Nyhetsarkiv

2020.08.12

Ersta sjukhus har ett IBD-centrum

Ersta sjukhus har som ett av få sjukhus i Sverige ett IBD-centrum, där man specialiserar sig på inflammatoriska tarmsjukdomar. Ersta IBD-Centrum leds av gastroenterolog Erik Florwald och kirurgen Mattias Soop (bild). Mattias berättar här om hur teamet jobbar och hur man kan få hjälp.

2020.08.07

Varför har du riktat in din forskning på tarmcancer?

Tarmcancer är en mycket vanlig cancerform som drabbar nästan 7 000 personer i Sverige årligen och tyvärr fortfarande har en hög dödlighet. Detta är ett område där det verkligen går att göra nytta för patienterna.

2020.08.06

Risken för tarmcancer hos individer med celiaki

Primär tarmcancer är en heterogen grupp av cancer som historiskt sett har varit svår att upptäcka, ofta med försenad diagnostik, vilket kan påverka prognosen. Det finns få högkvalitativa studier av tunntarmscancer, vilket gör det svårt att bedöma risk eller vägleda behandling.

2020.08.02

Fasta läkare kan säkra en bättre vård

Kontakt med otaliga läkare och patienter som hamnar mellan stolarna är vardag i Sverige, inte minst för långtidssjuka i covid-19. Detta hade sett helt annorlunda ut om alla hade haft en fast läkare, skriver Magnus Isacson och Andreas Thörneby, Svensk förening för allmänmedicin.

2020.07.29

Nya ledtrådar till koppling mellan tarmflora och diabetes

Den individuella mixen av mikroorganismer i tarmen, tarmmikrobiotan, ger viktiga ledtrådar till hur en framtida eventuell diabetes typ 2 kan förutses, förebyggas och behandlas skriver Dagens Medicin 29/7 genom Nina Hedlund

2020.07.29

Förbättrat kunskapsläge kring merkostnadsersättning

Konsumentverket får i uppdrag att bistå Försäkringskassans arbete med att bedöma merkostnader för personer med funktionsnedsättning. Detta genom att dela med sig av kunskap kring vad som anses utgöra normala levnadskostnader.

2020.07.23

Opinionsundersökning om medicinsk forskning

En ny Sifo-undersökning visar att 83 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning.

2020.07.22

Forskare skapar AI-baserat piller för att exakt diagnostisera mag-tarmcancer

Forskaren Khan Wahid har erhållit $ 250 000 från de federala New Frontiers in Research Fund för att skapa en ny kapsel med stor storlek som använder konstgjord intelligens (AI) -aktiverad avkänning för att diagnostisera mag-tarmcancer och mag-tarmblödningar tidigare och mer exakt än vad som för närvarande är möjligt.

2020.07.21

Vården behöver inga fler riktlinjer och ramverk

Om alla ska vänta på riktlinjer och uppdrag uppifrån uppstår den situation vi nu bevittnar, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå i Dagens Medicin Debatt.

2020.07.21

Lite information vid covid-19

Då det inte händer så mycket inom vårt förbund under sommaren och ännu mindre i år med pandemin covid-19 vill vi tipsa om att hålla koll på vårt Nyhetsarkiv till höger på startsidan under Senaste nytt. Vi bevakar varje dag pressen och lägger ut intressant information till er läsare.

2020.07.15

Vem har ansvar för hur journalgranskning får göras?

Enhetliga riktlinjer för journalgranskning bör utformas för att säkerställa att patientintegriteten värnas likadant i alla regioner, skriver flera debattörer

2020.07.14

Fler styr och räknar - färre vårdar patienter

Under de senaste åren har antalet sjuksköterskor och andra ur Vårdförbundets medlemsgrupper minskat i flera landsting och regioner, visar Vårdfokus granskning. Samtidigt har höga chefer, handläggare och administratörer ökat med 36 procent.

2020.07.08

Varför försvann Socialstyrelsens analys

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits?

2020.07.07

Så ska Sverige dra lärdom av pandemin

Snart är det ett halvår sedan regeringen klassade det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Sedan dess har världen förändrats. Vårt svenska samhälle har prövats på ett sätt ingen av oss kunnat förutse.

2020.07.07

Statens investeringar i medicinsk forskning minskar

En ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, jämfört med föregående år. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning. Stödet för detta har ökat ytterligare under coronapandemin

2020.07.02

Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården

Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård.

2020.06.23

Kampen mot cancer - av Mediaplanet

"Jag har lärt mig att leva med min stomipåse". En av ILCO:s medlemmar har intervjuats av Mediaplanet i "Kampen mot cancer"

2020.06.16

Styra mot horisonten

Att vård ska ges efter behov återspeglas inte tydligt i den politiska styrningen och vid beslut om fördelningen av resurser mellan olika sjukdomsgrupper. Kunskapen om behoven och hur väl de tillgodoses behöver förbättras. Även den nationella statistiken och uppföljningen behöver tydligare belysa principen om vård efter behov.

