Ny rapport konstaterar: ingen enkel strategi för tryggare förlossningar

2022-11-29

Socialstyrelsen fastslår i en ny rapport att det saknas en enkel och självklar strategi för att öka tryggheten, säkerheten och patientnärheten inom förlossningsvården, detta rapporterar Läkartidningen.

Mot bakgrunden av det stora antal barnmorskor som sade upp sig ifjol på grund av ohållbara arbetssituationer, gav den dåvarande regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera förbättringspunkter inom förlossningsvården.

Kartläggningen är nu klar och har resulterat i en rapport där det framgår att någon enkel lösning på problemen inte finns. Socialstyrelsen lyfter dock ett antal exempel på positiva exempel som framkommit under deras analys. Ett av dessa är att seniora barnmorskor kan bli koordinatorer på förlossningsavdelningarna i syfte att skapa trygghet för såväl födande som personal. 

Läs hela artikeln på Läkartidningen här.

Sidan redigerades senast: 2022-11-29