Screening av tjock- och ändtarmscancer del i nationell överenskommelse om cancervård

2022-01-04

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med regeringen träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige.

Överenskommelsen i fråga uppgår till 530 miljoner kronor, en höjning med 30 miljoner jämfört med 2021 och det är fyra områden som ligger i fokus:

- Prevention och tidig upptäckt
- Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
- Tillgänglig och god vård med fokus på patienten
- Tillgång till och användning av medicinska teknologier.

Regionalt Cancercentrum (RCC) är en av de medverkande i överenskommelsen och de kommer att fortsätta arbetet att förebygga cancer. Som ett led i Prevention och tidig upptäckt kommer RCC att fortsätta stödja regionernas screeningverksamhet, däribland införandet av screening av tjock- och ändtarmscancer. De kommer också att bland annat stötta regionernas arbete med organiserad prostatacancerscreening.

Läs hela artikeln från Onkologi i Sverige här.

Sidan redigerades senast: 2022-01-04