Om oss

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en intresseorganisation som bildades 1965. Det hela började hösten 1962 då den första "kretsen" bildades i Kristianstad. Det kallades kretsar innan lokalföreningarna bildades vilket skedde 1973. 2018 bytte organisationen namn till det vi har idag för att täcka in fler diagnoser.

Kongress 2020

Den 22 november 2020 hade ILCO-förbundet 2020 års kongress, helt digitalt på grund av covid-19.
23 ombud från våra region/länsföreningar valde en ny förbundsstyrelse med ny förbundsordförande, se kontakter nedan.

På bilden ser vi nyvalda förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis, när hon valdes in i förbundsstyrelsen. 

Förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis

"Helt enkelt, vi ska finnas till för att vi behövs och tillsammans ska vi göra ILCO till ett synligare förbund och det kan och vill jag inte göra ensam."
Ovanstående är slutorden i Charlottes tacktal på kongressen. Läs gärna hela tacktalet

ILCO 50 år 2015

1965 är året då ILCO officiellt blev ett förbund för stomiopererade. 

Det hela började hösten 1962 då den första "kretsen" bildades i Kristianstad. Det kallades kretsar innan lokalföreningarna bildades vilket skedde 1973. Det var Olle Dellvi i Kristianstad och Christian Soop i Stockholm som fick kontakt och började samarbete för att få till stånd en förening. Namnet på föreningen fick de av att ta de två första bokstäverna på de latinska orden för tunntarm, ILeum och tjocktarm, Colon.

ILCO var bildat och året var 1965

I juni 1965 kom det första medlemsbladet för stomiopererade i Skåne ut. Nr 1 av medlemstidningen ILCO-bladet utkom i mars år 1966 och där presenterades den riksstyrelse som hade konstituerats i september 1965. Det var fem ledamöter, ordförande Olle Dellvi, programsekreterare Christian Soop, informationssekreterare Sven Leijonborg, kassör Olof M Larsson och ledamot Raoul Thelander.

Medlemsavgiften var för aktiv (opererad) 10 kronor per år och för passiv (övrig intresserad) 5 kronor per år.
Sedan har utvecklingen hela tiden gått framåt och fler och fler medlemmar har anslutit sig. År 1973 fick ILCO 24 länsföreningar och i och med det blev det möjligt att äska medel från landstingen till verksamheten. År 1979 var det Radiohjälpsperiod och 1980 kom den första stomiterapeututbildningen till stånd i Göteborg. ILCO:s kansli fanns i Kristianstad till 1992 då det lades ned och flyttades till Stockholm och i dag hittar vi kansliet i Sundbyberg, förort till Stockholm.

2015 firades 50-års jubileum i Malmö där det hela startade. ILCO:s förbundsordförande under åren 1978-1984 Gunvor Berthner deltog vid festligheterna. Gunvor var också International Ostomy Associations (IOA:s) president.

Övriga förbundsordförande under åren har varit, Märta Carlsson 1984-1992, Börje Olsson 1992-2006 och från 2006 till 2020 var Bo Karlsson förbundsordförande. År 2020 blev Charlotte Bygdemo Toytziaridis vald som ny förbundsordförande. Olle Dellvi som var ILCO:s första förbundsordförande var det under tiden 1965-1978.

Ladda gärna ner jubileumskriften

Jubileumskrift ILCO 50 år 2015

Verksamheten

Vi har en omfattande verksamhet där bland annat gemenskap, stöd för våra medlemmar, bevakning av våra intressen och informationsaktiviteter är viktiga och självklara inslag.

ILCO:s primära målsättning är att bistå alla som är eller kommer att bli stomi- och tarmopererade samt de med andra funktionsförändringar i urinvägar respektive tarmkanal.

På förbundsnivå sker det genom att bland annat påverka myndigheter så att de beslut som fattas förbättrar de ovan nämndas situation.

På läns-, regions- och lokal nivå sker det genom upplysning och information i skolor och inom vården, kurs- och mötesverksamhet samt genom att organisera så många som möjligt, för att de ska få del av den gemenskap som medlemskapet i ILCO ger och som vi alla behöver. ILCO bedriver också en stöd- rådgivningsverksamhet.

Förbundsstyrelsen 2020-2022

Vi har en kongress vartannat år där det väljs en förbundsstyrelse som leder verksamheten som högsta beslutande organ, under dessa två år. Förutom förbundsstyrelse väljs också på kongressen revisorer, valberedning, adjungerande representanter från region/länsföreningar till ILCO-fondens styrelse.

Förbundsstyrelsen 2020-2022

Stadgar för ILCO-förbundet

29-30 september 2018 fastställdes nuvarande, reviderade stadgar.

ILCO-förbundets stadgar

Sidan redigerades senast: 2021-10-28