Införandet av tarmcancerscreening nationellt inte helt klart förrän 2028

2022-05-30

Trots nyheter om att allt fler regioner infört screening för tjock- och ändtarmscancer, kommer det att dröja till 2028 innan screeningprocessen införts fullt ut i hela Sverige - det visar en sammanställning av Cancerfonden.

Ingen region är ännu helt klar med införandet av screeningprocessen. Region Stockholm Gotland, som kom att bli först i Sverige med att erbjuda tjock- och ändtarmscancerscreening till den tänkta målgruppen, har ännu enbart hunnit kalla personer mellan 60 och 69 år.

Läs mer om TTELA:s rapportering kring Cancerfondens sammanställning genom att klicka här.

Sidan redigerades senast: 2022-05-30