Nyhetsarkiv

2022.12.23

Julpaus i nyhetsrapporteringen!

ILCO:s nyhetsrapportering på hemsidan tar jul- och nyårsuppehåll. Vi återupptar rapporteringen efter den 9 januari 2023 och önskar alla god jul och gott nytt!

2022.12.09

Debatt om stärkt eftervård vid förlossning

I en ny debattartikel i Dagens medicin argumenterades för införandet av ett strukturerat nationellt eftervårdsprogram för förlossningar.

2022.11.29

Ny rapport konstaterar: ingen enkel strategi för tryggare förlossningar

Socialstyrelsen fastslår i en ny rapport att det saknas en enkel och självklar strategi för att öka tryggheten, säkerheten och patientnärheten inom förlossningsvården, detta rapporterar Läkartidningen.

2022.11.23

Tydlig koppling mellan IBD och tandlossning

Två publikationer från stort forskningsprojekt visar att det finns stark koppling mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är tandlossningssjukdom, så kallad parodontit.

2022.11.16

Stomisnack i senaste Fråga doktorn

Gårdagens Fråga doktorn i SVT gästades bland annat av föreläsaren och inspiratören Stina Hägglund som pratade om livet med stomi.

2022.11.16

Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus igång med rekonstruktiv kirurgi vid svåra förlossningsskador

Nu är bäckenbottencentrum på Danderyds sjukhus Kvinnoklinik är igång med sitt Nationella högspecialiserade uppdrag (NHV): avancerad rekonstruktiv kirurgi vid svåra förlossningsskador med påverkan på underliv och ändtarm.

2022.11.08

Ny studie visar: Förtidig födsel en risk även vid symtomfri IBD

Även när den är till synes symtomfri utgör inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) en riskfaktor för att föda för tidigt, detta enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

2022.11.01

Första nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancerscreening klart

RCC i samverkan har tagit fram och publicerat Sveriges första nationella vårdprogram för tjock-och ändtarmscancerscreening.

2022.10.20

Ny onlinekurs ska hjälpa vid förlossningsrädsla

Hälsovägledaren Josefin Karlberg och fysioterapeuten Tilda Rydén har tillsammans skapat en ny digital kurs för att hjälpa gravida att få rätt stöd och information såväl fysiskt som mentalt, detta rapporterar Haparandabladet.

2022.10.18

Seminarium om precisionsmedicinens möjligheter

Under Nobel Calling-veckan i början av oktober arrangerade Genomic Medicine Sweden tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet ett seminarium om precisionsmedicin.

2022.10.13

Höj statsbidragen för funktionsrättsrörelsen

Funktionsrätt Sverige manar i en debattartikel till att höja stadsbidragen till funktionsrättsrörelsen, läs artikeln här.

2022.10.11

Koloskopiscreening förhindrar tjock- och ändtarmscancer i lägre grad än förmodat

Den randomiserade studien NordICC (Northern - European Initiative on Colorectal Cancer) visar att screening med hjälp av koloskopi minskar risken för tarmcancer betydligt mindre mindre än vad experterna tidigare antagit.

2022.10.10

Tänk till har släppt ett avsnitt om stomi

UR-programmet Tänk till har nyligen sänt ett avsnitt om livet med stomi i sin digitala serie "Våga fråga".

2022.10.07

Han tilldelas priset "årets magkänsla 2022”

Under barn-IBD dagen i Örebro den 30 september tilldelades professor Jonas Ludvigsson priset "årets magkänsla 2022".

2022.10.04

Personliga berättelser om/kring cancer sökes till tv-gala

Cancerfonden söker personer som vill dela sin berättelse i tv-galan Tillsammans mot cancer som sända vid årsskiftet.

2022.09.22

RCC i samverkan bjuder in till digitalt möte om "Min vårdplan"

Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan anordnar i slutet av oktober ett digitalt möte om det 1177:s nationella verktyg "Min vårdplan".

2022.09.19

Region Kronoberg startar tarmcancerscreening

Från och med mitten av september kommer kronobergare att bli erbjudna provtagning för att upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Först ut är personer födda mellan 1960 och 1962.

2022.09.16

Karolinska och SWIBREG bjuder in till föreläsningar om senaste forskningsrönen kring IBD!

Tisdag den 4 oktober mellan kl. 16:00-18:00 kommer Karolinska IBD Alliance och SWIBREG tillsammans att anordna ett antal föreläsningar kring det senaste inom IBD-forskningen.

