Mitrofanoffstomi

Vid medfödda missbildningar som till exempel blåsexstrofi behöver urinen avledas på annat sätt.

Mitrofanoff är en kanal som görs av blindtarmsbihanget, tarm eller urinledare för att avleda urin från urinblåsan till hudplanet. Urinblåsan töms sedan regelbundet via denna kanal och vanliga tappningskatetrar används. Patienten gör en kateterisering via magen. Kanalen är sluten mellan tömningarna. Man kan ha ett plåster över den lilla öppningen mellan tappningarna om man önskar.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02