Förbundsstyrelsen

ILCO är en ideell förening vars centralorganisation styrs av en förbundsstyrelse. Vi har en kongress vartannat år där det väljs en förbundsstyrelse som leder verksamheten som högsta beslutande organ, under dessa två år. Det väljs också revisorer, valberedning, adjungerande representanter från region/länsföreningar till ILCO-fondens styrelse.

Från vänster: Charlotte Bygdemo Toytziaridis, Anne Carlsson, Lars-Ingvar Johansson, Annki Löfvenius, Carina Alm och Marina Fredriksson.

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla förbundsstyrelsemedlemmar, valberedningsmedlemmar och revisorer.

Förbundsstyrelsen

Sidan redigerades senast: 2023-05-22