2022.09.15

Koppling mellan munhålebakterier och inflammatoriska tarmsjukdomar

Tandläkartidningen rapporterar att det finns allt tydligare bevis på att immunceller och bakterier från munhålan, kan påverka uppkomsten av inflammatoriska sjukdomar i tarmen.

2022.09.14

Kolorektalcancerpatienter som genomgått screening har högre överlevnad

En ny populationsbaserad studie konstaterar att patienter med screeningupptäckt kolorektalcancer har betydligt högre överlevnad än de med symtombaserad diagnos.

2022.09.12

Tarmcancerscreening startar i Region Kalmar

Nu startar Region Kalmar län upp tarmcancerscreening för 60-74-åringar i länet. Screeningen är tänkt att successivt utbyggas under de kommande åren.

2022.08.31

Ulcerös kolit hos äldre kan kopplas till PFAS i blodet

En ny avhandling visar att äldre med ulcerös kolit, har högre halter av högfluorerade ämnen (PFAS) i blodet jämfört med friska äldre. Hos möss påverkar dessa ämnen tarmens barriärfunktion hos möss, vilket kan leda till att genomsläppligheten av skadliga ämnen ökar.

2022.08.23

Debattartikel om framtidens ändtarmscancerkirurgi

Överläkaren Per J. Nilsson skriver i Svenska Dagbladet en debattartikel om ändtarmscancerkirurgin i Sverige.

2022.08.15

Tidig hemgång gynnsam för stomipatienter

Enligt en ny avhandling behöver inte långa vårdtider vara nödvändiga vid återställning av stomier. Avhandlingen framhåller att patienter som i övrigt är friska kan lämna sjukhuset så tidigt som inom 23 timmar efter operation.

2022.07.15

ILCO:s nyhetsrapportering tar sommarstängt!

Från och med fredag 15/7 tom måndag 15/8 har ILCO:s nyhetsrapportering sommarstängt - vi ses i augusti!

2022.07.14

Pilotstudie kopplad till urinblåsecancer slutförd

Cancerdiagnostikbolaget BiBBInstruments AB meddelar att deras andra pilotstudie med EndoDrill® för indikationen muskelinvasiv urinblåsecancer har genomförts, detta meddelar Cision News.

2022.07.13

Framsteg för medicinsk vårdapp för gravida och nyförlösta kvinnor

Den medicinska vårdappen Ella kan nu genom ett nytecknat avtal, erbjuda individanpassade fysioterapiprogram till gravida och nyblivna mammor i hela landet.

2022.07.06

Stora skillnader mellan diagnoser och regioner vad gäller väntetider inom cancervården

År 2015 infördes Nationella standardiserade vårdförlopp för cancer i syfte att korta väntetiderna inom cancervården, samt för att ge en likvärdig cancervård från norr till söder. Trots att det nu gått sju år sedan införandet har väntetiderna enbart marginellt förbättrats.

2022.07.01

Starka kopplingar mellan IBS och kost

Dr Joost Algera presenterade under årets Gastrodagar ett arbete vars syfte är att identifiera individuella kostråd vid IBS, detta rapporterar tidningen Gastokuriren.

2022.06.27

Bristande forskning kring bäckenbottenproblematik hos män

Smärtor och problem med bäckenbotten hos män är ett underbeforskat ämne, detta rapporterar tidningen Evidens.

2022.06.20

Skaraborgs sjukhus: screeningprocessen för tarmcancer gör skillnad

På Skaraborgs sjukhus i Falköping har under våren ett flertal allvarliga fall av tarmcancer upptäckts i ett tidigt stadium, tack vare tarmcancerscreening - det rapporterar P4 Skaraborg.

2022.06.15

Lovande början för ny ändtarmscancerbehandling

En ny behandling mot ändtarmscancer har i en ny studie givit lovande resultat, det rapporterar flera nyhetskällor.

2022.06.10

EGFR-hämmare kan spela roll vid viss typ av kolorektalcancer

En ny studie visar att tillägg med EGFR-hämmaren panitumumab, kan förlänga livet för patienter med vänstersidig och spridd kolorektal cancer av RAS-vildtyp, rapporterar Dagens Medicin.

2022.05.30

Införandet av tarmcancerscreening nationellt inte helt klart förrän 2028

Trots nyheter om att allt fler regioner infört screening för tjock- och ändtarmscancer, kommer det att dröja till 2028 innan screeningprocessen införts fullt ut i hela Sverige - det visar en sammanställning av Cancerfonden.

2022.05.19

Ytterligare två svenska sjukhus får europeisk kvalitetsstämpel för cancervård

I slutet av förra veckan fick Sahlgrenskas och Skånes universitetssjukhus godkänt som så kallade comprehensive cancer centre. Tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset, som fick sin stämpel 2020, innebär det att Sverige nu har tre kvalitetsstämplade sjukhus för just cancervård.

