Kosten under första levnadsåret kan påverka risken för IBD

2024-02-01

En ny studie från Göteborgs universitet visar att ett högt intag av bland annat grönsaker och fisk vid 1 års ålder, kan skydda mot inflammatorisk tarmsjukdom senare i livet.

Studien, som är baserad på dryg 80 000 1-åringar i Sverige och Norge, visar att ett lågt intag av sockersötad dryck också verkar förebygga.

De inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns och ulcerös kolit ökar globalt - utan någon tydlig förklaring. Idag tros dock kosten vara en bidragande faktor, eftersom kost kan påverka tarmbakterierna.

I studien fick barnens föräldrar specifika frågor om barnens kost vid 12-18 respektive 30-36 månaders ålder. Därefter poängsattes kvaliteten på kosten enligt ett specifikt verktyg. Kosten klassades antingen som låg, medel eller hög - där hög kvalitet innebar en högre andel frukt, fisk, grönsaker och mejeriprodukter och lägre andel snacks, godis, kött och söta drycker. 

Studiens resultat kunde koppla högt fiskintag vid 1 års ålder till 54 procent lägre risk för ulcerös kolit. Därutöver kunde ett högt intag av grönsaker kopplas till en generellt minskad risk för IBD. Sockersötade drycker i stora mängder ökade däremot risken för IBD med 42 procent. 

Studiens förstaförfattare, dietisten och doktoranden Annie Guo, berättar:

– Även om vi inte kan utesluta andra förklaringar så överensstämmer de nya fynden med hypotesen att kost tidigt i livet, möjligen förmedlad genom förändringar i tarmmikrobiomet, kan påverka risken för att utveckla IBD.

Läs hela nyheten från Göteborgs universitet här.

Sidan redigerades senast: 2024-02-01