Framsteg för medicinsk vårdapp för gravida och nyförlösta kvinnor

2022-07-13

Den medicinska vårdappen Ella kan nu genom ett nytecknat avtal, erbjuda individanpassade fysioterapiprogram till gravida och nyblivna mammor i hela landet.

Ella är specialiserat för gravida och nyförlösta kvinnor. Genom ett nytt avtal mellan Ella och Aktivera Kiropraktik & Rehab, kan appen nu på en nationell nivå erbjuda fysioterapi såväl under som efter graviditeten, till kostnaden av en vanlig patientavgift.

Emelie Hollsten är Ellas VD och Grundare. Hon berättar för IT-hälsa.se att fysioterapi bara är början. Planen är att appen ska bli ett heltäckande komplement tillika stöd till mödra- och eftervården. Psykolog och dietist är två ytterligare yrken det planeras för att läggas till.

– Så gott som alla gravida kvinnor upplever någon typ av problem som kan lindras eller, i bästa fall, lösas helt genom fysioterapi. Med Ella vill vi ta tag i ett samhällsproblem som alla känner till, men som få arbetar på allvar med att lösa. Fysioterapi är bara början, men det är en bra och mycket viktig start, säger hon.

De fysioterapeuter som är aktiva på Ella är specialiserade på kvinnohälsa. Allt från specialanpassade, individuella träningsprogram till personliga möten erbjuds, beroende på vilken typ av problem den vårdsökande upplever.

Ellas fysioterapeuter är alla specialiserade på kvinnohälsa och genom appen erbjuds såväl personliga möten som specialanpassade och individuella träningsprogram. Allt beroende på vilken typ av problem kvinnan upplever.

Frida Johnson, legitimerad fysioterapeut, är medgrundare av Ella. Hon berättar:

– Av Sveriges över 16 000 legitimerade fysioterapeuter finns idag strax över 120 stycken som är vidareutbildade inom kvinnors hälsa, enligt Fysioterapeuternas kartläggning. De flesta av dessa fysioterapeuter får idag inte arbeta uteslutande inom kvinnohälsa, vilket är en bidragande orsak till långa köer och onödigt lidande. Många är dessutom knutna till våra storstäder, och kompetensen saknas helt på flera håll i landet. Det råder en stor okunskap såväl i samhället som inom vården gällande vilken hjälp som går att få för de besvär fysioterapi kan förebygga eller behandla, exempelvis urininkontinens, bäckenbottendysfunktion, ländryggs- och bäckensmärta.

Läs hela artikeln från IT-hälsa.se här.

Sidan redigerades senast: 2022-07-13