för att bota urinläckage. Metoden granskas just nu i en vetenskaplig studie utförd av sjuksköterskan Patricia John.

2022.03.04

Region Västmanland först i Sverige med biofeedbackhjälpmedel vid bäckenbottenbesvär

Hjälpmedelsnämnden i Region Västmanland beslutade i slutet på februari i år, att biofeedbackhjälpmedel vid bäckenbottenbesvär ska kunna erbjudas avgiftsfritt efter behovsbedömning av en specialistförskrivare.

2022.03.01

Debattartikel i Dagens Medicin om primärvårdspropositionen

Funktionsrätt Sverige skriver tillsammans med medlemsförbunden Astma- och Allergiförbundet, Neuro, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung, en debattartikel i Dagens Medicin om primärvårdspropositionen.

2022.03.01

Kartläggning visar: lång tid till cancerdiagnos via primärvården

Nätverket mot cancer (NMC) har genomfört en kartläggning som visar att det tar lång tid till diagnos för många patienter som söker till primärvården med symtom som kan vara cancer.

2022.02.28

Västernorrland börjar med tarmcancerscreening

Västernorrland börjar nu med screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Med start i april kommer alla mellan 60-62 år att erbjudas provtagning, ett åldersspann som med tiden kommer att utökas.

2022.02.24

TLV beslutar: Humira och Enbrel kvar i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) meddelade i slutet på januari 2022, att TNF-hämmare innehållande etanercept eller adalimumab fortsatt kommer att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

2022.02.15

Ny algoritm ska förutse IBD-patienters skov

Karolinska Institutet (KI) presenterar nu tillsammans med SWIBREG, AI-bolaget Algo DX, läkemedelsbolaget Takeda och Örebro universitet samarbetsprojektet NOVA 2 – ett nytt vårdkoncept som bygger på en algoritm som kan förutse skov och försämringsperioder hos IBD-patienter.

2022.02.10

Höjd ambitionsnivå kring inkluderingen av patienter i SVF

Regionala Cancercentrum (RCC) rapporterar att med standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2022, kommer innebära höjda ambitioner gällande att inkluderingen av patienter i SVF.

2022.02.01

Nyhetsblad om vikten av tarmcancerscreening

RCC har tillsammans med Onkologi i Sverige gjort ett nyhetsblad med artiklar om tarmcancerscreeningen i Sverige. Bland annat kan man läsa om att införandet av tarmcancerscreening i Dalarna och i Skåne har fått en positiv start.

2022.01.25

7 miljoner till forskningssatsning om tjock- och ändtarmscancerscreening

Chefen för verksamhetsområde Kirurgi på Södersjukhuset, Johannes Blom, har beviljats drygt sju miljoner kronor för ett forskningsprojekt om utvärdering och individanpassning av allmän screening för tjock- och ändtarmscancer.

2022.01.21

Ny avhandling om inflammatorisk tarmsjukdom

Doktoranden Anders Forss (Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik) har i sin avhandling studerat kliniska utfall och effekten av det biologiska läkemedlet Ustekinumab för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Med hjälp av registerbaserade data har han också studerat epidemiologiska aspekter av IBD.

2022.01.20

Repris av en artikel om när tarmcancerscreening kommer införas i de olika regionerna

I juni 2021 publicerade Läkartidningen en artikel om när tarmcancerscreening planeras införas i de olika regionerna, däribland de regioner som kommer att införa screeningen under 2022.

2022.01.10

Framgång för tarmcancerscreening i Dalarna

Region Dalarnas tarmcancerscreening, som startade upp under våren 2021, har hittills fått fler inskickade prover än väntat.

2022.01.04

Screening av tjock- och ändtarmscancer del i nationell överenskommelse om cancervård

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med regeringen träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige.

Sidan redigerades senast: 2022-01-27