Starka kopplingar mellan IBS och kost

2022-07-01

Dr Joost Algera presenterade under årets Gastrodagar ett arbete vars syfte är att identifiera individuella kostråd vid IBS, detta rapporterar tidningen Gastokuriren.

– Jag har fokuserat på lokala klassiska immunologiska reaktioner där IgE och mastceller är inblandade, samt lokala atypiska immunologiska reaktioner, där inte IgE är inblandat, berättar Joost Algera.

Han konstaterar att elva procent av befolkningen globalt sett har återkommande måltidsrelaterade buksmärtor. Av dessa kopplar 86% sina mag-tarmsymtom till en eller flera kostkomponenter vid IBS. Ett problem Joost Algera pekade ut är att det finns ett antal olika kostråd vid IBS, vilket utgör ett problem. 
Algera berättade även om att han började sitt arbete inom ämnet med IgE/mastceller.
– Specifika IgE-antikroppar och mastceller utgör ett lokalt immunologiskt "minne" i tarmen, konstaterade han.
Studien visade att måltidsrelaterad buksmärta är en lokal immunologisk reaktion mot mat. Detta i sin tur menar enligt Algera att mat spelar stor roll i IBS.

Sidan redigerades senast: 2022-07-01