Ny avhandling om inflammatorisk tarmsjukdom

2022-01-21

Doktoranden Anders Forss (Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik) har i sin avhandling studerat kliniska utfall och effekten av det biologiska läkemedlet Ustekinumab för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Med hjälp av registerbaserade data har han också studerat epidemiologiska aspekter av IBD.

Gällande de epidemiologiska aspekterna av IBD, har Anders Forss bland annat bekräftat giltigheten av IBD-relaterade kirurgiska åtgärdskoder. Han har också undersökt hur många som årligen insjuknar i inflammatorisk tarmsjukdom i Sverige.

Avhandlingen visar att det Nationella Patientregistret är en tillförlitlig datakälla för forskare som vill studera och identifiera patienter som genomgått IBD-relaterad kirurgi. Anders Forss berättar att även effektiviteten av det biologiska läkemedlet Ustekinumab för behandling av patienter med Chrons sjukdom studerades. Avhandlingen fann att Ustekinumab-behandling i rutinmässig klinisk vård dels kunde kopplas till långsiktig klinisk effektivitet, dels till en förbättring av hälsorelaterad livskvalitet.

Läs hela artikeln från Karolinska Institutet här.

Sidan redigerades senast: 2022-01-21