Nyhetsarkiv

2021.12.17

Ny studie visar: specifik kost spelar mindre roll vid IBS än förväntat

Studien genomfördes av Uppsala universitet och Chalmers Tekniska Högskola och visar att så kallade fodmaps (Fermenterbara Oligo-, Di-, Mono-sackarider och Polyoler) förvärrar IBS-besvär − men i en lägre grad än förväntat. Studien visar också att ett högt intag av gluten inte leder till ökade symptom.

2021.12.13

”Nödvändiga beslut på ledningsnivå har dröjt”

Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus har i flera år brottats med Sveriges längsta väntetider för SVF-patienter med blås-, njur- och prostatacancer. Det är inte så konstigt, menar urologen Amir Sherif.

2021.12.11

"Standardiserade vårdförlopp och sjukvårdens styrning borde inte få vara fritt valt arbete"

När kirurgen Mattias Block insjuknade i kolorektalcancer mötte han en högkvalificerad sjukvård och fick ett snabbt och bra omhändertagande. För andra patienter med samma sjukdom går det dock inte lika snabbt, beroende på var man bor i landet. Nu efterlyser Mattias Block en statlig sjukvård och tydligare styrning för en mer jämlik vård.

2021.12.05

Ibrakovic: "Den här typen av cancer är en fulcancer, det är svårt att vänja sig vid."

En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sexualitet och sexuell funktion efter kirurgi i ändtarmen.

2021.12.01

Förbättrad perineal sårläkning för patienter med kolorektal cancer

Naseer Baloch vid forskargruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Perineal healing following abdominoperineal excision for rectal and anal cancer" den 3 december 2021. Huvudhandledare är Per Nilsson.

2021.12.01

Rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet

Rehabilitering efter cancer i lilla bäckenet. Medvetenheten behöver öka om de problem som kan uppstå - och hur de kan behandlas.

2021.11.09

Dödlighet i tjock- och ändtarmscancer

Dödlighet i tjock- och ändtarmscancer är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige.

2021.11.02

Utökad diagnostik ska skräddarsy cancerbehandling

I ett nytt precisionsmedicinskt forskningsprojekt kommer patienter med kolorektalcancer erbjudas en utökad diagnostik med bred gensekvensering. Sekvenseringen ska möjliggöra skräddarsydda cancerbehandlingar och tidiga ärftlighetsutredningar.

2021.10.26

Orimligt många besök på vårdcentralen innan symptom som var cancer togs på allvar

I en undersökning som Nätverket mot cancer låtit SIFO göra bland drygt 1 200 cancerpatienter och närstående, krävdes det för 32 % av de som svarat tre besök eller fler (upp till fler än tio besök) på vård- eller hälsocentral innan en remiss för utredning av eventuell cancer skrevs.

2021.10.20

Press: Funktionsrätt Sverige satsar på utbildning för patientföreträdare

Funktionsrätt Sverige har beviljats medel från Vinnova för att inleda arbetet med en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen heter Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård.

2021.10.18

Probiotika ökar tarmens produktion av antikroppar

Tarmens B-celler ökar sin produktion av antikroppar när de stimuleras av en viss sorts probiotiska bakterier. Därför kan intag av en liten mängd probiotika förbättra tarmhälsan trots att den bara utgör en droppe i tarmbakterie-havet, visar en studie från Uppsala universitet.

2021.10.18

Ledas lika, ledas rätt

Myndigheten för vård och omsorgsanalys har har tagit fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter av standardiserade vårdförlopp. Vi redovisar vilka effekter de har och vad som är viktigt för ett framgångsrikt införande.

2021.10.06

I stället för cellgifter: levertransplantation

Martin Dahllöw fick sin kolorektalcancerdiagnos 2019. Palliativ cancerbehandling inleddes omgående. Men så blev han erbjuden att delta i forskningsprojektet SOULMATE, och tackade ja direkt.

2021.10.03

Ingen vet hur länge patienten får vänta

Hur länge tvingas patienter vandra runt i vården med diffusa besvär innan de får en diagnos? Ingen vet. Det finns i dag ingen tillgänglig och samlad statistik som visar den faktiska väntetiden för patienter, från symtom till åtgärd och behandling.

