Sveriges vård inte på topp visar ny internationell rankning

2024-03-15

Över en tredjedel av svenskar upplever att vården inte tar dem på allvar - detta visar den internationella hälsoundersökningen International Health Policy Survey, som görs med jämna mellanrum.

Undersökningens tyngpunkt ligger i tillgänglighet, kontinuitet och personcentrering inom vården. Utöver Sverige deltog Frankrike, Nederländerna, Australien, Kanada, USA, Schweiz, Tyskland och Storbrittanien. I jämförelse med de andra länderna fortsätter Sverige att ha svagare resultat i studien, något som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys påpekar. 

Myndigheten jämförde de svenska svaren med de från de övriga ländernas svarande. Genomsnittet för studien visade att 81% har en fast läkarkontakt i primärvården - en siffra som Sverige, med sina 32%, ligger långt ifrån. Myndigheten påpekar också att hela 40% av Sveriges svarande uppgav att de problem de senast sökte akutvård för, hade kunnat lösas via ordinarie mottagning - om personal hade varit tillgänglig. 

Agnes Lindvall, analytiker på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, säger såhär om resultaten:

– Det svenska resultatet ser ungefär likadant ut som vid tidigare undersökningar, vilket tyder på att inriktningsmålen i omställningen till en god och nära vård – ökad kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet – ännu inte avspeglas i befolkningens upplevelser.

Nytt för denna undersökningsrunda var frågor kring att bli orättvist behandlad eller bemött av vården. Även här presterar Sverige sämre än andra länder. Hela 38% av de svarande uppgav att de känt att deras hälsobesvär inte tagits på allvar.

– Upplevelser av att inte ha blivit tagen på allvar eller att ha blivit orättvist behandlad är särskilt förekommande bland yngre, kvinnor och bland personer med sämre hälsa. Det är viktigt att ta reda på vad som ligger bakom detta för att kunna säkerställa en god vård på lika villkor för hela befolkningen, konstaterar Agnes Lindvall.

Länk till hela artikeln på www.vardanalys.se.

Sidan redigerades senast: 2024-03-15