Förbundsstyrelsen

ILCO är en ideell förening vars centralorganisation styrs av en förbundsstyrelse. Vi har en kongress vartannat år där det väljs en förbundsstyrelse som leder verksamheten som högsta beslutande organ, under dessa två år. Det väljs också revisorer, valberedning, adjungerande representanter från region/länsföreningar till ILCO-fondens styrelse.

Ny förbundsstyrelse vald

I helgen gick ILCO:s Förbundskongress av stapeln och med det valdes också en ny förbundsstyrelse och ny förbundsordförande!

Carina Alm tar över som ordförande och Therése Ek är ny viceordförande. Lars-Ingvar Johansson blev omvald till kassör och Per Johansson (ej i bild) fortsätter som ledamot. Utöver detta välkomnar vi ett gäng nya ledamöter: Joel Bergman, Britt-Louise Rolandsson och Ingvar Mellerby!

Såhär säger Carina Alm över sitt nya uppdrag:
- Jag känner mig hedrad över att ha fått detta förtroende. Jag ser fram emot detta med tillförsikt och en förhoppning om att kunna bidra med en positiv anda och kunna göra skillnad för våra patientgrupper.

Nu fortsätter vi vårt arbete framåt! ❤️

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till alla förbundsstyrelsemedlemmar, valberedningsmedlemmar och revisorer.

Förbundsstyrelsen

Sidan redigerades senast: 2024-05-07