Om oss

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata intressen och rättigheter för personer med olika funktionsförändringar i tarmkanalen och urinvägar, samt närstående.

Verksamheten

ILCO:s primära målsättning är att bistå alla med sjukdomar eller funktionsförändringar i tarmar och/eller urinvägar. På förbundsnivå sker detta bland annat genom intressepolitiskt arbete, där vi verkar gentemot myndigheter och övriga samhällsaktörer för att nationellt förbättra situationen för våra målgrupper. ILCO bedriver också en stöd- och rådgivningsverksamhet vars syfte är att besvara frågor och funderingar samt agera stöd åt våra medlemmar och deras närstående, och vid behov hänvisa vidare till rätt instans. Utöver detta arrangerar ILCO ett antal aktiviteter årligen, av såväl sakfråge- som medlemsriktad karaktär. Detta inkluderar vår lägerverksamhet, såväl som vårt deltagande i tarmcancermånaden och liknande evenemang som uppmärksammar våra hjärtefrågor.

På läns-, regions- och lokal nivå bedrivs upplysning och information för skolor och vård. Det bedrivs också kurs- och mötesverksamhet samt medlemsriktade aktiviteter och projekt.

Historia

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet bildades 1965 – då med det huvudsakliga syftet att öka kunskapen om stomier och stomipåsar. Sedan dess har verksamheten successivt breddats och idag riktar vi oss till alla som har sjukdomar eller funktionsförändringar i tarmar och/eller urinvägar – oavsett om de har stomi eller inte.

ILCO startade med kretsar som med tiden utvecklades till läns- och regionföreningar med tillhörande lokalföreningar. Det hela började hösten 1962 då den första kretsen bildades i Kristianstad av Olle Dellvi och Christian Soop. Olle och Christian fick kontakt och började samarbeta för att få till stånd en förening. Namnet på föreningen fick de av att ta de två första bokstäverna på de latinska orden för tunntarm (ileum) och tjocktarm (colon)

Nr 1 av medlemstidningen ILCO-bladet utkom i mars år 1966 och där presenterades den riksstyrelse som hade konstituerats i september 1965. Det var fem ledamöter, ordförande Olle Dellvi, programsekreterare Christian Soop, informationssekreterare Sven Leijonborg, kassör Olof M Larsson och ledamot Raoul Thelander. Medlemsavgiften var för aktiv (opererad) 10 kronor per år och för passiv (övrig intresserad) 5 kronor per år.

Olle Dellvi var ILCO:s första förbundsordförande och kom att sitta kvar på posten fram till 1978. Olle efterträddes av Gunvor Berthner som var förbundsordförande fram till 1984. Övriga förbundsordförande under åren har varit Märta Carlsson (1984–1992) Börje Olsson (1992–2006) och Bo Karlsson (2006–2020). År 2020 valdes Charlotte Bygdemo Toytziaridis som ny förbundsordförande.

Ladda gärna ner jubileumskriften

Jubileumskrift ILCO 50 år 2015

Den 13 maj 2023 fastställdes nuvarande, reviderade stadgar.

ILCO-förbundets stadgar

Sidan redigerades senast: 2023-06-21