Vid stomier

Ileostomi

Om du har någon form av allergi bör en hudtest utföras före operationen. För att samla upp det tunnflytande tarminnehållet används tömbara påsar i lukttät plast med en förslutningsklämma i botten.

Det finns endelsbandage och där sitter häftytan fast på påsen. Fördelen med detta bandage är att allt är färdigt för påsättning runt stomin. Stomihålet finns i flera olika storlekar eller kan lätt klippas till så att det passar.

Det finns också tvådelsbandage som består av en häftande basplatta samt en tömbar påse. Basplattan fästs på huden runt stomin och på den finns en ring i plast där påsen trycks på. Fördelen med detta bandage är att man kan byta påsen flera gånger och basplattan kan sitta kvar ända upp till en vecka. Detta minskar naturligtvis risken för hudskador.

Det finns flera olika företag som tillverkar stomipåsar och det är viktigt att man provar sig fram om man inte känner sig nöjd. Tag stomisköterskan till hjälp med att få prova andra fabrikat i en mindre förpackning.

Andra hjälpmedel som kan behövas är kompresser, eventuelle hudskyddsmedel, eventuellt bälte, sax, bandage- och stängningsklämma och avfallspåse. Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättningen att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Observera att några regioner har egen upphandling och då finns inte hela sortimentet tillgängligt.

Kolostomi

Om du har någon form av allergi bör en hudtest utföras före operationen. De finns endelsbandage som består av en sluten påse som fästes direkt på huden och vid byte avlägsnas hela bandaget. Fördelen med detta bandage är att allt är färdigt för påsättning runt stomin. Stomihålet finns i flera olika storlekar eller kan lätt klippas till så att det passar.

Det finns också tvådelsbandage som består av en häftande basplatta samt en sluten påse. Basplattan fästs på huden runt stomin och på den finns en ring i plast där påsen trycks på. Fördelen med detta bandage är att man kan byta påsen flera gånger basplattan kan sitta kvar ända upp till en vecka. Detta minskar risken för hudskador.

Det finns flera olika företag som tillverkar stomipåsar och det är viktigt att man provar sig fram om man inte känner sig nöjd. Tag stomisköterskan till hjälp med att få prova andra fabrikat i en mindre förpackning.

Andra hjälpmedel som kan behövas är kompresser, eventuella hudskyddsmedel, eventuellt bälte, sax, bandage- och stängningsklämma och avfallspåse. Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättningen att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Observera att några regioner har egen upphandling och då finns inte hela sortimentet tillgängligt.

Urostomi

De flesta bandagen för urostomi är tvådelsbandage. Det består av hudskyddsplatta, som fästs på huden runt stomin och en tömbar påse som fästs på plattan. Påsen, som rymmer 3-5 dl har en backventil som förhindrar att det sker ett återflöde till stomin.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättningen att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Observera att några regioner har egen upphandling och då finns inte hela sortimentet tillgängligt.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02