Ortotopt blåssubstitut

Ortotopt blåssubstitut är en kirurgisk behandling som möjliggör för patienten kan kontrollera tömningen av urinblåsan och inte behöva bära urostomibandage.

En ny urinblåsa, gjord av tunn- eller tjocktarm, har ersatt den bortopererade urinblåsan. Man syr fast urinröret till den nya urinblåsan.

Vem kan få blåssubstitut?

Blåssubstitut kan vara ett alternativ till konventionell/kontinent urostomi. Men då grundsjukdomen är en nervstörning till blåsan är blåssubstitut inte något bra alternativ. Nedsatt njurfunktion är en faktor som vid blåssubstitut ökar risken för saltbalansrubbningar, beroende på att urinen förvaras i den konstgjorda blåsan under flera timmar.

Operationen

Urinblåsan avlägsnas. Vid den fortsatta operationen används del av tunn- eller tjocktarmen för att konstruera en tarmblåsa (blåssubstitut) till vilken urinledarna kopplas. Den konstruerade tarmblåsan (blåssubstitutet) kopplas sedan till det egna urinröret.

Samliv

Samlivet kan förändras efter operationen. Efter kirurgi i lilla bäckenet finns det alltid viss risk för att den sexuella förmågan/känslan förändras hos både män och kvinnor. Hos mannen kan förmågan till erektion och utlösning minska. Läkaren som opererat kan, om besvären kvarstår efter de första månaderna, remittera till Urolog för att prova ut hjälpmedel eller medicin. Kvinnor kan få besvär med flytning och smärta vid samlag. Vissa, såväl män som kvinnor, kan också komma att lida av en förändrad kroppsuppfattning med försämrad självkänsla, vilket också påverkar samlivet. Det stora flertalet upplever trots allt inga besvär utan lever det liv de levde innan operationen ur aspekter.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02