Jämtland-Härjedalen: Nytt arbetssätt för cancerrehabilitering

2024-01-24

I Region Jämtland Härjedalen har ett nytt cancerrehabiliteringsteam ökat effektiviteten i rehabiliteringsprocessen. Genom att jobba klinik- och diagnosöverskridande har de lyckats komma närmre målet av en jämlik cancerrehabilitering.

– Teamet består av flera olika professioner såsom arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, sexual rådgivare och uroterapeut. Ibland behöver vi plocka in andra kompetenser som exempelvis logoped. Oavsett vilken diagnos patienten har eller vilken klinik som den hör hemma vid kan patienten remitteras till vårt team. Det är vår styrka – att vi vänder oss till alla. För oss har det varit ett sätt att få till en mer jämlik cancerrehabilitering i vår region, då patientunderlaget är för litet för att kunna erbjuda specialiserad teamrehabilitering inom respektive klinik, berättar Lina Fredriksson, som är arbetsterapeut och processledare för cancerrehabilitering i regionen. 

Nu har teamet funnits i tre år och fördelarna med det nya arbetssättet anses vara många. 

Lina Fredriksson förklarar upplägget: Alla i teamet ägnar 10-25% av sin arbetstid åt cancerrehabiliteringen och de resterance procenten åt sina ordinarie sysslor. Det här, menar de, har i sin tur lett till en bättre grundstruktur. Teamet samverkar också med de kontaktsjuksköterskor som finns utspridda ute i verksamheterna.

– Många av oss i teamet delar tankesättet att rehabilitering för patienter med cancer inte skiljer sig så mycket åt mellan olika diagnoser och vi utgår alltid från patientens individuella behov. Samt att det har många likheter med rehabilitering för andra patientgrupper. De verktyg vi använder oss av inom rehabiliteringsprofessionerna är till stor del inte diagnosstyrda, säger Lina.

Länk till hela nyheten på cancercentrum.se.

Sidan redigerades senast: 2024-01-24