Nationella riktlinjer för rehabilitering kan vara på gång

2022-05-12

Nationella riktlinjer för habilitering, hjälpmedelsförsörjning och rehabilitering ser ut att kunna bli verklighet, det rapporterar tidningen Fysioterapi. Detta efter besked att riksdagen vill att regeringen tar tag i frågan.

Riksdagen beslutade i mitten av mars i år att uppmana regeringen att undersöka vad som behövs för att ta fram de nationella riktlinjerna. Ordförande för Fysioterapeuterna, Cecilia Winberg, kommenterar till tidningen Fysioterapi att hon är mycket nöjd med riksdagens besked. 
– Tillgång till och förutsättningarna för rehabilitering är ojämlikt fördelad i landet, berättar hon.
– Med gemensamma riktlinjer betonas behovet av en mer jämlik fördelning eftersom det kommer bli tydligare för regioner och kommuner vad de behöver arbeta med. Nationella riktlinjer kommer också betona att de här verksamheterna är viktiga och öka betydelsen av dem. Jag tror det kommer att leda till en kvalitetshöjning.

Cecilia Winbergs förhoppning är att riktlinjerna ska vara klara inom ett par år. Hon önskar också att flera av de professioner som arbetar inom rehabilitering, blir inkluderade i arbetet med att ta fram de nationella riktlinjerna. 

Läs hela artikeln från Fysioterapi genom att klicka här.

Sidan redigerades senast: 2022-05-12