EGFR-hämmare kan spela roll vid viss typ av kolorektalcancer

2022-06-10

En ny studie visar att tillägg med EGFR-hämmaren panitumumab, kan förlänga livet för patienter med vänstersidig och spridd kolorektal cancer av RAS-vildtyp, rapporterar Dagens Medicin.

Panitumumab (Vectibix) är en typ av monoklonal antikropp som riktar sig mot receptorn EGFR. Behandlingen med EGFR har i studien (som letts av Takayuki Yoshino vid National Cancer Center Hospita i Kashiwa) jämförts med VEGF-hämmaren bevacizumab (Avastin). I studien, som var såväl prospektiv som randomiserad, deltog fler än 800 patienter.

Samtliga deltagande patienter hade nyligen diagnostiserats med metastaserad kolorektalcancer utan motationer i signalvägen RAS. För cirka hälften av patienterna lades panitumumab till i behandlingen, medan resterande istället tilldelades bevacizumab. Resultaten av studien visade att patienterna med primärtumör i tarmens vänstra del, i median levde i 37,9 månader efter tillägget med EGFR-hämmaren - ett högre medianvärde än de övriga deltagande i studien.

Läs mer om studien och dess resultat på Dagens Medicin, genom att klicka här.

Sidan redigerades senast: 2022-06-10