2021.09.23

Testar fiber som skonsam medicin mot magproblem

Vattnig diarré som inte går över. Det är vardagen för patienter med mikroskopisk kolit. Örebroforskaren Richard Forsgård ska undersöka om en fiber som omvandlas till smörsyra i tarmen kan vara en skonsam medicin.

2021.09.19

Behandlingsrekommendationer vid IBD

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom från Läkemedelsverket.

2021.09.16

Pressmeddelande: Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning

Regeringen har idag presenterat flera välkomna satsningar för att stärka tryggheten och ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Bland annat föreslås garantinivån inom socialförsäkringen höjas med drygt 1000 kr för de som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån.

2021.09.14

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)s råd om tredje vaccindos

Patienter med IBD i remission har generellt ingen riskökning för svår covid-19 (4). Patienter med svår aktiv IBD-sjukdom och kortisonbehandling tillhör dock en undergrupp som har riskökning för svårt förlopp av covid-19 (5).

2021.09.07

Tjock- och ändtarmscancer ökar inte efter fetmakirurgi

Risken för kolorektalcancer ökar inte efter fetmakirurgi, visar en studie från Göteborgs universitet. Resultaten väntas få betydelse för personer som överväger att genomgå fetmakirurgi. Fetma är en känd riskfaktor för flera cancerformer, däribland kolorektalcancer, alltså cancer i tjock- eller ändtarm.

2021.09.05

Ämne i avföring inte alltid kopplat till tarmsjukdom

Ämnet kalprotektin i avföringen används ofta som signal om magtarmsjukdom. Men i en ny avhandling vid Umeå universitet visas att mer än var tredje patient med förhöjt värde genomgår koloskopi med normala fynd.

2021.08.31

Antibiotika ger ökad risk för cancer i tjocktarmen

NYHET Det finns ett tydligt samband mellan att äta antibiotika och att få en ökad risk att drabbas av cancer i tjocktarmen inom de närmaste fem till tio åren. Det kan nu forskare vid Umeå universitet slå fast efter en studie av 40 000 cancerfall. Antibiotika påverkar bakteriefloran i tarmen, vilket tros vara en orsak till den ökade cancerrisken

2021.08.25

Projekt hur mer cancervård kan ges nära hemmet

Hur kan cancervården bli mer tillgänglig och flyttas närmare patienterna i Uppsala län? Det ska kartläggas inom projektet ”Cancervård närmare hemmet” som startar i höst. Bakgrunden är utmaningar inom cancervården, att allt fler invånare kommer att insjukna i och leva med cancer.

2021.08.24

Immundämpande läkemedel försämrar vaccinsvar

Patienter med immundämpande behandling måste få särskild vaccininformation, skriver en expertgrupp.

2021.08.22

Väljare måste ifrågasätta regionernas styrning

Sjukhusläkarna har gjort nedslag, från Umeå i norr till Kristianstad i söder, och ställt frågor till sjukhusläkare för att få en bild av hur sommaren har sett ut på sjukhus runt om i landet. Och det är ingen munter läsning: På vissa sjukhus har sommarperioden varit ovanligt tuff, medan situationen på andra håll har varit mer genomsnittligt svår.

2021.08.17

Pressmeddelande: Vi vill se politiskt initiativ för en tandhälsa som ryms inom hälso- och sjukvården

Rätten till tandvård måste förbättras så att alla har råd att gå till tandläkaren. Utredningen ”När behovet får styra” som nu är på remiss har haft som utgångspunkt att hela tandvårdssystemet ska utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa – en ytterst angelägen fråga för hela funktionsrättsrörelsen.

2021.08.15

Hela systemet måste ses över

Styrningen av sjukvården är nu kraftigt kritiserad. Ett flertal artiklar, ledare och debattartiklar dömer ut regionernas och SKR:s roll. Frågan tas upp i flera utredningar och diskuteras också bland partierna. Kristdemokraterna kom i våras med förslag om att regionerna inte ska vara ansvariga för sjukvården.