2022.05.13

Cancerfondens generalsekreterare hoppfull gentemot Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Sverige kommer under sin tid som EU-ordförande nästa år att ha ett unikt tillfälle att leda det europeiska arbetet för att besegra cancer, det skriver Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i en opinionsartikel på Altinget.se.

2022.05.12

Nationella riktlinjer för rehabilitering kan vara på gång

Nationella riktlinjer för habilitering, hjälpmedelsförsörjning och rehabilitering ser ut att kunna bli verklighet, det rapporterar tidningen Fysioterapi. Detta efter besked att riksdagen vill att regeringen tar tag i frågan.

2022.05.11

Karolinska anordnar webbinarium om tjock- och ändtarmscancer

Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset inbjuder till webbinarium om tjock- och ändtarmscancer! Webbinariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

2022.05.05

Brist på salva och suppositorier mot hemorrojder

Det är brist på vissa läkemedel som används för behandling av fissurer och hemorrojder, bland annat Xyloproct rektalsalva, som väntas återkomma först i september i år.

2022.04.26

Tarmcancerscreening drar igång i Region Västerbotten

Nu drar Region Västerbotten igång screening för tidig upptäckt av cancer i tjocktarmen och ändtarmen. De första länsborna som omfattas av screeningen kommer under maj månad maj månad ett erbjudande i brevlådan med provtagningsmaterial.

2022.04.21

Ny avhandling visar: Funktionella tarmbesvär vanliga efter operation för ändtarmscancer

Kolorektalkirurgen Emil Pieniowski har i sin avhandling undersökt olika aspekter av livskvalitet och funktionella tarmbesvär efter operation för ändtarmscancer. Hans forskning visar bland annat att funktionella tarmbesvär är vanligt förekommande även om det gått lång tid sedan operationen.

2022.04.19

Nya rön kring immuncellers inverkan i utvecklingen av IBD

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har kartlagt hur medfödda lymfoida celler (ILCs), en slags immunceller, spelar roll i inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Förhoppningen är att fynden ska möjliggöra effektivare behandling av IBD.

2022.04.12

Nytt kunskapsstöd för att stärka förlossningsvården

Ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen, där flera rekommendationer för att stärka förlossningsvården föreslås, går nu ut på remiss. Förslagen rör bland annat mer stöd kring bristningar, ökad kontinuitet och bättre uppföljning tiden efter att barnet fötts.

2022.04.11

Allvarliga konsekvenser för patienter när tjock- och ändtarmscancer feldiagnosticeras

Fel diagnos ligger bakom hälften av alla vårdskador, uppger Forskning.se i en ny artikel. Såväl tjocktarmscancer som ändtarmscancer finns bland de diagnoser där diagnostiska fel inom primärvården får allvarliga följden för patienter.

2022.04.07

Nya informationsfilmer om inflammatoriska tarmsjukdomar och IBS

Svensk Gastroenterologisk Förening har tagit fram nya informationsfilmer om behandling vid IBD. Filmerna riktar sig i första hand till patienter och kan användas i undervisning.

2022.03.30

Nu införs tarmcancerscreening i Blekinge

Region Blekinge kommer under våren att införa tarmcancerscreening, men det finns viss oro för huruvida kapaciteten kommer att räcka till.

2022.03.28

Stora skillnader regioner emellan gällande risken för allvarliga förlossningsbristningar

Stora regionala skillnader finns vad gäller risken att drabbas av allvarliga förlossningsbristningar, rapporterar SVT. Störst problem har region Stockholm och region Sörmland, där dubbelt så många drabbas i jämförelse med den region som är bäst på att undvika allvarliga bristningar – Gävleborg.

2022.03.24

Få kvinnor med bestående underlivsproblem efter förlossning får hjälp av fysioterapeut

Enbart 15% av kvinnor som har kvarstående besvär i underlivet ett år efter förlossning har fått hjälp av fysioterapeut. Detta visar resultaten av Sveriges kommuner och Regioners (SKR:s) senaste Graviditetsenkät, rapporterar tidningen Fysioterapi.

2022.03.23

Försämrade ledtider för urologiska cancerdiagnoser i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Ledtiderna för cancerpatienter som utreds via standardiserade vårdförlopp (SVF) har inte blivit längre under pandemin – det konstateras i årsrapporten som RCC i samverkan publicerade i veckan. Ett område som sticker ut här är dock de urologiska cancerdiagnoserna, som fått försämrade ledtider.

