Första nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancerscreening klart

2022-11-01

RCC i samverkan har tagit fram och publicerat Sveriges första nationella vårdprogram för tjock-och ändtarmscancerscreening.

Huvudmålen med vårdprogrammet är bland andra att ge rekommendationer kring de krav som bör ställas på enskilda screeningkolopister, samt för processen med tjock- och ändtarmscancer för att öka möjligheten till tidig upptäckt och jämlik vård.

Screeningprogrammet som vårdprogrammet är kopplat till, har under de senaste åren implementerats runtom i Sverige och används sedan september i år i samtliga regioner i Sverige. Programmet är nationellt samordnat, vilket innebär att screeningprocessen ser likadan ut i hela landet, från början till slut. 

Läs mer om det nationella vårdprogrammet på cancercentrum.se här.

Sidan redigerades senast: 2022-11-01