2021.08.11

Ny typ av screening för cancer införs i Västernorrland

Nästa år planerar Region Västernorrland att införa en allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för personer över 60 år i länet. – Det känns bra att vi äntligen är på gång. Man räknar med att vi kan spara ett par hundra liv varje år på nationell basis, säger Maria Walldén, kirurg Region Västernorrland.

2021.08.06

Nya rön om cancercellers tillväxt öppnar för framtida möjligheter i cancerbehandling

För att en cell ska kunna växa och dela på sig behöver den tillverka nya proteiner. Detta gäller även för cancerceller. I en ny studie som publicerats i Science Advances har forskare vid Karolinska Institutet undersökt proteinet eIF4A3 och dess roll i cancercellers tillväxt.

2021.08.04

DN Debatt Repliker. ”Strukturerad samordning av cancervården ger bra resultat”

Hans Hägglund, SKR och Regionala cancercentrum: Vi fortsätter att bygga ut vården med ännu större fokus på förebyggande vård och tidig upptäckt.

2021.07.30

Ny studie: Förstadium till ulcerös kolit finns hos friska många år innan sjukdomen bryter ut

Blodproverna gav oss en unik möjlighet att för första gången göra en större studie på orsaker till ulcerös kolit, säger Daniel Bergemalm, forskare och läkare.

2021.07.27

Minska antalet regioner för att klara vården efter pandemin

Debattartikel i DN 24 juli: En ökad nationell styrning av sjukvården vore fel väg att gå. ­ I stället ­måste antalet regioner minskas från 21 till sex eller nio för att klara ­vården efter coronapandemin, skriver professorn och barnläkaren ­Jonas F Ludvigsson.

2021.07.19

Uppdaterat vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se. Vårdprogrammet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter dessa patienter före, under och efter behandling.

2021.07.13

Munnen och kroppen hör ihop

Cirka 1100 patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, och 3500 friska individer har deltagit i en stor enkätundersökning.

2021.07.13

Ny modell kan bidra till mer anpassade behandlingar av blåscancer i framtiden

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en ny musmodell för att bättre kunna studera hur cancer i urinblåsan utvecklas hos människan och hur immunförsvaret aktiveras när tumörer växer.

2021.07.08

Forskning från molekyl till patient

Anders Ullén, överläkare vid Tema Cancer KS och docent vid KI, har riktat in sin forskning på urinblåsecancer och annan avancerad cancer som utgår från urinvägarna. Inom forskningsfältet har utvecklingen gått starkt framåt. – Vi har ett antal nya behandlingsalternativ att tillgå och fler är på väg.

2021.07.06

Organsparande behandling vid rektalcancer – färre opereras

Alla patienter som diagnostiseras med rektalcancer ska diskuteras vid en multidisciplinär teamkonferens (MDK) med deltagande av radiologer, kirurger, patologer, onkologer och koordinerande sjuksköterskor in­nan behandling rekommenderas.

2021.07.01

Unik studie av smärtbehandling vid operation av tjock- och ändtarmscancer

Forskning om två olika smärtbehandlingar vid operation av tjock- och ändtarmscancer har genomförts vid Universitetssjukhuset Örebro. ”Våra resultat visar att smärtbehandling med ryggbedövning, så kallad epiduralanalgesi, ger något bättre smärtlindring jämfört med morfin, det första dygnet men inte därefter”, säger forskaren Wiebke Falk.

2021.06.22

Faktorer som bromsar precisionsmedicin

Precisionsmedicin kan bli ett paradigmskifte på många sjukdomsområden, och Sverige ska ligga i framkant. Men ett flertal faktorer bromsar utvecklingen. IT-system, datadelning och bristande genetikkunskaper är bara några av problemen, visar en rapport framtagen på uppdrag av läkemedelsindustrin.

2021.06.21

Unik studie om strålning vid ändtarmscancer är nu igång

De första patienterna i studien PRORECT är nu färdigbehandlade. Studien jämför biverkningar av foton- och protonstrålning vid behandling av ändtarmscancer och är den första i sitt slag i världen. Alexander Valdman, huvudansvarig för studien, hoppas att alla Sveriges universitetssjukhus nu ansluter sig till studien.

