Minimalinvasiv kirurgi: säker behandlingsform vid tarmcancer

2024-01-19

Titthålskirurgi är en säker metod för att operera bort cancer i tjock- och ändtarmen. Detta visar en ny avhandling - som dessutom pekar på att kirurgiformen bör användas oftare än idag vid den här typen av cancrar.

Josefin Pettersson är kolorektalkirurg vid Sunshine Coast University Hospital i Australien. Hon har i hennes doktorsavhandling jämfört resultaten av öppen kirurgi kontra minimalinvasiv kirurgi vid tjock- och ändtarmscanceroperationer. Utöver det har hon också studeras förekomsten av de här cancerformerna i Sverige. 

– Incidensen av tjock- och ändtarmscancer minskar i Sverige men även här fann vi en ökning bland individer under 50 år. Därför är det viktigt att öka medvetenhet om tjock- och ändtarmscancer hos befolkningen och hälsopersonalen, så att alla känner till att tjock- och ändtarmscancer inte enbart drabbar äldre individer, berättar Josefin.

Enligt Josefin finns det flera korttidsfördelar med att använda sig av minimalinvasiv kirurgi vid tjock- och ändtarmscancer. Hon menar därför att vården borde satsa på att implementera den typen av kirurgi i högre utsträckning. 

-  Att välja minimalinvasiv kirurgi i stället för öppen kirurgi vid ändtarmscancer påverkar sannolikt heller inte det långsiktiga behovet av sjukhusvård eller ytterligare operationer till följd av tarmvred, ärrbråck eller bråck i anslutning till stomin, fortsätter hon.

Länk till hela intervjun på Akademiliv.se.

Sidan redigerades senast: 2024-01-19