Debatt: inför strategier för ökad patientdelaktighet

2024-04-18

Fem patientorganisationer, däribland Hjärt- och lungförbundet, Neuroförbundet och Reumatikerförbundet, skriver i en debattartikel i Dagens Medicin, om vikten av att regionerna inför strategier för ökad patientdelaktighet.

Debattörerna menar att Sverige behöver en nationell kraftsamling för att komma närmare en god och nära vård. Artikeln anleds med:

"En ny internationell undersökning pekar på brister i personcentrering, tillgänglighet och kontinuitet i svensk hälso- och sjukvård. Det ligger tyvärr i linje med vad många av medlemmarna i våra förbund upplever. Sverige behöver en nationell kraftsamling för att komma närmare en god och nära vård.

Vart tredje år utvärderas svensk hälso- och sjukvård ur ett internationellt perspektiv. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ansvarar för den svenska rapporten. Utgångspunkten är befolkningens perspektiv på hur vården fungerar. I årets International Health Policy Survey (IHP) har 2 300 slumpmässigt utvalda personer som är 18 år eller äldre medverkat från Sverige.

En del av frågorna har ställts till de personer som vi representerar i våra medlemsförbund, nämligen personer som har en kronisk sjukdom. Vi som lever med astma, allergi, eksem, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska eller reumatiska sjukdomar, går inte till vården för att bli botade. Men vi behöver löpande hjälp från såväl primärvård som specialistvård och ibland akutvård.

Vi behöver tillgång till en modern vård, som utgår från individuella förutsättningar och kännetecknas av tillgänglighet och kontinuitet. Vi behöver bli lyssnade på, vara delaktiga i behandlingen, och vi behöver veta att vården är patientsäker. Verkligheten i vården är tyvärr ofta en annan och ganska långt ifrån det regeringen eftersträvar, när det gäller omställningen till god och nära vård."

Länk till hela debattartikeln på Dagens Medicins hemsida.

Sidan redigerades senast: 2024-04-18