Ny studie visar: Förtidig födsel en risk även vid symtomfri IBD

2022-11-08

Även när den är till synes symtomfri utgör inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) en riskfaktor för att föda för tidigt, detta enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

Tidigare har forskare konstaterat kopplingar mellan IBD och negativa födelseutfall, såsom tidig födsel - då främst hos personer med tecken på aktiv sjukdom.

Den nya studien från Göteborgs universitet, har nu visat att även mikroskopisk inflammation i tarmslemhinnan hos IBD-patienter (särskilt ulcerös kolit) kan kopplas till ökad risk att föda för tidigt. Resultaten av studien visade att 9,6 procent av barn till kvinnor med mikroskopisk inflammation i tarmslemhinnan var för tidigt födda. Samma statistik för barn till kvinnor med mikroskopiskt läkt tarmslemhinna var 6,5 procent. 

– Våra resultat antyder att IBD-behandling med mål att nå inte enbart symtomfrihet utan även mikroskopisk utläkning kan minska riskerna för att föda för tidigt. Om våra resultat står sig i framtida studier kan de därför ligga till grund för rekommendationer att bekräfta mikroskopisk utläkning före graviditet, för att minska risken för att föda för tidigt, berättar Karl Mårild, docent i pediatrik och förstaförfattare bakom studien. 

Grunden till studiens resultat hittas i registerdata år 1990-2016 om kvinnor med IBD i Sverige, där information fanns kring det mikroskopiska utseendet på tarmen strax innan graviditet. 

– Även en bara måttlig relativ riskökning för att föda för tidigt är betydelsefull, givet att för tidig födsel kan kraftigt påverka barnets hälsa på både kort och lång sikt. För tidig födsel är även i Sverige en av de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem års ålder, det gäller framför allt extremt tidigt födda barn, konstaterar Karl Mårild.

Läs mer om studien på Göteborgs universitets hemsida här.

Sidan redigerades senast: 2022-11-08