2021.06.19

Livets första månader avgörande för immunsystemets utveckling

Nu har forskare vid Karolinska Institutet kartlagt ett samband mellan bröstmjölk, utvecklingen av gynnsamma bakterier i tarmen och immunsystemets utveckling. Studien som publicerats i Cell kan till del förklara hur immunsystemet regleras.

2021.06.18

Socioekonomi viktig faktor vid cancerscreening

Geomapping med incidenskartor kan ge viktig kunskap om områden med högre risk för cancer. Nya statistiska modeller utvecklas när nationell screening för tjock- och ändtarmscancer införs över hela landet.

2021.06.17

Ett nytt koncept för behandling av blåscancer

Forskare vid Lunds universitet har tagit ytterligare ett kliv framåt i utvecklingen av ett nytt koncept för cancerbehandling. En syntetisk peptid har tillsammans med en fettsyra visat god effekt mot blåscancer i en klinisk Fas I/II-studie.

2021.06.11

Tidplanen klar för regionernas anslutning till screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer

Nu är tidplanen klar för införandet av allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm. Regionernas anslutning kommer att ske planerat över de kommande två åren. Hittills i år har regionerna Dalarna och Skåne startat verksamhet och region Örebro och Östergötland står nu på tur.

2021.06.03

Förändringar i saliven hos personer med IBD

Avhandlingen handlar om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), vilket är en kronisk inflammationssjukdom i mag-tarmkanalen som drabbar cirka 6.8 miljoner människor runtom i världen, många av dem i Skandinavien

2021.06.02

Som patient får du ett helt annat intryck av hälso- och sjukvården

När du själv är den som är i beroendeställning till vård och omsorg, så ser du plötsligt saker från ett annat håll.

2021.06.01

Bättre samordning av cancerscreening

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet uppdrar Regeringen till Socialstyrelsen att utveckla ett mer samordnat nationellt arbete kring screening inom cancerområdet.

2021.05.28

Genvägen till ökad precision

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnar en rapport i ämnet som är en framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.

2021.05.26

Nya regler för medicinteknik ökar patientsäkerheten

Den nya EU‍-‍förordningen för medicinteknik börja tillämpas fullt ut från i idag. EU‍-‍förordningen, som oftast kallas MDR, stärker patientsäkerheten för medicintekniska produkter och leder till förbättrad spårbarhet i hela leveranskedjan.

2021.05.25

Precisionsmedicin – så kan framtidens individanpassade vård se ut

Idag kan vi behandla sjukdomar med allt högre precision, tack vare avancerad diagnostik och individanpassad behandling. Forskare och läkare får allt större kunskap om sjukdomar som cancer och varje enskild cancerpatient på en helt ny detaljnivå.

2021.05.21

Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa

Vi blir fler och fler! Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna. För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor.

2021.05.21

Efterlängtad kontakt för cancerpatienter

I rollen som kontaktsjuksköterska inom urologi vid Lycksele lasarett möter Theresia Grenbäck nu dagligen patienter med urologiska cancerdiagnoser i södra Lappland. – Den gruppen har tidigare inte haft någon direktkontakt med vården för att få stöd och information, säger hon.

2021.05.20

IBD-patienter och pandemin

I senaste Dagens Medicin kan vi läsa en artikel om hur pandemin påverkat IBD-patienterna. Läkaren Pär Myrelid, kolorektalkirurg vid Universitetssjukhuset i Linköping säger till Dagens Medicin att han är orolig för de som är svårast sjuka av IBD-patienterna, då man inte kunnat utföra några operationer under pandemin.

2021.05.20

Tillgänglighet måste byggas in i it-systemen redan från början

Tillgänglighet handlar inte om att anpassa i efterhand utan om att göra rätt från början, skriver Marie Sten och Diana Chafik, med anledningen av den internationella it-tillgänglighetsdagen.

2021.05.18

Andreas Pischel är Årets processledare i Västra sjukvårdsregionen

Under RCC-dagen den 18 maj utsågs Andreas Pischel till Årets processledare 2021 i Västra sjukvårdsregionen. Han får utmärkelsen för sitt arbete med införandet av tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen (VGR) och sitt engagemang inom endoskopiutbildningen.

