Debatt om stärkt eftervård vid förlossning

2022-12-09

I en ny debattartikel i Dagens medicin argumenterades för införandet av ett strukturerat nationellt eftervårdsprogram för förlossningar.

"Det behövs inte fler kartläggningar av kvinnors behov av vård efter barnafödande. Det är dags att vara handlingskraftig och genomföra de förändringar som kvinnorna länge efterfrågat: bättre uppföljning och stöd under hela första året efter förlossningen. Vi vill se ett strukturerat nationellt eftervårdsprogram för en tillgänglig, individualiserad och jämlik vård med de rätta kompetenserna."

Så inleds debattartikeln i Dagens Medicin skriven av Eva Nordlund (ordförande i Svenska barnmorskeförbundet), Michael Algovik (ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi), Cecilia Winberg (ordförande i Fysioterapeuterna) och Ewa Andersson (styrelseledamot i Svenska barnmorskeförbundet). Debattörerna lyfter att kvinnor vittnar om att de känner sig vilsna i var de kan söka vård för olika besvär efter barnafödandet, då särskilt om problemen kvarstår en längre tid. 

Enligt debattörerna behövs ett strukturerat nationellt eftervårdsprogram för att skapa en tillgänglig, jämlik och individualiserad vård. Detta för att försäkra att kvinnor ska få rätt vård oavsett bostadsort eller regional budgetering. 

Läs debattartikeln på dagensmedicin.se här.

 

Sidan redigerades senast: 2022-12-09