Nyhetsarkiv

2024.06.11

Ågrenska anordnar familjevistelse med fokus analatresi

I januari 2025 kommer Ågrenska att anordna en familjevistelse för familjer med barn som har analatresi. Nu har anmälningsperioden öppnat.

2024.05.30

Ny rapport om cancervården

Nätverket mot cancer, som ILCO är medlem i, har precis släppt en ny rapport om cancervården. I rapporten beskriver nätverket den utveckling som de sett inom sina prioriterade områden fram till idag. Syftet är att öka kunskapen om cancervården.

2024.05.22

Betydande koppling mellan munhälsa och IBD

Studie visar att personer med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) löper högre risk för tandköttsproblem än personer utan IBD.

2024.05.03

EU-valet: Vad tycker partierna i funktionsrättsfrågor?

Funktionsrätt Sverige har frågat samtliga riksdagspartier om deras ståndpunkter i olika funktionsrättsfrågor. Här kan du läsa på om just detta inför valet den 6-9 juni i år.

2024.04.24

Kostbehandling effektivare än läkemedel vid IBD

En ny studie vid Göteborgs universitet visar att kostjusteringar lindrar IBS bättre än läkemedel.

2024.04.18

Debatt: inför strategier för ökad patientdelaktighet

Fem patientorganisationer, däribland Hjärt- och lungförbundet, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet, skriver i en debattartikel i Dagens Medicin, om vikten av att regionerna inför strategier för ökad patientdelaktighet.

2024.04.04

Åstramningar i sjukförsäkringen föreslås - Funktionsrätt Sverige kritiska

Funktionsrätt Sverige ställer sig kritiska till de hårdare regler i sjukförsäkringen som en ny offentlig utredning föreslår. "Vi baxnar när vi hör vad som föreslås", säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Nicklas Mårtensson.

2024.03.15

Sveriges vård inte på topp visar ny internationell rankning

Över en tredjedel av svenskar upplever att vården inte tar dem på allvar - detta visar den internationella hälsoundersökningen International Health Policy Survey, som görs med jämna mellanrum.

2024.02.21

Ny forskning ökar kunskapen kring tiden efter förlossning

Ny avhandling ger ny kunskap kring kropp, träning och muskulatur efter förlossning. Sabine Vesting, avhandlingens författare, konstaterar att många kvinnor blir förvånade över de besvär som kan uppstå efter barnafödande, lika så över hur kroppen förändras. Det finns också en utbredd osäkerhet kring hur och när man får träna.

2024.02.01

Kosten under första levnadsåret kan påverka risken för IBD

En ny studie från Göteborgs universitet visar att ett högt intag av bland annat grönsaker och fisk vid 1 års ålder, kan skydda mot inflammatorisk tarmsjukdom senare i livet.

2024.01.29

Stomilivet i fokus i P1

I en ny reportageserie i P1 får vi följa olika personer med sjukdomar eller funktionsförändringar. En av dem är förra årets stomistipendiat Matilda Ahdrian, som berättar om livet med stomi.

2024.01.24

Jämtland-Härjedalen: Nytt arbetssätt för cancerrehabilitering

I Region Jämtland Härjedalen har ett nytt cancerrehabiliteringsteam ökat effektiviteten i rehabiliteringsprocessen. Genom att jobba klinik- och diagnosöverskridande har de lyckats komma närmre målet av en jämlik cancerrehabilitering.

2024.01.19

Minimalinvasiv kirurgi: säker behandlingsform vid tarmcancer

Titthålskirurgi är en säker metod för att operera bort cancer i tjock- och ändtarmen. Detta visar en ny avhandling - som dessutom pekar på att kirurgiformen bör användas oftare än idag vid den här typen av cancrar.

2024.01.17

Nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd på gång

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Målet är att göra vården mer jämlik samt att belysa utmaningarna som patienter ställs inför inom hälso- och sjulvården.

2024.01.04

Nytt centrum för personer med svår magtarmsjukdom

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för personer som är svårt sjuka i mag- och tarmsjukdomar. Magtarmcentrum är det första i sitt slag i Sverige och erbjuder bland annat psykolog, dietist, gastroenterolog och sjuksköterska.

Sidan redigerades senast: 2022-01-27