Mer information för dig med IBD

SWIBREG

För bättre kunskap och bättre vård av personer med inflammatorisk tarmsjukdom är det viktigt med ett kvalitetsregister där såväl patienter som profession registrerar data. 

Det nationella kvalitetsregistret SWIBREG arbetar för att öka kunskapen om inflammatorisk tarmsjukdom

I SWIBREG kan den som är vårdgivare följa sina patienter över tid både på individ- och kliniknivå. 
Målet är att SWIBREG ska vara ett verktyg för alla som arbetar med IBD-patienter och att registret ska bidra till en mer effektiv och jämlik vård. I maj 2021 är drygt 54 100 patienter registrerade. Ibland får vi som patienter hjälpa till genom att påminna sjukvården om att de ska registrera i SWIBREG

Ett av SWIBREGs fokusområden är kvalitetsindikatorer som ska synliggöra och spegla kvalitén och effektiviteten för god vård. De indikatorer SWIBREG valt att fokusera på är:

Funktionsnedsättning, Tillgänglighet, Sjukdomsaktivitet, F-kalprotektin och Hb,
se hemsida: https://www.swibreg.se/personal/kvalitetsindikatorer/

SWIBREG arbetar aktivt med forskning och har flera olika studier på gång gällande nyintroduktion av läkemedel. https://www.swibreg.se/personal/aktuell-forskning/

 

Titta på filmen och få en uppfattning om hur kvalitetsregistret fungerar.

 

SWIBREG ger ut årsrapporter varje år och du kan ladda ner årsrapporten för 2019 här

Läs mer på SWIBREG:s hemsida

Informationsfilm från Världsstomidagen om Swibreg

I samband med Världsstomidagen 2021 filmades föreläsningarna som genomfördes. På denna film ser du Susanna Jäghult, sjuksköterska Gastro center Stockholm och Marie Andersson, sjuksköterska Södra Älvsborgs sjukhus Borås som informerar om Swibreg. 

Film: Symtom vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Svensk Gastroenterologisk förening har tagit fram en film om symtom vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

På filmen informerar Anastasia Mavroudi, ST läkare medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Specialist i internmedicin.

Klicka på bilden så startar filmen.

Vårdprogram för barn och ungdomar med IBD

Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition har 2021 tagit fram Vårdprogram för barn och ungdomar med IBD.

 

 

IBD Home

IBD Home är en e-tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Patienterna tar prover och rapporterar direkt in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och applikationer.

ABBVIE AB har tagit fram ett informationsmaterial för dig med IBD, inflammatorisk tarmsjukdom.

Abbvies hemsida om IBD-Home är under omarbetning men så fort den är redo lägger vi ut den här igen.

Sidan redigerades senast: 2023-10-06