2021.05.18

Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga

Regioner och kommuner minskar sina hjälpmedelsbudgetar i tron att det leder till reella besparingar. Hjälpmedel till människor med funktionsnedsättningar är på väg att bli en klassfråga, skriver 30 förbund gemensamt.

2021.05.17

Ett intressant Twitterinlägg

Överläkare Jonas Ekström skriver: Det är nog inte en fråga om Ugur Sahin och Özlem Türeci får Nobelpriset, utan frågan är bara när.

2021.05.16

Studie om samband tarmpolyper och tjock- och ändtarmscancer

Louise Emilsson, Specialist i Allmänmedicin i Region Värmland, är en av författarna till en studie som nyligen publicerats i BMJ.

2021.05.15

VGR: Precisionsmedicin måste samordnas

Helgenomsekvensering och andra genetiska verktyg är nu så snabba och billiga att precisionsmedicin verkar vara inom räckhåll. Men stora utmaningar återstår. Koordinatorn Per Sikora i Göteborg vill se mer nationell samordning och större ekonomiska satsningar för att svensk vård ska bli både modern och jämlik.

2021.05.14

Det går att stoppa ärftlig cancer

Om flera personer i din familj insjuknat i tjocktarmscancer, livmodercancer, bröstcancer eller äggstockscancer bör du fundera på om det kan finnas ärftliga bakomliggande faktorer.

2021.05.13

Forskning visar vägen ut ur krisen

Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar. Den slutsatsen drar stiftelsen Forska!Sverige som i en rapport identifierar tio åtgärder som krävs för att bättre kunna dra nytta av forskning och utveckling i händelse av kris.

2021.05.07

1,8 miljoner till forskning inom mag- tarm och leversjukdomar

Fem forskare får dela på totalt 1,8 miljoner när Mag-Tarmfonden delar ut årets stipendier i samband med Svenska Gastrodagarna i Borås den 4-6 maj. Gunilla Falks stipendium, som är på en miljon kronor och specifikt syftar till att främja forskning på ulcerös kolit, går till Jonas Halfvarson vid Örebro universitet

2021.05.06

Behov av att öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen

Under 2020 uppgick kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till cirka 34,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter. Regeringen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan göra mer för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, visar Riksrevisionens granskning.

2021.05.05

Tarmpolyper hos nära släktingar kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer är en av de dödligaste formerna av cancer, och under senare år har allt fler yngre drabbats. I den hittills största registerstudien visar forskare vid Karolinska Institutet och Harvard University i USA på ett möjligt samband mellan tarmpolyper hos nära släktingar och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer.

2021.05.03

Translationell cancerforskning i fokus

Den 23 april hölls för nionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen, som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. På grund av det rådande smittläget genomfördes dagen denna gång helt digitalt. Tema var translationell cancerforskning.

2021.04.30

Nytt återrapporteringskrav införs i regleringsbrevet till FK

Regeringen har beslutat om en ändring i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Syftet är att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna när det gäller förmånerna merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag.

2021.04.26

Fyra av tio läkemedel når aldrig Sverige

Bara sex av tio läkemedel som godkänns i Europa når den svenska marknaden. Särskilt svårt är det för läkemedel mot sällsynta, ofta medfödda, diagnoser, visar en ny analys.

2021.04.20

Immunterapi – nytt hopp för vägen framåt

Den 13 april, lanserades en rapport om immunterapi och den svenska cancervården. Syftet med rapporten är att öka kunskapen och hitta nya vägar för framtidens cancervård i Sverige.

2021.04.19

Brister i särskild celltyp kan vara orsak till ulcerös kolit

Det finns många varianter av så kallade bägarceller i tarmen, visar en ny studie från Göteborgs universitet, som också visar att dessa celler har olika funktioner. Studien pekar på att brister hos en viss typ av bägarcell kan vara en bidragande orsak till den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit.

