Urostomi

Om man gör en urostomi är det oftast enligt Bricker som innebär att man tar en bit av tunntarmen, ansluter urinledarna och lägger ut den ena änden av tarmbiten genom bukväggen till en stomi.

Vem kan få urostomi?

De vanligaste orsakerna till att få en urostomi är: tumörer i urinblåsan av den karaktär att urinblåsan måste avlägsnas. Rubbningar i blåsan på grund av sjukdomar i nervsystemet, kroniska inflammationer i urinblåsan, svår urininkontinens som inte förbättras av annan behandling och sjukdomar av neurologisk art.

Operationen

Urinblåsan avlägsnas. Vid den fortsatta operationen används cirka 15-20 cm långt tunntarmssegment till konstruktion av stomin. Urinledarna kopplas till ena änden av tarmsegmentet och den andra änden dras genom bukväggen ut på magen och tarmen vänds och sys fast så att stomins längd blir 2-3 cm.

Bandage och andra hjälpmedel

De flesta bandagen för urostomi är tvådelsbandage. Det består av hudskyddsplatta, som fästs på huden runt stomin och en tömbar påse som fästs på plattan. Påsen, som rymmer 3-5 dl har en backventil som förhindrar att det sker ett återflöde till stomin.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättning att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

Länk till produktföretagen på hemsidan.

Komplikationer

Bandagerings- och hudproblem kan förekomma. Länk till stomiterapeuternas hemsida. 

Samliv

Samlivet kan förändras efter operationen. Efter kirurgi i lilla bäckenet finns det alltid viss risk för att den sexuella förmågan/känslan förändras hos både män och kvinnor. Hos mannen kan förmågan till erektion och utlösning minska. Läkaren som opererat kan, om besvären kvarstår efter de första månaderna, remittera till urolog för att prova ut hjälpmedel eller medicin. Kvinnor kan få besvär med flytning och smärta vid samlag. Vissa, såväl män som kvinnor, kan också komma att lida av en förändrad kroppsuppfattning med försämrad självkänsla, vilket också påverkar samlivet. Det stora flertalet upplever trots allt inga besvär utan lever det liv de levde innan operationen ur alla aspekter.

När man är nyopererad och fått en stomi är man oftast osäker innan man vet hur allting fungerar och det tar några månader innan kroppen ställer om sig. Om man tycker att något händer som man blir orolig för, så bör man kontakta sin stomisköterska och höra sig för.

Vidare finns det i många av ILCOs länsföreningar stomiopererade som har lång erfarenhet av stomi och som svarar på frågor. Tag gärna kontakt med dem.

Länk till stomiterapeuternas hemsida.

Broschyr om urinavledning

ILCO har tillsammans med Merck och Pfizer tagit fram tre broschyrer om urinblåsecancer. En av dessa berör ämnet urinavdelning och innehåller information som kan vara relevant att läsa för dig med urinblåsecancer eller urostomi. Klicka på bilden nedan för att läsa broschyren.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02