Kontinent ileostomi

Kontinent ileostomi är en reservoar, även kallad Kocks blåsa. Det är en kirurgisk behandling som gör att patienten själv kan kontrollera tarmtömningen med en kateter och inte behöver bära ileostomibandage.

Vem kan få kontinent ileostomi, reservoar?

En reservoar, gjord av tunntarmens nedre del, anläggs i bukhålan innanför bukväggen. Reservoarens mynning förs ut genom bukväggen. Reservoaren töms flera gånger dagligen genom att en kateter förs in i reservoaren genom öppningen.

Den kontinenta ileostomin kan vara ett alternativ till konventionell ileostomi. Erfarenheten har visat att de bästa resultaten med kontinent ileostomi uppnås hos patienter som opereras för ulcerös colit eller familjär adenomatös polypos. Man är mycket restriktiv med att anlägga en kontinent ileostomi på patienter med Crohns sjukdom.

Operationen

Tjock- och ändtarmen avlägsnas. Vid den fortsatta operationen används den nedersta halvmetern av tunntarmen för att göra en reservoar som förvarar tarminnehållet och för att konstruera en backventil inne i reservoaren. Reservoaren fästes på insidan av bukväggen och den avförande delen mynnar på utsidan av bukväggen.


Katetrar och andra hjälpmedel

Man tömmer reservoaren med en kateter. Utanpå fästs ett absorberande förband. Andra hjälpmedel som behövs är, glidmedel, kompresser, sköljspruta och eventuellt hudskydd.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättningen att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare.

Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

Länk till produktföretagen på hemsidan.


Komplikationer

Komplikationer som hudproblem, diarré, magknip, förträngning och stopp kan förekomma.


Samliv och familjeplanering

Anpassning till ett normalt liv efter den kontinenta stomioperationen innebär sällan några problem. En kontinent ileostomi innebär inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten kan dock minska som vid alla större bukoperationer. Operationen innebär i de flesta fall inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. Spontan förlossning är som regel vanligast.

När man är nyopererad och fått en stomi är man oftast osäker innan man vet hur allting fungerar och det tar några månader innan kroppen ställer om sig. Om man tycker att något händer som man blir orolig för, så bör man kontakta sin stomisköterska och höra sig för.

Vidare finns det i många av ILCOs länsföreningar stomiopererade som har lång erfarenhet av stomi och som svarar på frågor. Tag gärna kontakt med dem.

Länk till stomiterapeuternas hemsida.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02