2022.03.17

Ny studie: Risken för förlossningsskador minskar om två barnmorskor närvarar vid förlossningen

En ny klinisk studie ledd från Lunds universitet visar att risken för allvarliga förlossningsbristningar, så kallade sfinkterskador, minskar om två barnmorskor närvarar vid vaginal förlossning.

2022.03.15

TNF-hämmare allt vanligare bland IBD-drabbade

Läkemedelsverket har kartlagt läkemedelsanvändningen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kartläggningen visar att det sedan år 2010 är fler som fått diagnosen och likaså fler som hämtat ut TNF-hämmare och nyare läkemedel.

2022.03.08

Ny metod för att bota urinläckage testas i Borås

Borås blir först i Sverige med att använda elektrostötvågsbehandling för att bota urinläckage. Metoden granskas just nu i en vetenskaplig studie utförd av sjuksköterskan Patricia John.

2022.03.04

Region Västmanland först i Sverige med biofeedbackhjälpmedel vid bäckenbottenbesvär

Hjälpmedelsnämnden i Region Västmanland beslutade i slutet på februari i år, att biofeedbackhjälpmedel vid bäckenbottenbesvär ska kunna erbjudas avgiftsfritt efter behovsbedömning av en specialistförskrivare.

2022.03.01

Debattartikel i Dagens Medicin om primärvårdspropositionen

Funktionsrätt Sverige skriver tillsammans med medlemsförbunden Astma- och Allergiförbundet, Neuro, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung, en debattartikel i Dagens Medicin om primärvårdspropositionen.

2022.03.01

Kartläggning visar: lång tid till cancerdiagnos via primärvården

Nätverket mot cancer (NMC) har genomfört en kartläggning som visar att det tar lång tid till diagnos för många patienter som söker till primärvården med symtom som kan vara cancer.

2022.02.28

Västernorrland börjar med tarmcancerscreening

Västernorrland börjar nu med screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Med start i april kommer alla mellan 60-62 år att erbjudas provtagning, ett åldersspann som med tiden kommer att utökas.

2022.02.24

TLV beslutar: Humira och Enbrel kvar i högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) meddelade i slutet på januari 2022, att TNF-hämmare innehållande etanercept eller adalimumab fortsatt kommer att ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention.

2022.02.15

Ny algoritm ska förutse IBD-patienters skov

Karolinska Institutet (KI) presenterar nu tillsammans med SWIBREG, AI-bolaget Algo DX, läkemedelsbolaget Takeda och Örebro universitet samarbetsprojektet NOVA 2 – ett nytt vårdkoncept som bygger på en algoritm som kan förutse skov och försämringsperioder hos IBD-patienter.

2022.02.10

Höjd ambitionsnivå kring inkluderingen av patienter i SVF

Regionala Cancercentrum (RCC) rapporterar att med standardiserade vårdförlopp (SVF) under 2022, kommer innebära höjda ambitioner gällande att inkluderingen av patienter i SVF.

2022.02.01

Nyhetsblad om vikten av tarmcancerscreening

RCC har tillsammans med Onkologi i Sverige gjort ett nyhetsblad med artiklar om tarmcancerscreeningen i Sverige. Bland annat kan man läsa om att införandet av tarmcancerscreening i Dalarna och i Skåne har fått en positiv start.

2022.01.25

7 miljoner till forskningssatsning om tjock- och ändtarmscancerscreening

Chefen för verksamhetsområde Kirurgi på Södersjukhuset, Johannes Blom, har beviljats drygt sju miljoner kronor för ett forskningsprojekt om utvärdering och individanpassning av allmän screening för tjock- och ändtarmscancer.

2022.01.21

Ny avhandling om inflammatorisk tarmsjukdom

Doktoranden Anders Forss (Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik) har i sin avhandling studerat kliniska utfall och effekten av det biologiska läkemedlet Ustekinumab för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Med hjälp av registerbaserade data har han också studerat epidemiologiska aspekter av IBD.

2022.01.20

Repris av en artikel om när tarmcancerscreening kommer införas i de olika regionerna

I juni 2021 publicerade Läkartidningen en artikel om när tarmcancerscreening planeras införas i de olika regionerna, däribland de regioner som kommer att införa screeningen under 2022.

2022.01.10

Framgång för tarmcancerscreening i Dalarna

Region Dalarnas tarmcancerscreening, som startade upp under våren 2021, har hittills fått fler inskickade prover än väntat.

2022.01.04

Screening av tjock- och ändtarmscancer del i nationell överenskommelse om cancervård

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med regeringen träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige.

Sidan redigerades senast: 2022-01-27