2021.04.19

Kommunikation och patientutbildning ger bättre livskvalitet vid ändtarmscancer

Sofie Walming disputerade den 16 april 2021 inom ämnet kirurgi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

2021.04.18

Ojämlik vård hot mot cancervård

Tidig upptäckt genom artificiell intelligens och nya behandlingsformer kan avgöra framtidens cancervård. Ett stort problem är den stora ojämlikheten i cancervården, anser Nätverket mot cancer som i en ny rapport efterlyser en ökad nationell styrning av cancervården.

2021.04.17

”Precisionsmedicin är den enda vägen framåt”

Säg precisionsmedicin och de flesta tänker på kostsamma läkemedel och tuffa etiska överväganden. Men enligt årets cancerforskare Anna Martling är detta arbetssätt snarare något vi inte har råd att vara utan – och definitivt den enda vägen framåt för svensk sjukvård.

2021.04.17

Sverige ligger långt efter

För att gastroenterologin i Sverige ska komma upp i internationell nivå behövs ytterligare hundratals specialister. Men också krav på att utbildningen ska hålla internationell standard och att varje specialist får ägna arbetet åt rätt saker.

2021.04.16

Så kan bristen på specialistläkare åtgärdas

För att säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare krävs handling. Det skriver Läkarförbundet som presenterar flera förslag på åtgärder. Dagens Samhälle

2021.04.16

Ökad statlig styrning av vården

Kristdemokraterna har i dag presenterat en rapport som är tänkt att vara förslag till utredningsdirektiv för statlig styrning av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller en analys och förslag till en reformerad svensk ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun avseende hälso- och sjukvården.

2021.04.12

Webbinarium om merkostnadsersättning för barn

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning och vill få koll på merkostnadsersättning för barn? Se Försäkringskassans webbinarium där de går igenom hur ersättningen fungerar och förklarar delar som kan vara knepiga att förstå. Helt enkelt bra saker att känna till innan du skickar in din ansökan.

2021.04.05

Testning för tjock- och ändtarmscancer införs i Västra Götaland

Under 2021 kommer testning för tjock- och ändtarmscancer börja införas i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att införa testningen i sju steg under åren 2021-2028 för alla invånare i åldrarna 60-74 år.

2021.03.31

Politisk styrning efterlyses

Den politiska styrningen av läkemedelsområdet har upphört och makten har överlämnats till ett fåtal tjänstemän på statlig och regional nivå. Vi behöver en bredare politisk debatt om hur patienter ska ges möjlighet till behandling med godkända läkemedel, och om vilket land Sverige ska vara.

2021.03.26

Fysisk aktivitet viktigt för att klara operation

En ny avhandling visar att personer som är fysiskt aktiva när de får diagnosen tjock- och ändtarmscancer har bättre förutsättningar att klara operationen, både vad gäller återhämtning och risk för komplikationer.

2021.03.22

Sjukdom hotade karriären – nu är Carlson landslagsspelare

Jenny Carlson är 25 år gammal, men har redan hunnit med fler skade- och sjukdomsuppehåll än mängder av spelare har under en hel karriär. Utöver axel- och knäskador tvingades mittnian till en akut magoperation som gjort att hon nu spelar med stomipåse på magen

2021.03.17

All cancer ska upptäckas i stadium 1

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer – där PALEMA ingår – har skrivit en artikel där de kräver att larmsystem införs i vården med målet att all cancer ska upptäckas i stadium 1. Alldeles för ofta vittnar människor om tvåsiffriga antal besök inom de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

2021.03.17

Nu lanseras Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

Idag lanserar RCC Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer, den tredje diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och på RCC:s webbplats för verksamheter som vill erbjuda patienterna Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i pappersformat

2021.03.15

Vården ur befolkningens perspektiv 2020

Vi har undersökt hur befolkningen i Sverige anser att hälso- och sjukvården fungerar och jämfört med svaren från befolkningen i tio andra länder. Syftet med undersökningen är att identifiera förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård ur befolkningens och patienternas perspektiv.