2020.06.11

Cancervärldens bortglömda sjukdom

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennierna har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till ­klinik.

2020.06.09

Risken för kolorektalcancer efter DT-verifierad akut divertikulit

Egenreferat. Eftersom DT-diagnostik vid akut divertikulit har ansetts tillförlitlig har poliklinisk kolonutredning, med koloskopi alternativt DT-kolon och rektoskopi, efter DT-verifierad akut divertikulit ifrågasatts.

2020.06.08

Det handlar om unga patienter på väg ut i livet

Att stora delar av den benigna tarmkirurgin har satts på paus riskerar bli ett hårt slag mot patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, som redan före pandemin fick vänta länge på behandling.

2020.06.02

Lovande för immunterapi i första linjen mot tarmcancer

Initial behandling med immuncheckpointhämmaren pembrolizumab bromsade förloppet för en liten undergrupp av spridd kolorektal cancer, jämfört med konventionell cytostatikabehandling. Det visar en ny studie som presenteras på årets virtuella Asco-möte skriver Dagens medicin 2020-05-29.

2020.06.02

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och risk för tunntarmscancer – svensk-dansk kohortstudie

I en dansk-svensk populationsbaserad kohortstudie av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) mellan åren 1969-2017 och deras matchade kontroller från, fann Ola Olén, Jonas F Ludvigsson och kollegor att IBD-patienter hade en ökad risk för tunntarmscancer.

2020.05.29

Cancervärldens bortglömda sjukdom

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennierna har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till ­klinik.

2020.05.28

Patientrapport 2019 från Kolorektalcancerregistret

Svenska Kolorektalcancerregistret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt av tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

2020.05.26

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom, med varierande svårighetsgrad. Det framgår av en studie på drygt 73 000 personer i 33 länder, där forskare vid Göteborgs universitet nu är med och presenterar resultaten.

2020.05.26

Musik i operationssalen tycks vara mest positivt för kirurgers jobb

Många kirurger gillar att lyssna på musik när de opererar. Men när det gäller effekter på hur de utför sitt jobb har forskning gett delvis motstridiga resultat. Vissa studier har pekat mot att musik i operationssalen kan minska såväl stress hos operationspersonal som oro hos patienter som ska opereras.

2020.05.25

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

Hög ålder förklarar inte alla fall och är ju svårt att åtgärda. Åldrandet är kopplat till många fysiologiska mekanismer, och de som har relevans vid covid-19 bör återspeglas i rapporteringen även hos andra riskgrupper.

2020.05.10

Region Stockholm återupptar cancerscreening

I mitten av mars pausade Region Stockholm all cancerscreening med anledning av coronaepidemin. Nu ska verksamheten återupptas.

2020.05.07

Patienter vid Ersta sjukhus Gastroenhet nöjda med digital specialistvård

Den pilotstudie för digital specialistvård som Ersta sjukhus Gastroenhet startade i mars har nu utvärderats med mycket goda resultat för såväl patienter som vårdpersonal. Patienter mellan 19 och 83 år har hittills använt lösningen.

2020.05.04

Samverkan LIF och patientorganisationer

Stramare och tydligare regler för läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter. LIF har uppdaterat den del av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER, som styr läkemedelsföretagens samverkan med patientorganisationer och patienter.

2020.05.03

Viktig information om coronavirus till våra medlemmar

Kontrollera www.folkhalsomyndigheten.se regelbundet. Det nya coronaviruset påverkar oss i stor utsträckning. De flesta människor, runt 80 procent, återhämtar sig från sjukdomen utan att behöva särskild behandling. Cirka 1 av 6 personer som får COVID-19 blir allvarligt sjuka och utvecklar andningssvårigheter.

2020.04.20

TLV har beslutat om policy för patientmedverkan

TLV har tagit ytterligare ett steg i att utveckla patientmedverkan genom att ta fram en policy. Policyn tydliggör myndighetens ställningstaganden kring patientmedverkan och blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet.

2020.04.16

Kraftens hus – en läkande plats för cancerberörda

Kraftens hus i Borås startade 2018 och är ett treårigt pilotprojekt, designad för att ge socialt, emotionellt och praktiskt stöd till cancerberörda.

2020.04.15

Stomi problematisk för boende i glesbygd

Många patienter får gå onödigt länge med stomi, alltså en påse på magen för avföring, efter en tarmoperation. Särskilt stora besvär av sin stomi upplever personer som har långt till sjukhuset. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. 30 mars, 2020 Artikel från Umeå universitet Ämne: Hälsa & medicin, Samhälle & kultur

2020.03.01

Färre bråck med nät i bukhålan efter stomi

Det är vanligt att patienter som får stomier ihopsydda senare drabbas av bråck. I en studie i Lancet var bråcken färre när ett biologiskt nät opererades in när stomin slöts.