2021.03.08

Färre fall av tarmcancer med riktade screeninginsatser

Allmän screening av 60–79-åringar för tjock- och ändtarmscancer beräknas kunna minska antalet drabbade av denna cancerform med åtminstone 400 fall årligen. Men framgångsrik screening förutsätter ett högt deltagande i screeningprogrammet och deltagandet kan vara lägre i högriskgrupper.

2021.03.04

Referensvärden för levnadskostnader ska underlätta för Försäkringskassan

Konsumentverket gör årligen beräkningar av kostnader för några av hushållens vanligaste utgiftsområden. Siffrorna kan ses som referensvärden för normala levnadskostnader för personer utan funktionsnedsättning.

2021.02.25

Nära vård kräver begripligt system

Ett nytt synsätt hos politiker och profession, och ett system som är begripligt för patienterna. Det några av förutsättningarna för att primärvården ska bli det nav i hälso- och sjukvården som utredaren Anna Nergårdh haft i uppdrag att ta fram.

2021.02.24

Ny studie kan underlätta valet av behandling för patienter med IBD

I en ny studie har forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet jämfört två grupper av biologiska läkemedel som ges till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD.

2021.02.22

Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren.

2021.02.18

Bara en av tre har fast vårdkontakt

Ökad kontinuitet genom att fler patienter får en fast läkarkontakt blir knappast den rivstart för omställningen till en god och nära vård som varit politikernas förhoppning. Andelen med fast läkarkontakt i primärvården ligger kvar på en internationellt mycket låg nivå, visar en rapport från Vård- och omsorgsanalys.

2021.02.11

Ytterligare fem regioner startar screening för cancer i tarmen

Tarmcancer är en av våra dödligaste cancersjukdomar men överlevnaden skulle kunna förbättras om cancern hittades i tid. Under 2021 börjar därför äldre personer i region Dalarna, Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten screenas för sjukdomen.

2021.02.08

Intensiteten inte viktigast för träning under cancerbehandling

Det är känt att personer som genomgår cancerbehandling mår bättre av fysisk träning. Men spelar det någon roll hur hårt man tränar? En ny studie från forskare vid Uppsala universitet visar att effekten blev ungefär densamma oavsett om man tränade intensivt eller på en lite lättare nivå.

2021.02.08

Tarmens sjukdomar och tänderna

Dålig tandhälsa och besvär med inflammation i tandköttet kan vara orsak till många olika sjukdomar. Det visar alltmer forskning.

2021.02.01

Därför blir du deppig med inflammation i kroppen

Forskare i Linköping tror att svar från hjärnans egen immuncell, mikroglia, ligger bakom nedstämdhet och obehagskänslor vid förkylning och annan inflammation i kroppen. Sak samma vid Parkinson, stroke och Alzheimers. Och kanske kan det också på sikt bli möjligt att behandla depression via just den cellen.

2021.01.29

Förmånsintyg från Försäkringskassan

Du som får sjukersättning, aktivitetsersättning eller handikappersättning kan få rabatter genom att visa upp ett intyg från Försäkringskassan.

2021.01.28

Ny metod kan ge bättre träffsäkerhet vid cancer i urinblåsan

Det kan bli möjligt att i förväg se vilka patienter med cancer i urinblåsan som svarar på cellgiftbehandling. Därmed kan man istället direkt gå över till annan behandling för patienter som inte svarar på cellgifter, något som ökar chansen till överlevnad.

2021.01.26

Lägesändring – enkelt och billigt sätt att höja koloskopikvaliteten

Koloskopi är förstahandsmetod för att identifiera och resekera premaligna polyper som ett led i att reducera kolorektalcancerincidensen.

2021.01.11

Anna Martling utses till Årets Cancerforskare 2021

Professor Anna Martling tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2021. Priset delas ut i samband med den direktsända TV-galan Tillsammans mot cancer som sänds i TV4 den 11 januari

2021.01.07

Vaccin och IBD

Här vill ILCO lämna lite information med anledning av att det förekommer en del diskussioner i media om huruvida personer med IBD ska vaccineras mot covid-19 eller ej.

2021.01.01

Information om coronavirus till våra medlemmar

Coronaviruset påverkar oss fortfarande i stor utsträckning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i vår verksamhet.

Sidan redigerades senast: 2021-01-18